Здавалка
Главная | Обратная связь

Підсумковий контроль знань – залік.Менеджмент

Проф. Л. С. Шевченко, доц. О. О. Чуприна

Годин

Теми Обсяг навчальної роботи, годин
    Лекції Практичні заняття та інші форми навчання
Менеджмент: сутність, соціально-економічні умови виникнення та розвиток. Особливості бізнес менеджменту -
Організація як об’єкт менеджменту (кейс 1)
Сполучні процеси менеджменту. Інформація та комунікації. Прийняття управлінських рішень (кейс 2)
Стратегічний менеджмент і стратегічне планування діяльності організації (кейс 3)
Проектування організації. Мотивація та контроль у системі менеджменту (кейси 4, 5, 6,)
Особа менеджера. Керівництво та лідерство (кейс 7)
Групи та конфлікти у менеджменті. Командоутворення (кейс 8)
Управління часом та підтримка працездатності в менеджменті (кейс 9)
Ситуаційний менеджмент -
Управління організаційними змінами і розвитком (кейс 10)
  Усього - 36

 

Активні форми навчання під час практичних занять:

 • Кейс 1. «Дрес-код фірми»
 • Кейс 2. «Управлінське рішення по виведенню «Укртелекому» із стагнації»
 • Кейс 3. «Місія організації»
 • Кейс 4. «Матрична структура Microsoft»
 • Кейс 5. «Оцінка роботи персоналу «Київстар»
 • Кейс 6. «Якими бонусами заохочують ІТ-шників?»
 • Кейс 7. «Тільки три українці з тисячі повністю лояльні до своїх роботодавців»
 • Кейс 8. «Команда під клієнта»
 • Кейс 9. «Чи перейдемо на чотириденний робочий тиждень?»
 • Кейс 10. «Історія розвитку компанії «Укртелеком»

 

Підсумковий контроль знань – залік.

 1. ОЦІНКА БІЗНЕСУ

Проф. О. А. Гриценко, доц. І. А. Вовк

Годин

Теми Обсяг навчальної роботи, годин
    Лекції Практичні заняття та інші форми навчання
1. Загальні засади оцінки бізнесу -
2. Підходи та методи оцінки бізнесу
3. Оцінка матеріальних активів бізнесу   -
4. Особливості оцінки землі та об’єктів нерухомості (бізнес- завдання 1)
Особливості оцінки нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної власності (бізнес- завдання 2)
6. Особливості оцінки майна фірми в процесі вимушеного продажу, при банкрутстві, податкових та банківських застав - Ділова гра
  Усього

 

Активні форми навчання під час практичних занять:

 

· Бізнес-завдання (1) «Оцінка об’єкта нерухомості»;

· Бізнес-завдання (2) «Скільки коштує гудвіл?»;

· Ділова гра «Продаємо бізнес під час банкрутства».

 

Підсумковий контроль знань – залік.

 

Основи оподаткування

Доц. О. О. Чуприна

Години

Теми Обсяг навчальної роботи, годин
    Лекції Практичні заняття та інші форми навчання
1. Податки та податкова система України
2. Непрямі податки (бізнес-завдання 1)
3. Прибуткові податки і внески (бізнес-завдання 2)
4. Інші податки, збори та неподаткові платежі (бізнес-завдання 3)
5. Спеціальні податкові режими (бізнес-завдання 4)
6. Податкова оптимізація (бізнес-завдання 5)
  Усього

Активні форми навчання під час практичних занять:

 

· Бізнес-завдання (1) «Розрахунок розміру податкових платежів суб’єкта господарювання з ПДВ та акцизного податку»

· Бізнес-завдання (2) «Розрахунок розміру податкових платежів підприємства з податку на прибуток, прибуткового податку та ЄСВ»

· Бізнес-завдання (3) «Розрахунок розміру податкових платежів економічного суб’єкта з податків на майно»

· Бізнес-завдання (4) «Розрахунок розміру податкових платежів суб’єкта господарської діяльності, що обрав спрощену систему оподаткування»

· Бізнес-завдання (5) «Обґрунтування вибору оптимальної системи оподаткування для суб’єкта малого підприємництва»

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.