Здавалка
Главная | Обратная связь

Багатовибіркові завдання 

6)До некооперативної гри олігополії належить модель:

1. Бертрана.

2. Ламаної кривої попиту

3. Цінового лідерства

4. Курно

5. Змови олігополістів

6. Штакельберга

 

7)Формами диференціації продукту можуть бути:

1. Функціональні особливості товару.

2. Часи роботи торгової точки.

3. Різні ціни на одну і ту саму товарну групу.

4. Зручні форми розрахунків.

5. Сезонні скидки

 

8)Яка з перелічених ситуацій є наслідком цінової війни?

1. Ринкова ціна знижується до рівня середніх сукупних витрат

2. Максимізація прибутку фірмою-лідером

3. Обсяг продукції в галузі становиться на рівні досконалої конкуренції

4. Економічні прибутки фірми будуть дорівнювати нулю

 

9)Які умови відповідають недосконало конкурентному ринку ресурсу?

1. Р = MRC

2. Р > MRP

3. Р > MRC

4. Р < MRC

5. Р = MRP

6. MRP = MRC

 

10)Які криві фірми на графіку досконало конкурентного ринку ресурсу співпадають?

1. Криві пропозиції ресурсу та граничного продукту в грошовому виразі

2. Криві граничного продукту в грошовому виразі та попиту на ресурс

3. Криві граничних витрати на ресурс та попиту на ресурс

4. Криві граничних витрати на ресурс та пропозиції ресурсу

5. Криві індивідуальної пропозиції ресурсу та попиту фірми на ресурс

 

11)У яких ринкових структурах використовується монопольна влада?

1. Чиста конкуренція

2. Чиста монополія

3. Олігополія

4. Монополістична конкуренція

 

12)Які риси відповідають умовам монополістичної конкуренції?

1. Випуск диференційованого товару

2. На ринку оперують багато продавців та покупців

3. Попит на продукцію кожної фірми абсолютно еластичний

4. Випускаються однорідні товари

5. Широке використання реклами та товарних знаків

6. Ціна перевищує граничні витрати

 

13)Які умови передбачає ринок досконалої конкуренції?

1. Значна кількість фірм, що оперують в галузі, випускають стандартні товари

2. Ціна перевищує граничні витрати

3. Багато покупців, що купують цей товар по поточній ціні

4. Всі продавці та покупці мають повну інформацію про ринок

5. Вільний вхід на цей ринок для нових фірм

6.Широке використання реклами та товарних знаків

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.