Здавалка
Главная | Обратная связь

Вибірково-впорядкувальні завдання 

14)Розташуйте у послідовності від найнижчої до найвищої наступні ціни регульованої природної монополії:

1. Суспільно оптимальна ціна

2. Ціна, що максимізує прибуток монополії

3. Ціна, що забезпечує справедливий прибуток

 

15)У якій послідовності можна розташувати наступні ринкові структури за критерієм наявності монопольної влада (від найнижчого ступеня до найвищого)?

1. Чиста монополія

2. Монополістична конкуренція

3. Чиста конкуренція

4. Олігополія

 

Перехресні завдання

 

16)Підберіть до кожної економічної ситуації у короткостроковому періоді її умову

 

1. Ситуація максимізації прибутку за сукупним підходом

2. Ситуація мінімізації збитків за сукупним підходом

3. Ситуація отримання нормального прибутку за сукупним підходом

4. Ситуація закриття фірми за сукупним підходом

5. Ситуація максимізації прибутку за граничним підходом

6. Ситуація мінімізації збитків за граничним підходом

7. Ситуація отримання нормального прибутку за граничним підходом

8. Ситуація закриття фірми за граничним підходом

 

А. АVС < Р < АTС

B. ТVС < TR < ТС

C. ТС < TR

D. AVC > P

E. P > ATC

F. P = ATC

G. ТR < ТVС

H. TR = ТС

 

 

17) Привести у відповідність назву показника та його формулу.

1. Індекс Герфіндаля

2. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту

3. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом

4. Індекс Лернера

5. Гранична норма технологічного заміщення

6. Поточна дисконтована вартість

7. Чиста дисконтована вартість

8. Формула бюджетної лінії споживача

9. Формула граничних витрат

10. Формула граничної продуктивності змінного фактора

 

А. F.

B. G.

C. H.

D. І. SP/(1+r)t

E. J.

 

 

Матричні завдання

18)Які з названих рис відносяться до ринкових структур (у випадку, якщо варіант можливий – рахувати як позитивну відповідь)

А. Чиста конкуренція

B. Чиста монополія

C. Олігополія

D. Монополістична конкуренція

 

1. Вільний вхід на ринок

2. Є бар’єри входження на ринок, але увійти можливо

3. Багато продавців і покупців

4. Виробництво стандартизованого товару

5. Виробництво диференційованого товару

6. Використання реклами товару

7. Наявність монопольної влади

8. Товар фірми немає близьких замінників

9. Наявність декількох продавців

10. Абсолютно еластичний попит на товар фірми

 

19) Які з названих рис відносяться до ринкових структур

А. Чиста конкуренція

B. Чиста монополія

C. Олігополія

D. Монополістична конкуренція

 

1. Мають спадну криву попиту

2. Обирають обсяг випуску за правилом MR = MC

3. Для оптимального обсягу випуску мають Р = МС

4. Забезпечують виробничу ефективність (Р = min LAC)

5. Для кожного обсягу випуску крім першої одиниці мають Р > MR

6. Мають значні бар’єри до входження в галузі

7. Отримують економічний прибуток у довгостроковому періоді

8. Зважають при прийнятті рішень на реакцію конкурентів

9. Залишають ринок, якщо у довгострокову періоді Р < min LAC

10. Мають надлишкові виробничі потужності©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.