Здавалка
Главная | Обратная связь

Проф. О. С. Марченко, доц. О. М. ЛевковецьМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кафедра економічної теорії

БІЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ

 

Сертифікована освітня професійна програма

Годин

 

 

Керівники програми – д.е.н., професор Л. С. Шевченко,

Д.е.н., професор О. С. Марченко

Менеджер – О. Ю. Новікова

Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії

протокол № 3 від 30 жовтня 2015 року

Харків – 2015

І. Вступ

 

 

Програма «Бізнес менеджмент» призначається для студентів 1-4 курсів бакалавріату та магістратури юридичних вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами економіки та управління фірмою, створенням власного конкурентного бізнесу.

 

Ключові переваги програми:

здобуття слухачами новітніх знань у сфері організації та менеджменту бізнесу на основі кращого вітчизняного досвіду;

застосування сучасних методів навчання – тренінгів, case-study, розв’язання бізнес-завдань, рольових та ділових ігор, майстер-класів, презентацій тощо;

набуття переваг при працевлаштуванні по закінченні університету, особистої конкурентоспроможності на ринку праці;

формування успішної кар’єри в юридичній сфері;

перспективи результативного навчання за програмами «Law and Economics» у зарубіжних університетах;

можливість узяти участь у науково-практичних конференціях із питань розвитку бізнесу і менеджменту, які проводяться в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, та опублікувати результати своїх досліджень у збірнику наукових праць «Економічна теорія та право».

По завершенні навчання слухачам програми видається сертифікат. Прослухані за програмою навчальні дисципліни та результати контролю знань відображаються у додатку до диплому випускника бакалавріату / магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

Організаторами і викладачами програми «Бізнес менеджмент» є провідні лектори кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які мають досвід практичної роботи та консультування в юридичних, аудиторських і страхових компаніях м. Харкова.

 

 

ІІ. Навчальний план

Сертифікатної освітньої професійної програми

«БІЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ»

Дисципліни Обсяг навчальної роботи, годин Форми контролю знань
Лекції Практичні заняття Самостійна робота Усього
1. Економіка і фінанси фірми     Залік
2. Менеджмент     Залік
3. Оцінка бізнесу     Залік
4. Оподаткування бізнесу     Залік
  Усього 1 семестр (весінній)    
             
5. Маркетинг     Залік
6. Інвестування та управління активами     Залік
7. Глобалізація бізнесу     Залік
8. Офшорний бізнес     Залік
  Усього 2 семестр (осінній)    
             
9. Конкурентне управління     Залік
10. Економічна безпека фірми     Залік
11. Страховий захист бізнесу     Залік
12. Менеджмент знань     Залік
  Усього 3 семестр (весінній)    
  Усього по програмі    

ІІІ. Програми Навчальних дисциплін

  1. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ФІРМИ

Проф. О. С. Марченко, доц. О. М. Левковець

Годин

 

  №   Теми   Обсяг навчальної роботи, годин
Лекції Практичні заняття та інші форми навчання
1. Фірма як організація бізнесу: функції та ринок (бізнес-завдання 1)
2. Структура та економічний потенціал фірми
3. Виробнича та інноваційна діяльність фірми. Соціальна відповідальність бізнесу -
4. Персонал фірми. Організація оплати праці (бізнес-завдання 2)
5. Активи і капітал фірми (бізнес-завдання 3)
6. Витрати фірми. Ціни і ціноутворення -
7. Фінанси фірми. Доходи фірми. Основні фінансові результати (бізнес-завдання 4)
8. Управління грошовими потоками фірми. Кредитування фінансово-господарської діяльності
9. Інвестиційна діяльність фірми. Інвестиційне проектування (бізнес-завдання 5)
10. Фінансова звітність фірми. Аналіз фінансово-майнового стану (бізнес-завдання 6)
  Усього

Активні форми навчання під час практичних занять:

· Бізнес-завдання (1) «Вибір організаційної форми бізнесу»

· Бізнес-завдання (2) «Штатний розпис фірми»

· Бізнес-завдання (3) «Баланс фірми»

· Бізнес-завдання (4) «Формування та розподіл прибутку фірми»

· Бізнес-завдання (5) «Оцінка ефективності альтернативних інвестиційних проектів»

· Бізнес-завдання (6) «Аналіз ліквідності балансу та прийняття управлінських рішень фірми»©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.