Здавалка
Главная | Обратная связь

Організація взаємодії слідчих підрозділів з іншими службами при оперативному супроводженні розслідування кримінальних справ та їх судовому розгляді5.1. Працівник карного розшуку:

5.1.1. З'ясовує факти тиску на учасників процесу та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, наявності реальної загрози їх здоров'ю, житлу чи майну, установлює причини зміни ними показань та організовує протидію таким проявам.

5,1.2. У випадках невстановлення осіб, які вчинили злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду, за матеріалами, що надходять від органів досудового слідства та суду, заводить ОРС "Злочин" або "Розшук".

5.2. Начальник слідчого відділу (відділення) територіального органу
внутрішніх справ:

5.2.1.За погодженням з начальником органу внутрішніх справ залучає до
роботи із забезпечення розслідування обставин у кримінальних справах
необхідні сили інших служб, а також технічні та інші засоби.

5.2.2.Щомісячно складає графіки закінчення кримінальних справ про
дорожньо-транспортні пригоди (у тому числі зупинених минулих років) з
урахуванням обсягу слідчої роботи.

5.2.3.Здійснює контроль за станом розслідування кримінальних справ, у
яких закінчився двомісячний термін, уживає заходів щодо їх вирішення в
максимально стислі строки.

5.2.4.Заслуховує слідчих з питань розслідування кримінальних справ,
виконання планів роботи і підвищення професійної майстерності, а також
взаємодії з працівниками оперативних служб, Державтоінспекції та стройового
підрозділу патрульної служби.

5.2.5.За окремим графіком заслуховує членів слідчо-оперативних груп
про результати роботи з розкриття і розслідування справ про ДТП.

5.2.6.У разі неякісного збирання матеріалів органом дізнання повертає їх
на доопрацювання, даючи при цьому письмові вказівки щодо усунення
недоліків, а за відсутності складу злочину повертає матеріали до стройового
підрозділу патрульної служби, ДАІ для прийняття рішення згідно з чинним
законодавством.

5.2.7.Уживає заходів щодо підвищення результативності огляду місць
подій та ефективного застосування при цьому технічних засобів, у разі
виявлення недоліків при вивченні результатів огляду місця події забезпечує
організацію роботи щодо повторного ретельного проведення даної слідчої дії з
метою якісного документування ДТП, вилучення слідів і речових доказів, їх
упаковки і доставлення спеціалістам для дослідження.

5.2.8. В обов'язковому порядку в 10-денний термін вивчає закриті кримінальні справи та ті, у яких зупинено досудове слідство на предмет обґрунтованості прийнятого рішення. При необхідності надає вказівки в
порядку ст. 1141 КПК України.

5.2.9. Забезпечує усебічне, повне й об'єктивне дослідження обставин у
справах і прийняття в них законних рішень.

5.2.10.Протягом 3 діб з моменту прийняття рішення у справі вивчає
обґрунтованість його прийняття. У разі порушень норм КПК готує вказівки
відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.11.Кримінальні справи про ДТП зі смертельними наслідками після їх
порушення передає до слідчого управління для подальшого розслідування.

5.3. Начальник ОВС:

5.3.1.При відсутності в матеріалах дослідної перевірки ознак події чи
складу злочину дає вказівки керівнику стройового підрозділу патрульної
служби про прийняття останнім рішення про відмову в порушенні кримінальної
справи.

5.3.2.У кримінальних справах про нерозкриті злочини в 3-денний термін
з моменту їх порушення організовує складення узгодженого плану слідчих дій і
оперативно-розшукових заходів, спрямованих на дослідження обставин у
справах і встановлення злочинців, що скоїли ці злочини.

5.3.3.Щомісячно за окремим графіком за участю начальника слідчого
підрозділу заслуховує керівників та працівників оперативних, а за необхідності
й інших підрозділів про результати роботи з розкриття і розслідування
конкретних злочинів, виконання ними плану слідчих дій і оперативно -
розшукових заходів, надає практичну допомогу в їх проведенні.

5.3.4. Не пізніше 10-денного строку після прийняття рішення про
зупинення слідства в кримінальних справах про тяжкі та особливо тяжкі
злочини у зв'язку з не встановленням осіб, які скоїли злочин, а також у всіх
справах, слідство в яких зупинено через не встановлення місцезнаходження
обвинувачених осіб, організовує перевірку планів оперативно-розшукових
заходів, стану, обґрунтованості і своєчасності їх виконання.

5.3.5.При надходженні постанов суду або доручень суддів, слідчих до
ОВС організовує їх негайне виконання та здійснює контроль за якісним у 10-
денний термін виконанням працівниками органу дізнання вказаних доручень.

5.3.6.Перевіряє своєчасність заведення оперативно-розшукових справ та
строки їх ведення.

5.3.7.Організовує явку до суду учасників процесу (потерпілих, свідків) на
підставі постанов про їх привід.

5.4. Начальник слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, УМВСТ:

5.4.1. У встановленому порядку витребує від органів досудового слідства матеріали та кримінальні справи про ДТП та дає в них вказівки для їх вирішення згідно з чинним законодавством у максимально короткий термін.

5.4.2. Заслуховує на оперативних нарадах звіти працівників слідчих
підрозділів, інших працівників підпорядкованих міськрайлінорганів про стан
розкриття й розслідування злочинів даної категорії, взаємодії служб на цьому
напрямку роботи.

5.4.3.Уживає заходів щодо покращання взаємодії слідчих з органами та
підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову і експертно-криміналістичну діяльність.

5.4.4.Із залученням досвідчених працівників забезпечує навчання тактики
і методики розслідування злочинів, пов'язаних з ДТП, а також слідкує за
дотриманням спеціалізації в слідчих підрозділах.

5.4.5. Перевіряє обґрунтованість порушення та закриття кримінальної
справи і затверджує висновок.

5.4.6.Щомісячно вивчає дані ДІТ про тривале розслідування справ про
ДТП, уживає управлінських і практичних заходів щодо їх вирішення.

5.4.7. Забезпечує розслідування кримінальних справ про ДТП зі смертельними наслідками виключно працівниками відділів (відділень) з
розслідування злочинів, пов'язаних зДТП, при ГУМВС, УМВС.

5.4.8. Несе персональну відповідальність за необґрунтоване зупинення
досудового слідства в кримінальних справах за п, 3 ст. 206 КПК України, де
відомі всі учасники події. Забезпечує продовження строків досудового слідства
в таких справах відповідно до вимог КПК України.

5.4.9. В обов'язковому порядку забезпечує виїзд представників відділу
(відділення) з розслідування злочинів, пов'язаних з ДТП, при ГУМВС, УМВС
до слідчих підрозділів для надання методичної та практичної допомоги щодо
прийняття законного рішення у справі.

5.4.10.Щомісячно проводить звірки руху кримінальних справ.

5.4.11.Надає допомогу штатному дізнанню в розслідуванні кримінальних
справ, пов'язаних з ДТП.

5.5. Перший заступник начальника ГУМВС, УМВС - начальник
кримінальної міліції:

5.5.1.Відповідає за своєчасне заведення ОРС "Злочин" та "Розшук".

5.5.2.Несе персональну відповідальність за строки ведення оперативно
розшукових справ.

5.5.3. Разом з начальником слідчого управління (відділу) проводить
звірку ОРС та кримінальних справ. У разі не заведення ОРС вживає управлінських заходів щодо усунення розбіжностей.

5.6. Начальник ГУМВС, УМВС, УМВСТ:

5.6.1.Відповідає за своєчасний виїзд слідчо-оперативних груп на місця
вчинення ДТП зі смертельними наслідками.

5.6.2.З метою найбільш швидкого й повного розкриття та розслідування
злочину, учиненого на території регіону, у тому числі злочинів минулих років,
за узгодженням з начальником слідчого управління (відділу) створює постійно
діючі слідчо-оперативні групи.

5.6.3. Проводить заслуховування стану розслідування кримінальних справ на оперативних нарадах.

5.6.4. Забезпечує СОГ криміналістичною технікою та транспортом для
виїзду на місця події.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.