Здавалка
Главная | Обратная связь

Транспортних засобів на автозаправних пунктах9.5.1. Автозаправні пункти (далі - АЗП) поділяються на

стаціонарні, пересувні (далі - ПАЗП) і контейнерні (далі - КАЗП).

Відповідальність за пожежну безпеку АЗП покладається на їхніх

керівників.

9.5.2. До роботи на АЗП допускаються тільки особи, які

пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та мають

про це відповідні посвідчення.

9.5.3. Протипожежні розриви від АЗП до прилеглих будівель,

споруд, відкритих площадок, лісових масивів, а також між будівлями

та обладнанням на території станцій, мають відповідати вимогам

будівельних норм.

Під'їзди не можна захаращувати, зимою їх потрібно очищати від

снігу і льоду.

9.5.4. Територія АЗП має бути спланована так, щоб

унеможливлювати потрапляння розлитих нафтопродуктів (у тому числі

при аварії) за її межі.

Автомобільна техніка, яка чекає черги для заправки, повинна

бути при в'їзді на територію АЗП, поза зоною розташування паливних

резервуарів і колонок.

9.5.5. Забороняється - як у будинку АЗП, так і на відстані

менш як 20 м від її території - курити, проводити ремонтні та інші

роботи, зв'язані з застосуванням відкритого вогню.

9.5.6. На АЗП слід вивісити на видних місцях плакати з

переліком обов'язків водія при заправці автотранспорту, а також

інструкції про заходи пожежної безпеки.

9.5.7. Місця заправки та зливання нафтопродуктів мають бути

освітлені вночі. АЗП, як правило, повинні бути оснащені телефонним

та гучномовним зв'язком.

9.5.8. Зливати нафтопродукти у підземні резервуари слід

закритим способом (через шланг).

Перед зливанням нафтопродукту з автоцистерни в ємкість слід

заміряти рівень нафтопродукту в цій ємкості. Процес зливання

повинні контролювати працівник АЗП і водій автоцистерни.

9.5.9. Під час зливання гнучкий заземлювальний провідник

автоцистерни має бути постійно приєднаний до корпусу автоцистерни

і мати на кінці пристрій для приєднання до заземлювального

пристрою (струбцину, спеціальний наконечник і т.ін.). Кожна

цистерна автопоїзда повинна бути заземлена окремо до повного зливу

з неї нафтопродуктів.

9.5.10. Кожне технічне обслуговування, ремонт, перевірку

роздавальних колонок слід фіксувати в журналі обліку ремонту

обладнання.

9.5.11. Кришки оглядових та приймальних колодязів можна

відкривати тільки для вимірювання та відбору проб, при зливних

операціях і проведенні профілактичних заходів.

9.5.12. У вибухонебезпечних зонах на АЗП треба мати набір

інструменту із металу, який не утворює іскор.

9.5.13. При заправленні на АЗП слід додержуватися таких

правил:

1) мотоцикли і моторолери (при їх наявності) слід подавати до

бензоколонок з вимкненими двигунами, пуск і зупинку яких треба

здійснювати на відстані не менш як 15 м від колонок;

2) автомобілі - подавати до бензоколонок своїм ходом з

вимкненням в подальшому двигунів до початку процесу заправки;

3) нафтопродукти слід відпускати безпосередньо в бензобаки.

Якщо автомобілі направляються у далекий рейс, то дозволяється

відпускати бензин (інші нафтопродукти) і в металеві бочки або

каністри зі щільними пробками;

4) облиті нафтопродуктами частини автомобілів до пуску

двигунів водії повинні витерти насухо;

5) випадково пролиті на землю нафтопродукти слід засипати

піском, а цей пісок і промаслені обтиральні матеріали - зібрати в

металеві ящики зі щільними кришками;

6) відстань між автомобілем, який заправляють, і тим, що за

ним у черзі на заправку, повинна становити не менш як 3 м;

7) відстань між автомобілями, які стоять у черзі на

заправлення, - не менш як 1 м, при цьому для кожного дорожнього

транспортного засобу має бути забезпечена можливість маневрування

та виїзду з території АЗП.

9.5.14. На АЗП забороняється:

1) заправлення транспортних засобів з двигунами, які в цей

час працюють;

2) проїзд транспорту територією АЗП з порушенням дорожньої

розмітки;

3) робота в одязі та взутті, облитих бензином;

4) заправлення транспортних засобів (крім легкових

автомобілів), у яких перебувають пасажири;

5) заправлення автомобілів, навантажених небезпечними

вантажами (вибухові речовини, СПГ і ЗНГ, ЛЗР і ГР та ін.);

6) в'їзд на територію АЗП і заправлення тракторів, не

обладнаних іскрогасниками;

7) під'єднання заземлювальних провідників до пофарбованих і

забруднених частин автоцистерни;

8) використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та

горючими газами, а також інших трубопроводів;

9) експлуатація вибухозахисного електрообладнання зі знятими

деталями оболонки, у тому числі кріпильними, передбаченими

конструкцією.

9.5.15. На кожній АЗП слід мати інструкцію про заходи

пожежної безпеки для заправника.

9.5.16. Перед початком відпуску нафтопродуктів на пересувних

автозаправних пунктах (далі - ПАЗП) водій-заправник повинен:

1) забезпечити надійне гальмування автомобіля і причепа на

площадці;

2) надійно заземлити ПАЗП (вертикальний заземлювач при

встановленні забивають у землю на глибину 0,5 - 0,6 м);

3) підготувати до застосування первинні засоби пожежогасіння;

4) надійно зафіксувати дверцята ящиків паливороздавальних

агрегатів, відкриваючи їх;

5) перевірити герметичність трубопроводів і

паливороздавальних агрегатів, при потребі - негайно усунути

виниклі несправності.

9.5.17. Використання ПАЗП дозволяється тільки за прямим

призначенням.

9.5.18. Контейнерні АЗП застосовуються на підприємствах двох

типів:

1) АБП - автозаправний блок-пункт;

2) КАЗП - контейнерний автозаправний пункт, що складається з

контейнера зберігання палива і контейнера керування (операторної).

9.5.19. Кожен контейнерний АЗП повинен проходити випробування

для підтвердження відповідності вимогам технічних умов не рідше 1

разу на 3 роки, про що треба складати акт.

9.5.20. Контейнерні АЗП треба встановлювати на бетонованих

площадках, бетонних плитах, у виняткових випадках - на

асфальтованих площадках, які уможливлюють швидке прибирання палива

при його витіканні.

Площадки, де встановлюються контейнерні АЗП, слід

обгороджувати негорючою стінкою, яка перешкоджає розтіканню палива

в разі аварії. Висота стінки визначається з такого розрахунку, щоб

уміщувався обсяг, рівний обсягу ємкості з паливом.

9.5.21. Перед роботою автозаправних блок-пунктів (далі - АБП)

слід:

1) відчинити двері і зафіксувати їх;

2) провітрити приміщення протягом 15 хв.;

3) переконатись у справності електроживлення, заземлення,

засобів гасіння пожежі, герметичності трубопроводів і колонки.

9.5.22. Забороняється:

1) зливати паливо з автоцистерни через замірювальний люк;

2) приймати нафтопродукти при нещільностях у з'єднаннях

вентилів і трубопроводів, при підтіканні;

3) залишати без нагляду відкритими блок-пункт і контейнер

зберігання.

9.5.23. У паспорті (інструкції) КАЗП слід зазначити номер

телефону, прізвище та посаду особи, відповідальної за безпечну її

експлуатацію.

9.5.24. Усі виробничі приміщення, підсобні ділянки і

території АЗП, ПАЗП і КАЗП (АБП) слід забезпечити первинними

засобами пожежогасіння.

9.5.25. Під час грози зливання-наливання нафтопродуктів,

заправлення автотранспорту на АЗП забороняється. З метою надійного

захисту АЗП від прямих ударів блискавки їх слід обладнати

справними блискавковідводами (один раз на рік - влітку - при

сухому грунті АЗП перевіряються на омічний опір, про що

складається акт).

 

9.6. При заправленні автомобіля стисненим природним газом

повинні виконуватись такі вимоги:

1) автомобіль поставити на ручне гальмо, вимкнути запалення і

відключити акумуляторну батарею (масу);

2) заправлення проводити тільки тоді, якщо балони пройшли

черговий огляд;

3) не приступати до заправлення, якщо нема впевненості в

герметичності з'єднань;

4) не від'єднувати шланги, в яких є газ або які перебувають

під тиском;

5) не підтягувати гайки в період наповнення балонів;

6) при випадковій розгерметизації наповнювальних шлангів -

негайно перекрити вентилі, щоб уникнути зливу газу із балонів

автомобіля;

7) не ударяти металевими предметами по апаратурі і

газопроводам, які перебувають під тиском;

8) перед запуском двигуна перевірити герметичність газової

апаратури і арматури, справність роботи контрольно-вимірювальних

приладів;

9) при перебоях в роботі двигуна (коли лунають гучні

"вихлопи") його слід негайно зупинити, а автомобіль відкотити на

15 м за допомогою інших водіїв і їхніх транспортних засобів.

9.7. При заправленні автомобіля зрідженим нафтовим газом слід

виконувати такі вимоги:

1) слід заздалегідь зупинити двигун, витягнути ключ із замка

запалення, відключити "масу";

2) не наповнювати газом балони, які не пройшли чергового

огляду і при виявленні порушень герметичності в газопроводах і

з'єднаннях;

3) залишати не менш як 10% вільного об'єму балона для

виникнення в ньому парової подушки;

4) після завершення заправлення виявлені візуальним оглядом

підтікання газу слід негайно усунути;

5) здійснювати перехід з одного виду палива на другий в

радіусі менш як 15 м від газонаповнювальної колонки.

9.8. При заправленні газом забороняється:

1) курити і користуватись відкритим вогнем;

2) випускати газ із балонів автомобіля на території заправних

пунктів;

3) заправлення при наявності механічних пошкоджень, корозії,

змін форми газової апаратури, балонів, а також при несправностях

заправних вентилів;

4) виконувати будь-які роботи з ремонту електрообладнання і

замінювати стандартні захисники саморобними.

При короткому замиканні в електромережі або несправностях в

електрообладнанні заправник повинен негайно вимкнути загальний

вимикач і викликати електрослюсаря.

При виникненні пожежі заправник зобов'язаний негайно

припинити заправлення автомобілів, вимкнути загальний рубильник,

викликати телефоном пожежну охорону і стати до гасіння пожежі

наявними засобами.

 

10. Вимоги пожежної безпеки при технічному обслуговуванні і©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.