Здавалка
Главная | Обратная связь

Формування уявлень про лінії і відрізкиКрива і пряма лінії.Формування поняття про пряму і криву лінії можна почати показом спочатку обвислого, а по­тім натягнутого тонкого шнура. Учням варто запропонувати зігнути аркуш паперу довільної форми і в будь-якому напря­мі. Розправивши цей аркуш, учні побачать, що на ньому утво­рилася пряма лінія. Тут можна сказати, що пряма лінія нес­кінченна, а бачимо ми лише її частину.

Навчаючи дітей проводити прямі лінії за допомогою лінійки, вчитель спершу демонструє виконання такої роботи на аркуші білого паперу, прикріпленого до класної дошки. Діти мають навчитися будувати вертикальну, горизонтальну і похилу пряму.

Відрізок.Введення відрізка передує першим вправам на вимірювання довжини. Вчитель креслить на дошці пряму лі­нію і позначає на ній рисками дві точки. Пояснює дітям, що частину прямої, обмежену двома точками, називають відріз­ком прямої або відрізком. Кінці відрізка на малюнку позна­чають тоненькими рисочками або точками. Якщо на малюн­ку рисочок (точок) немає, то це зображення прямої.

Після ознайомлення з поняттям відрізка, дітей вчать порівнювати їх за довжиною. Спочатку відрізки порівнюють "на* око". При цьому вживають слова "рівні", "нерівні", "однако­ві", "довший", "коротший". Потім порівнюють за довжиною дві палички (дві смужки), прикладаючи їх одна до одної.

У першому класі учні ознайомлюються з мірами 1 см і 1 дм.

Учні 2 класу оволодівають навичками побудови відріз­ків заданої довжини, розв'язування задач на знаходження дов­жини ламаної, обчислення периметра прямокутника. Вводиться нова одиниця вимірювання довжини - метр.

Ламана лінія. Ламана лінія вводиться за такими малюн­ками підручника (мал. 119, 120).

Потім подається окрема ламана лінія (мал. 121) і ставить­ся запитання: Із скількох відрізків складено ламану лінію?

У 3 класі вводять буквене позначення відрізків. Відрізки широко використовуються для розгляду понять збільшення і зменшення числа в кілька разів, кратного порівняння чисел то­що. У 4 класі вимірювання і креслення відрізків здебільшого пов'язане з розв'язуванням задач, зокрема, задач на знаходжен­ня відстаней та на знаходження дробу від числа.

Задача. Відрізок АВ становить 2/5 відрізка АС. Вимі­ряйте довжину відрізка АС, а довжину відрізка АВ знай­діть обчисленням (мал. 122).

Креслення відрізків за масштабом.Як правило, такі завдання учні виконують під безпосереднім керівництвом учи­теля. Пояснення здійснюють під час виконання вправ виду:

1) Довжина накресленого на дошці відрізка АО дорівнює 8 дм. Побудуй в зошиті зображення цього відрізка у змен­шеному вигляді, приймаючи, що 1 см відрізка в зошиті озна­чатиме 1 дм відрізка на дошці.

Яка буде довжина накресленого в зошиті відрізка? У скіль­ки разів відрізок на дошці довший, ніж накреслений в зошиті?

2) Відстань між містами 70 км. Зобразіть цю відстань від­різком у зошиті, приймаючи, що 1 см становить 10 км.

Наводимо приклади завдань, в яких використовується по­няття масштабу.

1) Відстань між двома населеними пунктами зображено відрізком КМ (мал. 123). Обчисліть цю відстань, взявши до уваги, що в 1 см вміщається 5 км.

2) Знайдіть відстані між Києвом та Вінницею і Києвом та Житомиром. Порівняйте відстані (мал. 124). Масштаб: в 1 см — 20 км.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.