Здавалка
Главная | Обратная связь

Права та обов'язки членів СОГЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

30.08.2006р. №888

 

ІНСТРУКЦІЯ

З організації взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ України при документуванні та розслідуванні дорожньо-транспортних пригод

 

 

Загальні положення

1.1.Одним з головних завдань взаємодії органів досудового слідства з
органами і. підрозділами внутрішніх справ є своєчасне документування, повне
та всебічне розслідування дорожньо-транспортних пригод.

1.2.Діяльність щодо взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ
(далі - ОВС) у ході документування та розслідування дорожньо-транспортних
пригод здійснюється відповідно до Законів України „Про міліцію", „Про
дорожній рух", “Про оперативно-розшукову діяльність", постанови Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 року №341 "Про Положення про
Державну автомобільну інспекцію МВС", кримінально-процесуального
законодавства, нормативно-правових актів МВС України, а також цієї Інструкції.

1.3.Комплексне використання сил і засобів органів внутрішніх справ під
час документування та розслідування дорожньо-транспортних пригод
забезпечується керівниками міськрайлінорганів внутрішніх справ або особами,
які виконують їх обов'язки, чи оперативним черговим.

1.4. Відповідальність за належну організацію взаємодії слідчих, працівників карного розшуку, Державтоінспекції, стройових підрозділів патрульної служби* (далі — ПС) ОВС та експертів науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (далі - НДЕКЦ) у ході документування та
розслідування дорожньо-транспортних пригод несуть начальники органу
внутрішніх справ, підрозділів ДАІ, НДЕКЦ, слідчих управлінь головних
управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСТ).

2. Організація взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ України при документуванні та розслідуванні дорожньо-транспортних пригод на стадії надходження заяв і повідомлень про їх скоєння.

2.1.При надходженні до ОВС заяви або повідомлення про дорожньо -
транспортну пригоду (далі - ДТП), унаслідок якої особам спричинено тілесні
ушкодження або яка призвела до їх загибелі, керівник ОВС чи оперативний
черговий негайно направляє на місце події слідчо-оперативну групу (далі —
СОГ).

2.2. Відповідальність за своєчасність виїзду членів груп оформлення ДТП,
СОГ на місце події та їх екіпірування несе начальник ГУМВС, УМВС, слідчого
управління ГУМВС, УМВС, підрозділу ДАІ, ОВС, відповідальний по
міськрайліноргану, а в разі їх відсутності - оперативний черговий.

2.3. Під час виїзду на місце дорожньо-транспортної пригоди СОГ
формується в такому складі: ДТП зі смертельними наслідками - слідчий відділу
(відділення) з розслідування ДТП при ГУМВС, УМВС, працівник ДАІ або ПС ',
відповідно до території обслуговування, працівник карного розшуку,
спеціаліст - автотехнік; при отриманні, за повідомленням медпрацівників на
місці пригоди, потерпілими тілесних ушкоджень з ознаками середнього та
тяжкого ступеня - слідчий, який спеціалізується на розслідуванні злочинів,
пов'язаних з ДТП (штатний дізнавач), працівник карного розшуку, працівник
ДАІ або ПС відповідно до території обслуговування та спеціаліст-криміналіст,
а за необхідності - кінолог зі службовим собакою. При оформленні
працівниками ДАІ або ПС дорожньо-транспортної пригоди без ознак злочину
група складається з двох інспекторів, один з яких призначається старшим і несе
відповідальність за якісне оформлення матеріалів.

2.4. Працівники органів внутрішніх справ, які першими прибувають на
місце ДТП, повинні:

2.4.1.З'ясувати обставини та характер ДТП.

2.4.2.Забезпечити безпеку руху на дільниці, де сталася ДТП.

2.4.3. Установити відповідні знаки або тимчасові огородження.

2.4.4. При наявності на місці пригоди потерпілих надати їм першу
медичну допомогу, викликати швидку медичну допомогу.

2.4.5. Перевіряти у водіїв - учасників ДТП документи на право
керування транспортними засобами, реєстраційні документи, дорожній листок
та забезпечити їх перебування на місці ДТП до прибуття СОГ.

2.4.6.Установити свідків та очевидців події.

2.4.7.Забезпечити збереження слідів ДТП, не допустити їх навмисного
знищення або внесення певних змін в обстановку.

2.4.8.Не допускати на місце пригоди сторонніх осіб.

2.4.9.Знаходитись на місці події до прибуття СОГ або до отримання
розпорядження чергового по ОВС чи ДАІ.

2.4.10. Доповісти старшому СОГ про роботу, проведену на місці події.

2.5. При огляді місць скоєння дорожньо-транспортних пригод забезпечується ретельне фіксування обстановки та обставин події, слідів, а обставин ДТП застосовується фотозйомка та проводиться відеозапис місця події.

2.6. Організація розшуку та затримання водіїв, які зникли з місць скоєння
пригоди, покладається на підрозділи карного розшуку, Державтоінспекцію
МВС України і патрульну службу МВС із залученням інших структурних
підрозділів органів внутрішніх справ відповідно до вимог нормативно-правових
актів МВС.

2.7. Для розшуку водіїв, що зникли з місць ДТП з тяжкими наслідками,
вводиться спеціальний план (за умови, що повідомлення про таку пригоду
надійшло не пізніше, ніж через 1 годину після її вчинення). Спеціальні заходи,
як правило, припиняються тим органом або особою, яка їх увела.

2.8.Члени СОГ з'ясовують обставини вчинення дорожньо-транспортної
пригоди. Шляхом опитування встановлюють свідків події. Уживають заходів
для затримання водія, який зник з місця пригоди. Спільно з працівниками
карного розшуку, інших підрозділів органів внутрішніх справ виявляють під
час нагляду за дорожнім рухом на маршрутах і постах, виставлених згідно із
затвердженими дислокаціями, транспортні засоби, причетні допригоди.

2.9.Начальник відділення дізнанняпісля надходження матеріалів про
ДТП, зібраних СОГ, повинен:

2.9.1.Вивчати матеріали про ДТП.

2.9.2.У разі неякісного збору матеріалів органом дізнання повертати їх на
доопрацювання, при цьому давати письмові вказівки щодо усунення недоліків.

2.9.3.Давати письмову вказівку про порушення кримінальної справи, а за
відсутності складу злочину - повертати матеріали до стройових підрозділів ДАІ
або патрульної служби залежно від території обслуговування для прийняття
рішення згідно з чинним законодавством України.

2.9.4.Контролювати своєчасну передачу матеріалів справи, в якій
установлено учасників події, до органів досудового слідства.

2.9.5.У випадку невстановлення осіб, що вчинили ДТП, під час документування пригоди організовувати проведення дізнання до встановлення
цих осіб.

2.10. Начальник органу досудового слідствапісля вивчення зібраних
СОГ матеріалів про дорожньо-транспортну пригоду та аналізу проведених
заходів:

2.10.1. За наявності приводу і підстав негайно дає письмові вказівки про
порушення кримінальної справи і контролює рішення щодо правильної
кваліфікації дій учасників події.

2.10.2. За необхідності ініціює проведення повторного або додаткового
огляду місця події за участю двох понятих, працівників Державтоінспекції,
патрульної служби та інших спеціалістів.

2.11. Начальник підрозділу Державтоінспекції:

2.11.1.Контролює якість складення працівниками ДАІ протоколів огляду
місця події та схем до них, а також відібрання пояснень від учасників події.

2.11.2.Несе відповідальність за своєчасність надання матеріалів про ДТП,
які не мають ознак злочину для реєстрації події в ЖРЗПЗ.

2.11.3. Відповідає за своєчасність прийняття рішення за матеріалами ДТП, які не містять ознак злочину, та складання адміністративного протоколу.

2.12. Керівник оперативної служби:

2.12.1.Протягом 10 діб з моменту отримання матеріалів оперативно -
розшукових справ „Злочин" особисто вивчає їх і негайно вживає заходів щодо
організації та активізації оперативно-розшукової роботи.

2.12.2.Для визначення узгоджених дій з виявлення водіїв, які вчинили
ДТП, та керованих ними транспортних засобів, які зникли з місця пригоди,
забезпечує обов'язкову участь слідчого.

2.13. Начальник органу внутрішніх справ:

2.13.1. Заслуховує звіти членів СОГ про результати огляду місць подій,
проведення невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів та
аналізує їх.

2.13.2. Здійснює повсякденний контроль за діяльністю підлеглих,
передусім стосовно дорожньо-транспортних пригод, що викликають суспільний
резонанс. За результатами заслуховувань дає принципову оцінку роботи,
виконаної працівниками кожної служби.

Права та обов'язки членів СОГ

3.1. Слідчий, штатний дізнавач(старший слідчо-оперативної групи) керує та організовує дії членів СОГ на місці події. Відповідно до своїх процесуальних повноважень разом з членами групи, залученими спеціалістами, двома понятими проводить огляд місця події:

3.1.1.Визначає ділянку, яка підлягає огляду, та спосіб послідовного
вивчення обстановки на місці події. Доручає спеціалісту-криміналісту НДЕКЦ
провести орієнтувальну і оглядову фотозйомки та відеозйомку місця: події, а в
цей час разом з працівниками ДАІ або ПС складає схему (план) розташування
об'єктів обстановки події. Дає завдання працівникам органу дізнання про
проведення невідкладних і першочергових заходів. Після закінчення попереднього огляду приступає до ретельного огляду місця події, а саме: у
першу чергу, за допомогою спеціалістів НДЕКЦ оглядає, фіксує і вилучає
предмети, на яких € сліди, що можуть зникнути або змінитися. Висуває і по
можливості перевіряє версії злочину, які виникли при огляді.

3.1.2.Своєчасно направляє на експертне дослідження вилучені в ході
огляду носії доказової інформації, у тому числі матеріальні об'єкти, придатні
для з'ясування обставин, що підлягають доказуванню.

3.1.3.Інформує оперативних працівників, інших членів СОГ та чергову
частину ОВС про виявлення обставин, які мають значення для справи. У разі
потреби приймає рішення та вносить пропозиції керівникові ОВС про
залучення до розслідування справи додаткових сил і засобів, запрошує
необхідних спеціалістів. Складає план спільних слідчих дій та оперативно -
розшукових заходів, спрямованих на документування події і розслідування
справи.

3.1.4.На місці події дає письмові доручення працівникам Державної
автомобільної інспекції або патрульної служби, а в разі їх невиконання
інформує про це начальника підрозділу ДАІ та слідчого управління ГУМВС,
УМВС для проведення службового розслідування і реагування до винних.

3.1.5.Організовує якісне дослідження обставин ДТП: проведення огляду
місця події, транспортування потерпілих та загиблих осіб після їх установлення
до медичних закладів і складення схеми місця пригоди в присутності понятих
та членів СОГ, відібрання пояснень від учасників та свідків події, вилучення
речових доказів, затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних
майданчиках. По можливості особисто негайно опитує за обставинами події
всіх свідків, потерпілих та учасників.

3.1.6. Організовує проведення огляду транспортних засобів на місці події за участю понятих, спеціаліста - автотехніка із складенням протоколу огляду і перевірки технічного стану транспортних засобів.

3.1.7. В обов'язковому порядку визначає на місці пригоди стан дорожнього покриття, погодні умови, видимість елементів дороги та конкретної
перешкоди.

3.1.8. Транспортні засоби, причетні до ДТП, в обов'язковому порядку
відправляє на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового їх зберігання.

3.2. Працівник підрозділу карного розшуку, у межах своєї компетенції, виконує доручення слідчого, уживає заходів щодо розшуку водіїв, які скоїли ДТП і зникли з місця події, надає допомогу в установленні та опитуванні учасників, потерпілих і свідків події:

3.2.1. Після узгодження зі слідчим основних напрямків оперативно -
розшукових заходів та фактичних даних, що мають значення для розслідування
обставин ДТП, бере участь в опитуванні громадян, які були на місці події,
працівників міліції, що першими прибули до місця вчинення ДТП. У разі
потреби разом з іншими членами СОГ або із залученням додаткових сил
здійснює заходи щодо встановлення свідків пригоди, збирає відомості, які
можуть бути використані в ході досудового слідства. Негайно орієнтує органи
внутрішніх справ прилеглих територій про обставини події, прикмети транспортного засобу, водія, який скоїв ДТП та зник з місця пригоди.

3.2.2.Забезпечує якісне виконання доручень і вказівок керівника ОВС та
слідчого. Інформує керівництво ОВС і слідчого про одержану інформацію для
її використання під час досудового слідства.

3.2.3.Складає мотивований рапорт про проведені на місці події заходи,
який протягом доби надає начальникові органу внутрішніх справ.

3.2.4.За кожним нерозкритим тяжким злочином, пов'язаним з дорожньо -
транспортною пригодою, не пізніше 10 діб після порушення кримінальної
справи заводить оперативно-розшукову справу „Злочин", у рамках якої вживає
всіх необхідних заходів, спрямованих на розкриття злочину та встановлення
злочинців.

3.3. Працівник Державтоінспекції або патрульної служби на місці
дорожньо-транспортної пригоди за дорученням слідчого бере участь в огляді
місця події та організовує дорожній рух:

3.3.1. Огороджує місце дорожньо-транспортної пригоди, забезпечує безпечний об'їзд, збереження слідів та майна, що залишилося без нагляду, до
прибуття СОГ.

3.3.2. Забезпечує відвід транспортних засобів, зберігання слідів та речових доказів, а також присутність осіб, які скоїли пригоду.

3.3.3. Інформує чергового міськрайліноргану внутрішніх справ про прибуття СОГ на місце події та підтримує з черговою частиною цього
підрозділу постійний зв'язок.

3.3.4.За вказівкою старшого СОГзабезпечує участь понятих під час
огляду місця події, безпеку руху транспортних засобів на ділянці пригоди та
організовує проведення освідування осіб, причетних до дорожньо-транспортної
пригоди в медичному закладі.

3.3.5.За дорученням слідчого та в присутності понятих проводить
необхідні виміри, огляд транспортного засобу, дані яких вносяться до
протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів та огляду
дорожньо-транспортної пригоди і схеми донього.

3.3.6.Надає слідчому допомогу в з'ясуванні обставин скоєння дорожньо -
транспортних пригод, оформленні необхідних матеріалів події, установленні її
учасників і свідків, прикмет транспортних засобів та ймовірних шляхів їх
зникнення, про що доповідає керівникові СОГ.Уживає негайних заходів для
переслідування та затримання підозрюваних транспортних засобів.

3.3.7.Для встановлення розшукуваних транспортних засобів спільно з
працівниками карного розшуку здійснює детальні відпрацювання закріплених
секторів і зон обслуговування: огляди дворів, вулиць, провулків, лісопаркових
зон, гаражів, територій автогаражних кооперативів, автостоянок, автогаражів,
авторинків, автомийок та інших місць можливого зберігання зазначених
транспортних засобів.

3.3.8.Розшукувані транспортні засоби встановлює також за наявними
автоматизованими (АІС „Угон", „Угон-СНД", „Угон-Інтерпол", „Автомобіль")
обліками ДАІ. У необхідних випадках використовує наявні обліки підрозділів
Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної
служби України та засоби масової інформації (радіо, преса, телебачення).

3.3.9. За вказівкою слідчого організовує перевезення пошкоджених
транспортних засобів на майданчики тимчасового зберігання та надає приписи
комунальним, шляховим або аварійно-технічним службам про усунення
наслідків події для відновлення нормальних умов дорожнього руху на місці
події та на під'їздах до нього.

3.4. Працівник експертного підрозділуздійснює у складі СОГ експертне та техніко-криміналістичне забезпечення діяльності членів групи на місці події:

3.4.1. Спеціаліст-автотехнік обов'язково залучається до огляду місця ДТП зі смертельними наслідками, а також у випадках, коли водій, який учинив пригоду, та керований ним транспортний засіб зникли з місця пригоди. Він бере участь в огляді місця події з метою оперативного виявлення, фіксації слідів та вилучення інших об'єктів, що мають значення для аналізу механізму пригоди і містять пошукову та доказову інформацію. Визначає технічний стан транспортного засобу на момент ДТП; подає іншим членам СОГ орієнтувальну інформацію про марку, модель та особливості транспортного засобу, що зник з місця пригоди; установлює технічні причини та умови, що сприяли виникненню ДТП; проводить орієнтувальну, оглядову фотозйомки та відеозйомку місця події; виявляє, фіксує, кваліфіковано вилучає та упаковує матеріальні об'єкти, які можуть бути засобами для встановлення обставин ДТП і виявлення винних, звертає увагу слідчого на фактичні дані, що мають значення для розслідування кримінальної справи.

3.4.2. За результатами огляду місця події, потерпілих, їх одягу, залишків частин та агрегатів транспортних засобів, слідів протекторів коліс або пошкоджень транспортних засобів робить попередні висновки про характер та механізм скоєння ДТП, установлює модель або характерні прикмети транспортних засобів, які необхідно розшукати, і інформує про це слідчого. За необхідності для участі в огляді певної ділянки дороги залучаються як спеціалісти кваліфіковані працівники шляхово-експлуатаційної ділянки (ШЕД).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.