Здавалка
Главная | Обратная связь

І знахідного (куди?) 

 

zwischen an auf

між? в, до на

Vor hinter

перед за

 

unter heben

під, серед біля

 

 

über in

над в

 

Das Buch liegt (wo?) auf dem Tisch.

Lege das Buch (wohin?) auf den Tisch!

 

Злиття прийменників з означеним артиклем

 

 

bei beim

von vom

zu zum

in im

an am

 

 

zu + der = zur

 

 

 

auf aufs

 

an ans

 

in ins

 

Порядок слів у простому реченні

 

Прямій порядок

 

 

Wirschreibenjetzt.

 

 

Зворотний порядок

 

 

 

 

 

Jetztschreibenwir.

 

Порядок слів у питальному реченні

 

 

 

?

 

Schreibenwirgut?

 

 

 

 

?

Слово ?

 

Was schreibenwirjetzt?

 

Питальні слова

 

wer? хто?

was? що?

wo? де?

wohin? куди?

wann? коли?

wie? як?

wessen? чий, чия, чиє?

wozu? навіщо?

wen? кого?

wem? кому?

warum? чому?

woher? звідки?

seit wann? з якого часу?

bis wann? до якого часу?

wie lange? як довго?

weswegen? через що?

auf welche Weise? яким чином?

wieviel? скільки?

welcher? який?

zu welchem Zweck? з якою метою?

 

Відмінювання особистих займенників

Відмінок Однина Множина
1 о. 2 о. 3 о. 1 о. 2 о. 3 о.
Nom. wer? (хто?) was? (що?) ich (я) du (ти) er, sie, es (він)(вона)(воно) wir (ми) ihr (ви) sie (Sie) (вони) (увічлива форма)
Dat. wem? (кому?) mir (мені) dir (тобі) ihm, ihr, ihm (йому) (їй) uns (нам) euch (вам) ihnen (Ihnen) (їм)
Akk. Wen? (кого?) Was? (що?) mich (мене) dich (тебе) ihm, sie, es (його) (її) uns (нас) euch (вас) sie (Sie) (їх)

 

Присвійні займенники

 

Особисті займенники Присвійні займенники
m, n f
ich du er sie wir ihr sie Sie mein dein sein ihr unser euer ihr Ihr meine deine seine ihre unsere euere ihre Ihre

 

Таблиця відмінкових форм займенників

(однина)

 

Відмінок Вказівні займенники Присвійні займенники
m n f m n f
Nom. wer? was? хто? що?   Gen. wesgen? чий?   Dat. wem? кому? чому?   Akk. wen? was? кого? що?   dieser   dieses     diesem   diesen   dieses   dieses     diesem   dieses   diese   dieser     dieser   diese   mein   meines     meinem   meinen   mein   meines     meinem   meinen   meine   meiner     meiner   meine

 

Таблиця відмінювання відносних займенників

 

 

Відмінок Однина Множина
m n f
Nom.   Gen.   Dat.   Akk.   der, welcher     dessen     dem, welchem     den, welchen das, welches     dessen     dem, welchem     das, welches die, welche     deren     der, welcher     die, welche die, welche     deren     denen, welchen     die, welche

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.