Здавалка
Главная | Обратная связь

Організація взаємодії членів СОГ на стадії порушення кримінальних справ і організації досудового слідства4.1. Найбільш складні кримінальні справи про дорожньо-транспортні
пригоди, справи зі смертельними наслідками, а також такі, що набули
широкого суспільного резонансу і знаходяться на контролі МВС та Генеральної
прокуратури України, розслідуються відділами (відділеннями) з розслідування
ДТП при ГУМВС, УМВС.

4.2. Для організації розслідування обставин дорожньо-транспортних
пригод, що викликають суспільний резонанс, начальниками ГУМВС, УМВС
створюються постійно діючі СОГ. На початковому етапі розслідування
зазначених ДТП щотижнево проводяться оперативні наради, де заслуховуються
результати роботи СОГ та з урахуванням проведеної роботи ставляться
додаткові завдання.

4.3. У разі зникнення водія, який учинив ДТП, з місця пригоди з тяжкими наслідками слідчий, працівники карного розшуку та Державної автомобільної інспекції після порушення кримінальної справи висувають версії, розробляють і складають узгоджені плани комплексного проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, які затверджуються начальниками ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

4.4. Для розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди з
тяжкими наслідками при зникненні з місця події водія, який скоїв ДТП, та
керованого ним транспортного засобу наказом начальника ГУМВС, УМВС,
УМВСТ створюється слідчо-оперативна група, до складу якої включаються
працівники, що брали участь в огляді місця події. У разі потреби залучаються
інші працівники оперативних підрозділів, а також служби дільничних інспекторів міліції. Їх робота здійснюється за затвердженими начальником органу внутрішніх справ планом.

4.5. Забороняється здійснювати заміну працівників карного розшуку,
Державної автомобільної інспекції або патрульної служби, що включені до
складу СОГ, без узгодження зі слідчим ~ керівником групи.

4.6. Робота створених слідчо-оперативних груп здійснюється на підставі
погоджених планів, в яких відображаються конкретні виконавці та терміни
виконання. Стан виконання планів не рідше одного разу на місяць розглядається на нарадах керівництвом міськрайліноргану чи ГУМВС, УМВС.

4.7. Якщо в результаті проведення першочергових оперативно -
розшукових заходів і невідкладних слідчих дій не встановлено водія, який
учинив ДТП і зник з місця події, керівники за напрямками своєї роботи
координують діяльність СОГ, організовують взаємодію між структурними
підрозділами органів внутрішніх справ і, у межах своєї компетенції, з іншими
правоохоронними органами.

4.8. У разі встановлення розшукуваного транспортного засобу та водія:

4.8.1.До місця виявлення транспортного засобу для проведення ретельного огляду виїжджає слідчо-оперативна група.

4.8.2.До прибуття слідчо-оперативної групи забороняється забирати
транспортний засіб з місця виявлення, проникати в нього та проводити інші дії,
унаслідок яких можуть бути знищені сліди й речові докази.

4.8.3.Факт установлення транспортного засобу та водія, які зникли з
місця пригоди, документується з оформленням відповідних матеріалів згідно з
нормами кримінально-процесуального законодавства.

4.9. Дії слідчого з розслідування справи контролює керівник слідчого
підрозділу, а працівників оперативних служб та стройових підрозділів -
керівник органу дізнання.

4.10. Дізнавач :

4.10.1.У разі встановлення в ході перевірки за матеріалами ДТП, що є
потерпілі, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, приймає
рішення відповідно до статей 97, 98 Кримінально-процесуального кодексу
України (далі - КПК) (порушує кримінальну справу) і після проведення
невідкладних дій (огляд, обстеження, допит потерпілих, свідків) у строк не
пізніше 10 днів з моменту порушення кримінальної справи складає постанову
про її направлення до органів досудового слідства.

4.10.2.Якщо особу водія, який скоїв ДТП, не встановлено, проводить усі
необхідні дії, спрямовані на її встановлення, і лише після встановлення цієї
особи направляє справу до органів досудового слідства.

4.10.3.Проводить дізнання за фактами дорожньо-транспортних пригод
згідно зі ст. 104 КПК України.

4.11. Слідчий:

4.11.1. У разі встановлення за матеріалами перевірок ознак злочину, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, унаслідок чого особам заподіяно середнього та тяжкого ступеня тяжкості тілесні ушкодження, відповідно до ч. 2 ст. 98 Кримінально-процесуального кодексу України порушує кримінальні справи стосовно осіб, що вчинили злочин.

4.11.2.При виявленні за матеріалами перевірки відсутності ознак злочину
ці матеріали направляє начальнику органу дізнання за підслідністю чи
територією обслуговування для прийняття рішення.

4.11.3.Якщо в результаті проведення першочергових оперативно -
розшукових заходів і невідкладних слідчих дій не встановлено водія, який
учинив ДТП і зник з місця події або переховується від правоохоронних органів,
складає відповідний план проведення необхідних слідчих дій та оперативно -
розшукових заходів, що погоджується з керівником органу дізнання. Виконання зазначеного плану контролюється керівниками служб за напрямками роботи.

4.11.4.У ході розслідування кримінальної справи надає органам дізнання,
іншим членам СОГ конкретні доручення і вказівки щодо проведення
розшукових і слідчих дій з обов'язковим зазначенням короткого змісту
обставин справи, змісту слідчих чи оперативних дій, що мають виконуватися, а
також усіх інших обставин, з якими повинен бути ознайомлений орган дізнання
для виконання цих дій.

4.11.5.У випадках, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме,
досудове слідство зупиняє лише після того, як винесе постанову про
притягнення певної особи як обвинуваченого і виконає всі слідчі дії,
проведення яких можливе у відсутності обвинуваченого.

4.11.6.При винесенні постанови про оголошення обвинуваченого в
розшук того ж дня направляє матеріали до оперативних підрозділів для
організації розшукової роботи, яка покладається на керівників підрозділів
карного розшуку.

4.11.7.У кримінальних справах про ДТП зі смертельними наслідками, в
яких обвинувачених оголошено в розшук, в обов'язковому порядку направляє
подання в суд про їх затримання та доставку до суду для вирішення питання
про обрання запобіжного заходу.

4.11.8.Досудове слідство у справах, де не встановлено осіб, що скоїли
дорожньо-транспортні пригоди, зупиняє лише після проведення всіх необхідних і можливих слідчих дій для їх встановлення.

4.11.9.При зупиненні досудового слідства в кримінальній справі у зв'язку
із захворюванням обвинуваченого довідку про тяжке захворювання з медичного закладу поновлює не рідше одного разу на місяць.

4.11.10. Заповнює статистичні картки форм 1.1 та 3, які після погодження
з прокурором відразу ставляться на облік управління (відділу) інформаційних
технологій при ГУМВС, УМВС та Департаменту інформаційних технологій
при МВС незалежно від заведення оперативно-розшукової справи (далі - ОРС).

4.12. Працівник карного розшуку при надходженні вищезазначених матеріалів щодо розшуку водіїв та транспортних засобів координує розшукову роботу зі слідчим, звертається до нього за одержанням даних, які можуть сприяти розшуку водія, який зник з місця події, та транспортного засобу, надає інформацію, необхідну для проведення слідчих дій, забезпечує інформування

особового складу ОВС про розшук водія і транспортного засобу, направляє орієнтування до ОВС на території обслуговування, у тому числі і на автошляхах державного значення, на яких можливе знаходження водія та транспортного засобу:

4.12.1. У разі отримання інформації про те, що розшукуваний спілкується каналами зв'язку або надсилає кореспонденцію особам (одержує її від них), щодо яких ОРС не заведено, повинен надати таку інформацію слідчому для прийняття рішення щодо звернення до суду з поданням у порядку ст.187 КГЖ України.

4.12.2. 3а наявності достовірної інформації про наміри підозрюваного водія, який скоїв тяжкий злочин і зник з місця події, щодо переховування від слідства чи суду, у разі здійснення тиску на учасників кримінального процесу, а також знищення доказової бази готує відповідний мотивований рапорт, долучивши до нього документи, що підтверджують зазначені обставини. Рапорт подає начальникові органу внутрішніх справ або керівникові слідчо-оперативної групи (слідчому), який повинен вирішити питання про доцільність обрання стосовно цього водія запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

4.12.3. Після зупинення кримінальних справ, в яких місцезнаходження обвинувачених невідоме, щомісячно інформує слідчого про хід їх розшуку та встановлення цих осіб. За необхідності заступникові начальника ГУМВС, УМВС, УМВСТ — начальнику слідчого управління (відділу) надається можливість ознайомлення з матеріалами розшукової справи.

4.13. Працівник експертного підрозділу:

4.13.1. Консультує слідчого, працівників карного розшуку та автомобільної інспекції щодо можливості дослідження виявлених на місці пригоди об'єктів, доцільності вирішення тих чи інших питань у ході проведення експертиз, а також залучення для цього експертів певної спеціалізації.

4.13.2. Бере участь у проведенні слідчим відтворень обстановки та
обставин подій, інших слідчих дій.

4.13.3. Провадить експертизи та дослідження в регіональних зонах
обслуговування.

4.13.4. На вимогу органу дізнання, слідчого дає роз'яснення щодо
зробленого і наданого ним висновку.

4.13.5.Ознайомлюється з матеріалами справи, що стосуються предмета
судової експертизи, подає слідчому клопотання про надання додаткових матеріалів. У випадку неотримання протягом 10 днів відповіді або недостатності наданих матеріалів для вирішення поставлених завдань зобов'язаний письмово повідомити особу або орган, які призначали експертизу,
про неможливість її проведення.

4.13.6.Указує у висновку судової експертизи на виявлені в ході її
проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не
були поставлені питання.

4.13.7. У разі неможливості проведення експертиз у встановлені строки
доповідає про причини керівникові експертного підрозділу та інформує слідчого з метою вирішення питання щодо забезпечення розслідування в установлений термін.

4.13.8. Термін виконання експертизи продовжується тільки керівником експертно-криміналістичного підрозділу за погодженням з органом чи особою, які призначили експертизу, після попереднього вивчення матеріалів експертизи.

4.14. Працівник Державної автомобільної інспекції чи стройового підрозділу патрульної служби:

4.14.1.Оформляє дорожньо-транспортні пригоди, які не мають ознак
злочину і сталися на автодорогах, які він обслуговує. Уживає необхідних
заходів щодо огляду місця дорожньо-транспортної події, надає в разі
необхідності допомогу потерпілим, уживає заходів щодо недопущення
залишення учасниками ДТП місця події, установлює місця об'їзду, зберігає
обстановку місця події і сліди транспортних засобів, виявляє та опитує
учасників і очевидців пригоди, оформляє необхідні матеріали про ДТП
(протокол про адміністративне правопорушення, протокол огляду місця ДТП,
схему ДТП, інші матеріали, необхідні для об'єктивного вирішення справи).

4.14.2. У разі спричинення внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
особам тілесних ушкоджень, які, за повідомленням медпрацівників на місці
пригоди, не містять ознак тяжких чи середньої тяжкості, проводить перевірку
обставин учинення дорожньо-транспортної пригоди та приймає рішення,
передбачене статтями 97,99 КПК України.

4.14.3.Уживає заходів щодо доставлення транспортних засобів - учасників пригоди для тимчасового їх зберігання на спеціальні майданчики чи
стоянки при міськрайорганах внутрішніх справ.

4.14.4. Здійснює, у межах своєї компетенції, ряд заходів, спрямованих на
встановлення водіїв, які вчинили ДТП, та керованих ними транспортних засобів, які зникли з місця пригоди.

4.14.5. За дорученням слідчого (дізнавача) під час проведення додаткових оглядів місць подій, відтворення обстановки та обставин подій розшукує осіб з метою залучення їх як понятих, організовує безпечний рух транспорту.

4.14.6. Виконує доручення слідчого, підготовлені в порядку, визначеному
КПК України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.