Здавалка
Главная | Обратная связь

Схема відмінкових закінчень імен іменників в однині 

 

Відмінок Сильне відмінювання Слабке відмінювання Жіноче відмінювання
Nom.   Gen.   Dat.   Akk.   —   -(e)s   —   — —   -(e)n   -(e)n   -(e)n —   —   —   —

 

Таблиця сильного відмінювання імен іменників в однині

 

 

більшість іменників всі іменники

чоловічий рід середній рід крім (das Herz)

 

Відмінок Чоловічий рід Середній рід
Nom.   Gen.   Dat.   Akk.   der Lehrer   des Lehrer – s   dem Lehrer   den Lehrer das Haus   des Haus – es   dem Haus   das Haus

 

 

Таблиця слабкого відмінювання іменників в однині

 

іменники чоловічий рід

 

с закінченням на e односкладові іменники слова іноземного

der Kollege der Held походження

з суфіксом -ist, -ent, -ant,

-ad, -at, -et, -nom

der Dozent

 

Відмінок  
Nom. Gen. Dat. Akk. der Junge des Jung – en dem Jung – en den Jung – en

 

Таблиця жіночого відмінювання іменників в однині

 

іменники жіночого роду

 

Відмінок  
Nom. Gen. Dat. Akk. die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter

 

Утворення множини імен іменників

 

Суфікси -e, -(e)n, -er, -s

 

der Tisch - die Tische

die Frau - die Frauen

das Kind - die Kinder

der Klub - die Klubs

 

Умляут кореневий голосної

 

der Vater - die Väter

der Bruder - die Brüder

 

Тільки артикль

 

der Lehrer - die Lehrer

das Mädchen - die Mädchen

 

Сполучення різних засобів

 

das Buch - die Bücher

der Sohn - die Söhne

 

Схема відмінкових закінчень іменників

(множина)

 

Відмінок  
Nom. Gen. Dat. Akk. — — -(e)n —

 

Але! der Frauen

 

Таблиця відмінювання іменників

(множина)

 

Відмінок  
Nom. Gen. Dat. Akk. die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne

 

Особисті закінчення дієслів у теперішньому часі

(Präsens)

 

Особа Однина Множина
1-е -e -e n
2-е -(e)st -(e) t
3-е -(e)t -e n

1. Дієслова, основа яких закінчується на -t, -d, -dm, -tn, -tm, -chn, -dn, -fn, -gn, набувають голосної e між основою і особовим закінченням у 2-й і 3-й особах однини та 2-й особі множини.

2. Кореневі голосні сильних дієслів зазнають у 2-й та 3-й особах однини таких змін:

e → i або ie a → ä

au → äu o → ö©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.