Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Виробнича і транспортно-експедиційна діяльність. 

Суть виробничої діяльності у сфері обігу. Види виробничих послуг. Порядок формування ціни на виробничі послуги. Характеристика транспортно-експедиційної діяльності. Значення транспортного обслуговування споживачів. Методи транспортного обслуговування споживачів. Маршрутизація перевезень продукції. Етапи складання узгоджених графіків доставки продукції. Етапи складання узгоджених графіків доставки продукції споживачам.

 

Тема 8. Торговельно-посередницька діяльність на товарному ринку.

 

Принципи організації торгово-посередницької діяльності на товарному ринку: характерні ознаки, принципові відмінності умов функціонування торгового посередництва. Визначення обсягів торгово-посередницької діяльності. Основні види і форми товарообігу торговельних підприємств. Прогнозування обсягів товарообігу: використання балансового методу, коефіцієнт поточних умов реалізації. Ціноутворення в торгово-посередницької діяльності. Специфічні особливості при формуванні цінової політики. Методи встановлення цін на продукцію. Порядок встановлення торгової націнки до ціни продукції. Види знижок до ціни товару.

 

 

Тема 9. Організація посередницької діяльності на товарному ринку.

 

Організація оптових закупівель товарів. Етапи закупівельної діяльності. Організація оптового продажу товарів покупцям. Методи оптового продажу товарів. Кооперація в оптовій торгівлі. Ознаки коопераційного об’єднання. Організаційні структури та сумісні функції торговельних підприємств. Системи оптових закупівель. Організаційні форми збуту товарів між товаровиробниками й торгівельними підприємствами. Суть франчайзингу і основні сфери його застосування. Види франчайзингу. Переваги і недоліки франчайзингу. Характеристика договірних взаємовідносин між виробниками й оптовими посередниками: комітента та комісіонера, консигнантом та консигнатором, товаровиробником і дистриб’ютором, специфіка агентських угод.

 

Тема 10. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність.

 

Суть і призначення інформаційної та організаційно-комерційної діяльності. Види інформаційних і організаційно-комерційних послуг. Напрями діяльності маркетингових та інформаційно-комерційних центрів. Специфіка діяльності консалтингових фірм.

 

Тема 11. Роздрібна торгівля.

 

Суть і види роздрібної торгівлі. Функції роздрібної торгівлі. Види магазинної торгівлі. Операції в торгівлі через прилавок. Методи поза магазинної торгівлі: особистий продаж, прямий маркетинг, продаж через автомати, торгове обслуговування. Види роздрібних торгівельних підприємств. Маркетингові рішення в роздрібній торгівлі: вибір цільового ринку, вибір товарного асортименту і набору послуг, рішення про місце розміщення роздрібного торгівельного підприємства.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.