Здавалка
Главная | Обратная связь

Органів внутрішніх справ УкраїниПРАВИЛА

Внутрішнього розпорядку

В ізоляторах тимчасового тримання

органів внутрішніх справ України

 

 

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України (далі - Правила) розроблено згідно із Законами України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та іншими нормативно-правовими актами.

1.2. Правила регламентують діяльність ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України (далі - ІТТ) для затриманих і взятих під варту осіб, визначають завдання, принципи організації, обов'язки та права працівників міліції й осіб, які тримаються, регулюють порядок, режим і умови перебування в ізоляторах тимчасового тримання.

2. Основи діяльності ІТТ

2.1. ІТТ є спеціальними установами міліції для роздільного тримання:

затриманих за підозрою в скоєнні злочину осіб;

узятих під варту осіб на термін до 3 діб (якщо доставляння ув'язнених до слідчого ізолятора (далі - СІЗО) у цей строк неможливе через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть триматися в ІТТ не більше 10 діб);

підсудних (засуджених), які прибули із СІЗО й установ виконання покарань у зв'язку з розглядом справи в суді або проведенням з ними слідчих дій;

адміністративно заарештованих за відсутності спеціального приймальника для осіб, підданих адміністративному арешту;

осіб, затриманих за бродяжництво, на строк, необхідний для їх доставляння до приймальника-розподільника для осіб, затриманих за бродяжництво, але не більше 3 діб.

2.2. Дії працівників міліції щодо охорони затриманих і взятих під варту осіб несумісні з тортурами або іншими формами нелюдського поводження, діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність. Ніякі обставини не можуть бути виправданням для застосування тортур чи інших жорстоких дій, що принижують гідність людини.

2.3. Діяльність ІТТ ґрунтується на принципах суворого додержання законності, Конституції України ( 254к/96-ВР ), вимог Загальної декларації прав людини ( 995_015 ), Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ), інших міжнародних норм і стандартів поводження з ув'язненими та затриманими, Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів МВС України, а також цих Правил.

2.4. Нагляд за додержанням законів в діяльності ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ відповідно до вимог Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) здійснюють Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

2.5. Не допускаються утискання та надання будь-яких пільг чи привілеїв особам, які тримаються в ІТТ, незалежно від їх расової, національної приналежності, ставлення до релігії, соціального стану, політичних поглядів і заслуг перед державою.

2.6. Відповідно до статті 7 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (3352-12 ) затримані та взяті під варту особи підлягають обшуку, а їхні речі - огляду, про що складається протокол обшуку.

Обшук повинен здійснюватися особою та в присутності понятих однієї статі з особою, яка обшукується.

2.6.1. Під час обшуку вилучаються:

вогнепальна та холодна зброя, колючо-ріжучі предмети, персні, годинники, ордени, медалі та інші металеві предмети й цінності; скляний посуд, спиртні напої гральні карти, поясні ремені, підтяжки, краватки, шнурки, шарфи;

наркотичні, лікарські засоби та предмети медичного призначення, не дозволені медичним працівником для вживання й зберігання в камерах;

перець, сіль і продукти харчування понад установлені норми;

гроші, облігації, ощадні книжки, акредитиви та інші цінні папери;

ключі від замків.

Вилучені під час обшуку в затриманої або взятої під варту особи гроші та цінні речі здаються на зберігання до фінансової частини органу внутрішніх справ, а особисті речі - до камери схову ІТТ, про що складається протокол. Особисті документи, а також цінні папери, листи, записні книжки, фотокартки, вилучені з обігу предмети та документи, належність яких не встановлена, передаються особі, яка провадить дізнання, слідчому або суду.

2.6.2. Копія квитанції фінансової частини про прийняття цінностей та копія протоколу (акта) про вилучення заборонених предметів та речей видаються під розписку особі, у якої вони вилучені, інша копія долучається до особової справи. У разі переведення взятих під варту і засуджених осіб до слідчого ізолятора цінні речі, особисті предмети та документи, а також особисті гроші надсилаються адміністрацією установи до слідчого ізолятора.

2.6.3. У прийнятих в ізолятор тимчасового тримання осіб залишаються тільки ті предмети, речі та продукти харчування, які їм дозволяється мати при собі і зберігати в камерах, у кількості та асортименті, установлених зазначеними правилами.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.