Здавалка
Главная | Обратная связь

I. Загальні положення



Про затвердження Порядку взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Відповідно до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 (зі змінами),НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України від 19 червня 2003 року № 647/303 “Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України при перевірці достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 557/7878.

3. Департаменту інформаційних технологій Державної міграційної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України та Голову Державної податкової служби України.

Міністр внутрішніх справ України генерал внутрішньої служби України В.Ю. Захарченко
Міністр фінансів України Ю.В. Колобов

 

ПОГОДЖЕНО: Голова Державної міграційної служби України Голова Державної податкової служби України М.М. Ковальчук О.В. Клименко

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України 21.06.2012 № 554/752
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2012 р. за № 1257/21569

ПОРЯДОК
взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податківабо серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 “Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення” у частині використання інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) для перевірки достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - реєстраційний номер) або серії та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі - серія та номер паспорта) фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

1.2. Цим Порядком установлені правила оформлення та подання Державною міграційною службою України (далі - ДМС) до Державної податкової служби України (далі - ДПС) запитів про достовірність реєстраційного номера або серії та номера паспорта фізичної особи (далі - запит) і оформлення та надання відповідей ДПС на такі запити (далі - відповідь на запит).

1.3. ДМС та ДПС здійснюють обмін інформацією з використанням засобів електронної пошти та/або магнітних носіїв даних.

1.4. Суб’єкти інформаційного обміну:

від ДМС - уповноважений структурний підрозділ ДМС, на який покладено функції Головного обчислювального центру Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - уповноважений підрозділ);

від ДПС - структурний підрозділ Департаменту інформатизації та обліку платників податків ДПС (далі - структурний підрозділ).

1.5 ДМС та ДПС гарантують використання отриманої в результаті інформаційного обміну інформації виключно із службовою метою. Така інформація не підлягає розповсюдженню та передаванню третій стороні.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.