Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 12. Організатори оптового обігу товарів і послуг. 

Товарна біржа як організатор оптової торгівлі. Роль бірж в ринковій економіці. Еволюція біржової торгівлі. Види бірж і основні функції, що виконуються біржами. Регулювання баржевої діяльності. Учасники біржових торгів. Управління біржею. Характеристика біржового товару. Механізм ведення біржового торгу. Види біржових операцій. Цілі здійснення біржових операцій.

Аукціони: суть, види, порядок проведення.

Виставки та ярмарки – суть, цілі, види, порядок проведення.

Оптові продовольчі ринки в комплексі інфраструктури товарного ринку.

Тема 13. Лізинг.

 

Суть лізингової діяльності. Види і форми лізингу: фінансовий, оперативний. Правові аспекти й економічні основи лізингової діяльності. Схема укладання лізингової операції. Механізм розрахунку лізингових платежів. Досвід організації лізингових операцій в Україні.

 

Тема 14. Персональний продаж.

 

Суть і завдання персонального продажу та їх зміст. Залучення, відбір і організація роботи торгових агентів для здійснення персональних продажів товарів.

 

 

Перелік питань для підсумкового контролю.

 

1. Історичні аспекти виникнення терміну «інфраструктура».

2. Сутність інфраструктури товарного ринку.

3. Склад інфраструктури комплексу економіки.

4. характеристика основних елементів інфраструктури товарного ринку.

5. Класифікація елементів інфраструктури товарного ринку.

6. Методичні основи інфраструктурної забезпеченості економіки.

7. Класифікація галузей, які формують систему господарства.

8. Інфраструктурні елементи які забезпечують реалізацію логістичного ланцюга виробничо-збутової діяльності підприємства промисловості.

9. Послуги інфраструктурного сервісу.

10. Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного ринку.

11. Особливості функціонування торгових посередників.

12. Послуги, які надає торгівля виробникам товару.

13. Особливості маркетингової діяльності торговельних посередників.

14. Чинники, що впливають на формування регіональної торгівлі на споживчому ринку.

15. Аналіз інфраструктури житлового району щодо визначення місця знаходження супермаркету.

16. Інфраструктура яка необхідна для відкриття супермаркету.

17. Вибір та розрахунок дільниці для супермаркету.

18. Спеціальні дослідження які проводяться до відкриття супермаркету.

19. Внутрішня інфраструктура супермаркету.

20. Сутність лізингової діяльності.

21. Види та форми лізингу.

22. Правові аспекти й економічні основи лізингової діяльності.

23. Схема укладання лізингової операції.

24. Механізм розрахунку лізингових платежів.

25. Досвід організації лізингових операцій в Україні.

26. Оптові продовольчі ринки.

27. Види аукціонів.

28. Організація проведення аукціонів.

29. Торговельно-промислова палата як суспільний інститут інфраструктури товарного ринку.

30. Митна інфраструктури товарного ринку.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.