Здавалка
Главная | Обратная связь

Ринок нафти належить доЗАГАЛЬНІ ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 2

Автомобільна галузь належить до

а)чистої конкуренції

б)чистої монополії

в)монополістичної конкуренції

г)олігополії

2. В умовах чистої конкуренції індекс Лернера:

а) позитивний;

б) від’ємний;

в) дорівнює нулю;

г) а) або б).

3. Вільний вхід на ринок і вихід з нього характерний лише для:

а) досконалої конкуренції;

б) олігополії;

в) монополії;

г) монопсонії;

4. Виробник не може вплинути на ціну товару на ринку

а)чистої конкуренції

б)чистої монополії

в)монополістичної конкуренції

г)олігополії

5. Галузь залізної дороги належить до:

а) чистої конкуренції;

б) чистої монополії;

в) олігополії;

г) монополістичної конкуренції.

6. Декілька великих фірм функціонують на ринку автомобілів. Це ринок:

а) чистої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції;

в) чистої монополії;

г) олігополії;

д) чистої чи монополістичної конкуренції.

Крива сукупного доходу постійно зростає за умов

а)чистої конкуренції

б)чистої монополії

в)монополістичної конкуренції

г)олігополії

Монопольна влада використовується в умовах

а)чистої конкуренції

б)олігополії і монополії

в)монополістичної конкуренції

г)правильні відповіді (б) і (в)

9. На відміну від монополіста, конкурентна фірма:

а)може призначити будь-яку ціну за товар

б)максимізує прибуток за умови Р = MC

в)може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-якою ціною

г)обирає обсяг виробництва довільно

 

Міські комунальні послуги належить до

а)чистої конкуренції

б)чистої монополії

в)монополістичної конкуренції

г)олігополії

11. Найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції такий із ринків:

а)послуг перукарень б)автомобілів в)зерна г)пального

 

12. Найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції такий із ринків:

а) сталі;

б) послуг перукарень;

в) автомобілів;

г) акцій і облігацій фірм;

д) бензину.

Послуги перукарні належать до ринку

а) чистої конкуренції б) чистої монополії в) олігополії г) монополістичної конкуренції

14. Прикладом якого типу конкуренції можна вважати роботу дискотеки з рекламою: “У нашій дискотеці – найкрутіший рок!”?

а) чистої конкуренції б) чистої монополії в) олігополії г) монополістичної конкуренції

Ринок нафти належить до

а) чистої конкуренції б) чистої монополії в) олігополії г) монополістичної конкуренції

16. Ринок мобільного зв’язку належить до ринку:

а) чистої конкуренції б) чистої монополії в) олігополії г) монополістичної конкуренції

 

17. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають загальну рису:

а) випускають диференційований товар;

б) на ринку оперують багато продавців та покупців;

в) кожна фірма має горизонтальну криву попиту на продукт;

г) випускаються однорідні товари;

д) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

18. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції схожі тим, що:

а) відсутні перешкоди до вступу в галузь;

б) випускаються однорідні товари;

в) ціна перевищує граничні витрати;

г) попит абсолютно еластичний;

д) усі відповіді правильні.

ВІДКРИТІ ТЕСТИ

 

1)Запишіть формулу індексу Лернера: …………………….

2)Запишіть формулу індексу Герфіндаля: …………………..

3)Цінову війну зображує модель ……………. .

4)У стані рівноваги у довгостроковому періоді фірма в умовах монополістичної конкуренції отримує ……… прибуток.

5)Чиста дисконтована вартість визначається за формулою: …………… .

 

ЗАКРИТІ ТЕСТИ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.