Здавалка
Главная | Обратная связь

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 8 страница 

– уважно слухати, розрізняти та відтворювати мовленнєвий матеріал (звуки, склади, слова, словосполучення, речення, тексти), який відповідає можливостям учнів;

– розуміти зміст сприйнятого мовленнєвого матеріалу;

– відповідати повним реченням на запитання за змістом прослуханого, прочитаного, побаченого;

– визначати послідовність описуваних подій, відповідаючи на запитання вчителя;

– вміти відповісти на запитання співбесідника або запитати його про щось;

– підтримувати та ініціювати діалоги з учителем, однокласниками;

– знати і застосовувати на практиці певні формули мовленнєвого етикету;

– висловлювати емоційне ставлення до описуваних подій (з допомогою вчителя);

– з допомогою вчителя сприймати, розпізнавати та наслідувати розповідну, питальну, окличну та спонукальну інтонації;

– сприймати та розуміти запитання, завдання, інструкції, пояснення та зауваження вчителя, адекватно реагувати на них (здійснювати мовленнєві та практичні дії);

– розповідати про виконане завдання, побачене, почуте, відповідаючи на запитання вчителя, з його допомогою та під його контролем;

– брати участь в інсценуванні діалогів (1-3 репліки), які стосуються знайомих навчальних та побутових ситуацій, діалогів з казок, оповідань тощо;

– знати звуки і букви, що їх позначають;

– сприймати та розрізняти голосні і приголосні звуки; приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі; голосні наголошені і ненаголошені;

– аналізувати слова за звуко-буквеним складом;

– перевіряти правильність написання ненаголошених голосних зміною форми слова (з допомогою вчителя);

– розрізняти та правильно вимовляти голосні й приголосні звуки;

– за питаннями та з допомогою вчителя визначати місце звука (букви) у слові;

– писати прийменник окремо з іншими словами;

– з допомогою вчителя визначати кількість складів у слові за кількістю голосних, ділити слово на склади, переносити частину слова на інший рядок;

– знаходити в тексті слова, що відповідають на запитання хто? що? яке? яка? що робить? що роблять?;

– писати велику букву на початку речення та у власних назвах;

– визначати вид речення за інтонацією (практично) і ставити відповідний розділовий знак (з допомогою вчителя);

– конструювати словосполучення та речення з уживанням іменників, прикметників, дієслів і прийменників (без визначення поняття) за зразком, із запропонованих слів, за малюнками, за демонстрацією дій;

– списувати речення і текст по складах і цілими словами з рукописного і друкованого тексту;

– писати під диктування слова, прості словосполучення, речення;

– упорядковувати деформовані речення та нескладні тексти (з допомогою вчителя);

– добирати заголовок до тексту;

– переказувати короткі тексти за запитаннями, за серією малюнків, за опорними словами;

– давати відповіді на запитання до тексту.

*Орієнтовні вимоги до стану сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року:

 

– уважно слухати, розрізняти та відтворювати мовленнєвий матеріал (звуки, склади, слова, словосполучення, речення, тексти), який відповідає можливостям учнів;

– розуміти зміст сприйнятого мовленнєвого матеріалу;

– відповідати на прості запитання за змістом прослуханого, прочитаного, побаченого;

– вміти відповісти на запитання співбесідника або запитати його про щось (з допомогою вчителя);

– знати елементарні формули мовленнєвого етикету;

– інтонувати речення, наслідуючи вчителя;

– сприймати та розуміти запитання, завдання, інструкції, пояснення та зауваження вчителя, адекватно реагувати на них (здійснювати мовленнєві та практичні дії);

– знати звуки і букви, що їх позначають;

– розрізняти та правильно вимовляти голосні й приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі; голосні наголошені і ненаголошені звуки (з допомогою вчителя);

– аналізувати слова за звуко-буквеним складом (з допомогою вчителя);

– писати прийменник окремо з іншими словами;

–переносити частину слова на інший рядок (з допомогою вчителя);

– писати велику букву на початку речення та у власних назвах; ставити розділовий знак у кінці речення (з допомогою вчителя);

– списувати з приговорюванням слова і речення з рукописного і друкованого тексту (під контролем учителя);

– писати під диктування слова, речення з 2-3 слів (після відповідної підготовчої роботи);

– упорядковувати прості деформовані речення з 3-4 слів (з допомогою вчителя);

– переказувати короткі тексти за запитаннями, за серією малюнків, за опорними словами (з допомогою вчителя);

– давати відповіді на запитання до тексту.

Орієнтовна тематика мовленнєвого матеріалу:

Родина.

Школа.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.