Здавалка
Главная | Обратная связь

IV. Формування відомостей про достовірність реєстраційного номера з інформаційного фонду Державного реєстру або серії та номера паспорта з Окремого реєстру4.1. Відомості кожного запису файла-запиту перевіряються на відповідність даним інформаційного фонду Державного реєстру таким чином:

4.1.1. Виконується перевірка наявності реєстраційного номера громадянина в Державному реєстрі або серії та номера паспорта в Окремому реєстрі.

4.1.2. У разі наявності реєстраційного номера громадянина в Державному реєстрі або серії та номера паспорта в Окремому реєстрі здійснюється перевірка відповідності значень полів “Дата народження”, “Прізвище”, “Ім’я”, “По батькові” особи, якій належить цей номер або серія та номер паспорта, значенням таких полів у записі файла-запиту.

4.1.3. У разі їх відповідності поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “1” - “реєстраційний номер дійсний”, що підтверджує достовірність реєстраційного номера або серії та номера паспорта особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

4.1.4. При невідповідності хоча б одного із значень полів, указаних у підпункті 4.1.2 цього пункту, даним інформаційного фонду Державного реєстру поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “2” - “розбіжності в реєстраційних даних”.

4.1.5. У разі відсутності реєстраційного номера в Державному реєстрі або серії та номера паспорта в Окремому реєстрі поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “3” - “Реєстраційний номер відсутній в Державному реєстрі”/“Серія та номер паспорта відсутні в Окремому реєстрі”.

4.1.6. Якщо реєстраційний номер у Державному реєстрі ліквідовано або серію та номер паспорта знято з обліку в Окремому реєстрі, то поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “4” - “Реєстраційний номер закрито”/“Серію та номер паспорта знято з обліку”.

4.1.7. У разі збігу в Державному реєстрі сукупності даних, указаних у підпункті 4.1.2 цього пункту, з даними, достовірність яких підтверджена раніше, але за іншим реєстраційним номером, поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “5” - у полі “Примітка” проставляється інший реєстраційний номер у Структурі запису файла-відповіді, що надсилається до уповноваженого підрозділу.

4.2. У випадках, визначених у підпунктах 4.1.4-4.1.6 пункту 4.1 цього розділу, здійснюється з’ясування причин недостовірності реєстраційного номера або серії та номера паспорта шляхом:

додаткової перевірки на відсутність помилок оператора при перенесенні інформації з документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі, або серії та номера паспорта, у якому є відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) (додатки 2-4, 8 доПоложення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 грудня 2010 року № 954, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1388/18683);

направлення структурним підрозділом повідомлення про результат перевірки персональних даних фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, зразок якого наведено у додатку 5 до цього Порядку, до органу ДПС за місцем проживання особи, якій належить такий номер або серія та номер паспорта, за даними уповноваженого підрозділу.

4.3. У разі надходження файла ZEddmmnn.DPA зі значенням “5” у полі “Ознака перевірки”, визначеному у підпункті 4.1.7 пункту 4.1 цього розділу, уповноважений підрозділ звіряє наявний фрагмент персональних даних громадянина з сукупністю даних, за якими виявлено збіг, та направляє повторний запит до структурного підрозділу.

4.4. У разі виявлення помилок оператора уповноважений підрозділ повторно направляє виправлений файл-запит до структурного підрозділу відповідно до розділу ІІ цього Порядку.

4.5. За результатами перевірки виявлених невідповідностей в реєстраційних даних, визначених у підпункті 4.1.4 пункту 4.1 цього розділу, фізичній особі видається довідка про перевірку реєстраційних даних отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон(додаток 6) (далі - довідка).

Після з’ясування причин таких невідповідностей за зверненням громадянина орган державної податкової служби видає особі документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі, або вносить зміни до такого реєстру стосовно осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта, та ставить відмітку в довідці, які/яку особа подає до територіального підрозділу ДМС. Уповноважений підрозділ повторно направляє файл-запит до структурного підрозділу відповідно до розділу ІІ цього Порядку.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.