Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок розгляду скарг і заяв4.1.1. Керівництво ІТТ забезпечує розгляд скарг і заяв затриманих і взятих під варту осіб згідно із законодавством України. Скарги та заяви засуджених розглядаються в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Кримінально-виконавчим ( 1129-15 ) кодексами України, Законами України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).

4.1.2. Скарги, заяви та листи осіб, затриманих і взятих під варту, переглядає адміністрація ІТТ. Скарги, заяви і листи, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до Європейського суду з прав людини, а також до інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій та прокуророві, переглядові не підлягають і надсилаються адміністрацією установи за адресою протягом доби з часу їх подання. Відповіді на зазначені скарги, заяви та листи також не переглядаються та протягом доби вручаються авторам звернень під розпис. Скарги на особу, яка провадить дізнання, або слідчого надсилаються керівництвом ізолятора тимчасового тримання прокуророві, а скарги на дії та рішення прокурора - прокуророві вищого рівня не пізніше трьох діб з часу їх подання.

4.1.3. Заяви осіб з питань оскарження постанови судді про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або постанови про продовження строків тримання під вартою надсилаються керівництвом ІТТ до визначеного законодавством України суду протягом доби з часу їх подання.

4.1.4. Інші скарги, заяви, клопотання і листи, пов'язані з провадженням за справою, протягом трьох діб з часу їх подання надсилаються керівництвом ІТТ особі або органу, у провадженні яких перебуває справа.

4.1.5. Скарги та заяви затриманих і взятих під варту осіб, якщо в них є відомості, розголошення яких може завадити встановленню істини у справі (матеріалах), протягом доби передаються особі чи органу, у провадженні яких перебувають справи (матеріали), про що повідомляється особа, яка подала скаргу чи заяву, і сповіщається прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні дізнання або слідства.

Питання про наявність у заяві, скарзі таких відомостей та надсилання їх за належністю вирішує особа чи орган, у провадженні яких перебуває справа (матеріали).

4.1.6. Скарги та заяви (листи) затриманих і взятих під варту осіб з питань, не пов'язаних з провадженням у справі (матеріалах), розглядаються керівництвом ІТТ, якщо вони стосуються питань, вирішення яких належить до його компетенції, або надсилаються за належністю.

4.1.7. Якщо в адресованих у державні установи та громадські організації скаргах і заявах (листах) затриманих і взятих під варту осіб є звернення, що можуть бути вирішені керівництвом ІТТ чи органом внутрішніх справ, останні вживають заходів для їх задоволення, не чекаючи результатів розгляду в цих інстанціях.

4.1.8. До надісланих у державні органи або громадські організації скарг і заяв (листів) осіб, які тримаються, керівництво ІТТ, якщо необхідно, додає довідку з питань, які стосуються його компетенції.

4.1.9. З відповідями на заяви, скарги та листи керівництво ознайомлює осіб, що тримаються в ІТТ, під розписки, які додаються до їхніх особових справ.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.