Здавалка
Главная | Обратная связь

ІІ. Порядок взаємодії Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування та Державного реєстру2.1. Запити, що передаються уповноваженим підрозділом до структурного підрозділу, формуються на базі інформації Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС).

2.1.1. Назва інформації - фрагмент персональних даних громадян України.

2.1.2. Склад інформації містить:

реєстраційний номер з інформаційного фонду Державного реєстру або серію та номер паспорта з окремого реєстру Державного реєстру (далі - Окремий реєстр);

дату народження громадянина;

прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

примітку.

2.1.3. Структура запису файла-запиту, що надсилається до структурного підрозділу, наведена в додатку 1 до цього Порядку.

Інформація до ДПС передається у вигляді архівних файлів у Arj-форматі, захищених паролем. Ім’я архівного файла - EBddmmnn.ARJ.

Архівний файл-запит містить текстовий файл з іменем EBddmmnn.DPA, який надходить з уповноваженого підрозділу.

Для архівації файлів обміну використовується програма Arj узгодженої сторонами версії.

2.1.4. Строк передачі інформації, зазначеної в підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цього розділу, - протягом дня, але не пізніше:

18 год. 00 хв. - при пересиланні засобами електронної пошти;

16 год. 30 хв. - при пересиланні на магнітних носіях.

2.1.5. Вид режиму перевірки (регламентний або оперативний) визначається значенням порядкового номера файла-запиту протягом поточного дня в імені архівного файла та файла-запиту (значення nn у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цього розділу).

Для перевірки реєстраційних номерів у регламентному режимі використовується значення nn=00 в імені архівного файла (EBddmm00.ARJ).

Для перевірки реєстраційних номерів в оперативному режимі використовується значення nn від 01 до 99 в імені архівного файла (EBddmm01.arj, EBddmm02.arj і т.д. до EBddmm99.arj).

2.2. Відповіді на запити, що передаються структурним підрозділом уповноваженому підрозділу, формуються на базі інформації інформаційного фонду Державного реєстру і включають:

2.2.1. Назву інформації - фрагмент персональних даних громадян України із зазначенням результатів перевірки.

2.2.2. Реквізити інформації, зазначеної в підпункті 2.2.1 цього пункту:

фрагмент персональних даних громадян України відповідно до складу інформації, наведеної у підпункті 2.1.2 цього пункту, доповнений результатами перевірки:

дату народження громадянина;

прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

ознаку перевірки достовірності реєстраційного номера або серії та номера паспорта;

примітку.

2.2.3. Структура запису файла-відповіді, що надсилається до уповноваженого підрозділу, наведена в додатку 2 до цього Порядку.

Інформація до уповноваженого підрозділу передається у вигляді архівних файлів у Arj-форматі, захищених паролем. Ім’я архівного файла - ZEddmmnn.ARJ.

Будь-який архівний файл містить один оброблений файл з іменем ZEddmmnn.DPA, який надходить від структурного підрозділу. За кількістю записів та змістом кожного запису (до 14 розділювача) він збігається з файлом EBddmmnn.DPA.

2.2.4. Строки підготовки інформації, зазначеної в пункті 2.2 цього розділу, визначаються видом режиму оброблення - регламентним або оперативним.

Перевірка реєстраційного номера або серії та номера паспорта:

у регламентному режимі здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання файла-запиту;

в оперативному режимі здійснюється протягом робочого дня з дня отримання файла-запиту.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.