Здавалка
Главная | Обратная связь

Стаття 91. обов’язки власників земельних ділянок1. власники земельних ділянок зобов’язані:
а) забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
в) своєчасно сплачувати земельний податок;
г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому зако-

ном;
е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних серві-

тутів та охоронних зон;
є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем; ж) за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за

винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній

стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф.
2. Законом можуть бути встановлені інші обов’язки власників земельних ділянок.

 

1. Власники земельних ділянок мають не лише права, передбачені ст. 90 ЗК України та іншими нормами земельного законодавства, а також повинні виконувати обов’язки, визначені ч. 1 коментованої статті, до яких віднесено наступні:

обов’язок забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням (п. «а» ч. 1);

Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель визначені ст. 21 ЗК України.

додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля (п. «б» ч. 1);

Даний обов’язок повинні здійснювати не лише власники земельних ділянок, а й усі фізичні та юридичні особи.

своєчасно сплачувати земельний податок (п. «в» ч. 1);

Відповідно до п. 269.1. ст. 269 ПК України платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі. Ставки земельного податку різняться залежно від платника та цільового призначення земельної ділянки та визначаються відповідно до ст.ст. 272-280 ПК України. Пільги щодо сплати земельного податку передбачені ст.ст. 283, 284 ПК України.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права корис- тування на земельну ділянку. Порядок сплати земельного податку визначений ст.ст. 285-287 ПК України.

• не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів (п. «г» ч. 1);

Правила добросусідства визначені в Главі 17 «Добросусідство» ЗК України (див. коментар до статей Глави 17 ЗК України).

підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі (п. «ґ» ч. 1) (див. коментар до статей Розділу VI ЗК України «Охорона земель»).

своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом (п. «д» ч. 1);

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про охорону земель» власники і землекористувачі, в тому числі орендарі земельних ділянок, при здійсненні господарської діяльності зобов’язані своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок.

• дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон (п. е» ч. 1);

Визначенню правил добросусідства присвячена Глава 17 «Добросусідство» ЗК України. Встановлення земельних сервітутів визначено Главою 16 «Право земельного сервітуту» ЗК України. Порядок встановлення охоронних зон пе- редбачено Главою 18 «Обмеження прав на землю» ЗК України (див. коментар до статей глав 16-18 ЗК України).
• зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем (п. «є» ч. 1);

Обов’язок зберігати геодезичні знаки передбачений ст. 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.1999 No 1284 «Про порядок охорони геодезичних пунктів». • за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійс-

нення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф (п. «ж» ч. 1).

Позасудових механізмів щодо забезпечення виконання даного обов’язку по суті не існує, а тому на практиці фак- тично виконання даного обов’язку можна забезпечити лише у судовому порядку.

2. Перелік обов’язків, визначений ч. 1 коментованої статті, не є вичерпним та розширюється іншими нормами чин- ного законодавства України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.