Здавалка
Главная | Обратная связь

Правила читання окремих буквосполученьСхемах, ілюстраціях»

до практичних занятьдля студентів 1-4 курсів

всіх напрямів підготовки

 

 

“К печати, в свет разрешаю”

 

 

Проректор_____________

 

Протокол №___ от ”___”_________ 2011 г.

 

Составители Л.Г. Васильева

 

Весь цифровой и фактический материал,

библиографические сведения проверены.

Написание единиц соответствует стандартам

 

 

Луганск 2011

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

гРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ

МОВИ В ТАБЛИЦЯХ, СХЕМАХ, ІЛЮСТРАЦІЯХ

 

 

Луганськ 2011

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

 

гРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ

МОВИ В ТАБЛИЦЯХ, СХЕМАХ, ІЛЮСТРАЦІЯХ

 

 

затверджено

на засіданні кафедри

іноземних мов

протокол № 5 від 05.04.2011

 

 

Луганськ 2011

 

УДК 803.0(075.3)

 

Методичні вказівки «Граматика німецької мови в таблицях, схемах, ілюстраціях» до практичних занять для студентів 1-4 курсів всіх напрямів підготовки / Склала: Васильєва Л.Г. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2011 - 52 с.

 

 

Укладач: Васильєва Л.Г., викладач

Відповідальний за випуск: Веретеннікова І.А., викладач

Рецензент: Краснопольський В.Е., доцент

 

Передмова

 

Методичні вказівки представляють собою систематизований довідник з нормативної граматики німецької мови і може використовуватися для занять під керівництвом викладача та для самостійної роботи. Роз’яснення німецької граматики проводиться у вигляді коротких правил, наочних таблиць та прикладів перекладу даного граматичного явища українською мовою.

Таблиці можна використовувати як зручний довідник з практичної граматики німецької мови при вивчені нового або закріплення вже опрацьованого граматичного матеріалу, для швидкого визначення складних граматичних конструкцій при перекладі текстів.

Автор пропонує перевірити свої знання з граматики німецької мови, звернувшись до наступних сайтів

 

http://www.tverlib.ru/~ling/anketa/test-deutsch.php

http://www.studygerman.ru/test/

http://study.allsoft.ru/test_de.php

http://study.allsoft.ru/test_de.php

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl

http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-online-test.htm

 

 

ЗМІСТ

 

1. Правила читання окремих буквосполучень

2. Кількісні числівники від 1 до 12

3. Кількісні числівники від 13 до 19

4. Кількісні числівники (круглі числа)

5. Складні числівники (крім круглих)

6. Порядкові числівники від 1 до 19

7. Від 20 і вище

8. Час. Die Zeit

9. Артиклі

10. Відмінювання означеного та неозначеного артикля

11. Таблиця відмінкових форм означеного артикля

вказівного й присвійного займенника (множина)

12. Дні тижня

13. Визначення роду складних іменників (за головним

словом)

14. Пори року

15. Прийменники часу

16. Прийменники руху

17. Прийменники, що вимагають родового відмінка

18. Прийменники, що вимагають знахідного відмінка

19. Прийменники, що вимагають давального відмінка

20. Прийменники, що вимагають давального відмінка (де?) і

знахідного (куди?)

21. Злиття прийменників з означеним артиклем

22. Порядок слів у простому реченні

23. Порядок слів у питальному реченні

24. Питальні слова

25. Відмінювання особистих займенників

26. Присвійні займенники

27. Таблиця відмінкових форм займенників (однина)

28. Таблиця відмінювання відносних займенників

29. Схема відмінкових закінчень імен іменників в однині

30. Таблиця сильного відмінювання імен іменників в однині

31. Таблиця слабкого відмінювання іменників в однині

32. Таблиця жіночого відмінювання іменників в однині

33. Утворення множини імен іменників

34. Схема відмінкових закінчень іменників (множина)

35. Таблиця відмінювання іменників (множина)

36. Особисті закінчення дієслів у теперішньому часі

(Präsens)

37. Презенс (теперішній час)

38. Відмінювання дієслова sein у теперішньому часі

(Präsens)

39. Відмінювання дієслова haben (Präsens)

40. Дієвідміна дієслова wissen у теперішньому часі

41. Зворотний займенник sich

42. Дієвідміна модальних дієслів у теперішньому часі

43. Дієслова з відокремлюваними префіксами

44. Простий розповідний минулий час (Imperfekt)

45. Схема особистих закінчень дієслів (Imperfekt)

46. Таблиця дієвідміни дієслів в Imperfekt

47. Складний розмовний минулий час (Das Perfekt)

48. Таблиця дієвідміни дієслів в Perfekt

49. Partizip I

50. Partizip II

51. Основні форми сильних і неправильних дієслів

52. Майбутній час (Das Futurum)

53. Дієвідміна дієслова в майбутньому часі

54. Плюсквамперфект (Das Plusquamperfekt)

55. Дієвідміна дієслова в плюсквамперфекті

56. Сильна відміна прикметників

57. Слабка відміна прикметників

58. Мішана відміна прикметників

59. Таблиця відмінювання прикметників після

невизначеного артикля, присвійних займенників і

займенника kein

60. Ступені порівняння прикметників і прислівників

61. Особливі форми ступенів порівняння прикметників і

прислівників

62. Складносурядне речення

63. Складнопідрядне речення

64. Додаткові підрядні речення

65. Підрядні речення часу

66. Означальні підрядні речення

67. Підрядні речення меті

68. Підрядні речення причини

69. Інфінітивні звороти

70. Das Passiv Пасив (Пасивний стан)

71. Імператив (Наказовий спосіб)

Література

 

Правила читання окремих буквосполучень

 

 

Буквосполучення Близький звук в українській мові Приклад
ch ch chs ck ph qu sch sp st tsch ig aa, ah ee, eh ä, äh ie, ih, ieh äu, eu [х] [х’] [кс] [к] [ф] [кв] [ш] [шп] [шт] [ч] [х’] [а:] [е:] [э:] [и:] [ой] nach mich wachsen wecken Ralph Quelle Schule Sport Stunde deutsch lustig Staat, zahlen See, sehr spät, wählen sie, ihm, sieht Säule, Freund

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.