Здавалка
Главная | Обратная связь

Підсумковий контроль знань – залік.СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

Проф. Л. В. Нечипорук

Години

Теми Обсяг навчальної роботи, годин
Лекції Практичні заняття та інші форми навчання
1. Страховий захист в контексті ризик менеджменту бізнесу 2 (бізнес-завдання1)
2. Страхові ризики. Тарифна політика страховика 2 (бізнес-завдання2)
3. Страхові послуги для бізнесу: сутність та види 2 (ділова гра 1)
4. Страхування від нещасних випадків 2 (ділова гра 2)
Медичне страхування 2 (бізнес-завдання 3)
Страхування життя і пенсій 2 (бізнес-завдання 4)
Страхування майна. Автотранспортне страхування 2 (бізнес-завдання 5)
Послуги зі страхування відповідальності 2 (бізнес-завдання 6)
Усього

Активні форми навчання під час практичних занять:

· Бізнес-завдання (1) «Дослідити зміст страхових послуг та методів їх реалізації на страховому ринку України»

· Бізнес-завдання (2) «Розрахунок вартості страхового захисту»

· Бізнес-завдання (3) «Аналіз страхового ринку України та виявлення особливостей надання страхового захисту з медичне страхування»

· Бізнес-завдання (4) «Аналіз страхового ринку України та виявлення особливостей надання страхового захисту з страхування життя і пенсій»

· Бізнес-завдання (5) «Аналіз страхового ринку України та виявлення особливостей надання страхового захисту майна та автотранспортних ризиків для бізнесу»

· Бізнес-завдання (6) «Аналіз страхового ринку України та виявлення особливостей надання страхового захисту відповідальності бізнесу»

· Ділова гра (1) «Формування програми страхового захисту фірми/підприємства»

· Ділова гра (2) «Формування моделі прийняття рішень щодо управління ризиком нещасного випадку для персоналу фірми/підприємства».

 

Підсумковий контроль знань – залік.

 

Менеджмент знань

Проф. О. С. Марченко

Годин

Теми Обсяг навчальної роботи, годин
Лекції Практичні заняття та інші форми навчання
1. Управління знаннями на підприємстві: зміст та головні напрями (бізнес-завдання 1)
2. Організація управління знаннями на підприємстві (бізнес-завдання 2)
3. Консультаційний процес: стадії, моделі, результати (бізнес-завдання 3)
4. Організація внутрішньофірмового консультування (бізнес-завдання 4)
5. Організація діяльності фірми з використання послуг зовнішніх консультантів (бізнес-завдання 5)
Усього

Активні форми навчання під час практичних занять:

· Бізнес-завдання (1) «Головні функції менеджера з управління знаннями»

· Бізнес-завдання (2) «Управління рухом знань»

· Бізнес-завдання (3) «Роль менеджменту фірми у різних моделях консультаційного процесу»

· Бізнес-завдання (4) «Порівняльний аналіз організаційних форм внутрішньофірмового консультування»

· Бізнес-завдання (5) « Вибір консультанта»

Підсумковий контроль знань – залік.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.