Здавалка
Главная | Обратная связь

Підстави та порядок звільнення осіб з ІТТ6.1. Підставами для звільнення з-під варти є:

6.1.1. Скасування запобіжного заходу.

6.1.2. Зміна запобіжного заходу.

6.1.3. Закінчення передбаченого Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) строку тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжено в установленому законодавством України порядку.

6.2. Особа, затримана за підозрою у вчиненні злочину, може триматися в ІТТ за рішенням суду до десяти діб, а у виняткових випадках - до 15 діб з часу, зазначеного в протоколі затримання.

6.3. Якщо до ІТТ надійшла належним чином оформлена постанова органу дізнання, слідчого, прокурора, судді чи суду, у провадженні яких перебуває кримінальна справа, про скасування тимчасового запобіжного заходу, начальник ІТТ, а в разі його відсутності - черговий по ІТТ зобов'язаний негайно звільнити цю особу.

6.4. Про закінчення строку тримання в ІТТ затриманої за підозрою у вчиненні злочину особи начальник ІТТ або черговий завчасно, але не пізніше ніж за 12 годин інформує орган, у провадженні якого перебуває справа, і якщо у встановлений законом строк не надійде постанова про застосування до затриманого запобіжного заходу взяття під варту, повідомляє про це прокурора і звільняє затриманого, про що складає протокол про звільнення особи яка трималась в ІТТ, та надсилає прокуророві відповідне письмове повідомлення та копію протоколу.

6.5. У разі закінчення строку тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжений у встановленому законодавством України порядку, обвинуваченого, щодо якого постанова судді про продовження строку тримання під вартою на день закінчення строку тримання під вартою, передбаченого статтею 156 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ), не надійшла, начальник ІТТ зобов'язаний негайно звільнити з-під варти. При цьому він надсилає повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа, та відповідному прокуророві, який здійснює нагляд за розслідуванням.

Звільнення осіб з-під варти в разі скасування або заміни запобіжного заходу проводиться відповідно до статті 165 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ).

6.6. Постанова, вирок або ухвала про звільнення особи, узятої під варту, підлягає виконанню негайно після їх надходження до ІТТ.

Перед звільненням особи, яка трималася в ІТТ, начальник ІТТ, а при його відсутності - черговий повинен звірити постанову (вирок, ухвалу суду) про звільнення з-під варти з документами, на підставі яких ця особа була поміщена до ІТТ, і пересвідчитися в особі того, хто звільняється.

6.7. Звільненим з ІТТ особам на їх прохання може бути видана довідка про час тримання в ІТТ. Речі, цінності, документи, а також гроші, що їм належать і зберігаються на особистих рахунках або в чергового, повертаються під розписку.

6.8. Звільнення з-під варти в залі суду проводиться негайно згідно з вироком (ухвалою) суду.

6.9. Затримана або взята під варту особа, яка захворіла на час звільнення з ІТТ, передається родичам або направляється до лікувального закладу органів охорони здоров'я.

6.10. Особи, піддані адміністративному арешту та затримані за бродяжництво, звільняються з ІТТ у разі закінчення терміну тримання, встановлення особи або направлення до лікувального закладу. Після звільнення у разі потреби видається довідка про час перебування в установі. Речі, цінності, документи, а також гроші, що належать зазначеним особам і зберігаються на особистих рахунках або в чергового, повертаються під розписку.

7. Обов'язки керівництва ІТТ щодо виконання окремих норм кримінально-процесуального законодавства і вимог суду, прокурора, органів досудового слідства і дізнання

7.1. Керівництво ІТТ зобов'язано:

7.1.1. Згідно із заявками судів, вимогами прокурорів, слідчих, осіб, які провадять дізнання, забезпечити видачу конвоям узятих під варту осіб для конвоювання їх у судові засідання та проведення слідчих дій за межами ІТТ, а також для інших цілей відповідно до чинного законодавства.

7.1.2. У день одержання із суду копії обвинувального висновку або копії вироку вручити документ під розписку особі, яка тримається в ІТТ, а розписку повернути в суд.

7.1.3. У разі надходження від засудженого апеляційної скарги зареєструвати її та того самого дня, але не пізніше наступного дня надіслати до суду, що виніс вирок. Якщо строк, визначений для оскарження вироку, був пропущений засудженим з поважної причини, керівництво ІТТ, надсилаючи в суд його апеляцію, додає до неї документи, що підтверджують причину пропуску засудженим цього строку.

7.1.4. Копії супровідних документів, розписки про вручення копії обвинувального висновку й апеляції долучаються до особової справи особи, яка тримається під вартою.

8. Матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування осіб, які тримаються в ІТТ

8.1. Матеріально-побутове забезпечення, лікувальна та санітарно-профілактична допомога особам, які перебувають в ІТТ, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Поміщені до ІТТ особи тримаються в камерах з повним інженерним обладнанням, природним та штучним освітленням згідно із санітарними нормами з розрахунку не менше 4 кв.м корисної площі на особу. Вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей, розміщуються в найбільш освітлених камерах з розрахунку 7 кв.м корисної площі на особу.

8.3. Особи, які тримаються в ІТТ, розміщуються в камерах, обладнаних одноярусними або двоярусними ліжками. У камерах мають бути столи для приймання їжі, лави (стільці), ніші або настінні шафи для зберігання продуктів харчування й особистих речей.

Утримувані забезпечуються постільними речами та столовими наборами відповідно до норм відповідно до законодавства України. В опалювальний період у камерах та приміщенні ІТТ повинна підтримуватися температура не нижче +18 град. С.

8.4. Особи, що тримаються в ІТТ, забезпечуються триразовим гарячим харчуванням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року N 336 ( 336-92-п ) "Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ".

На сніданок та вечерю дають одну страву, на обід - дві.

Готову їжу доставляють в ІТТ з підприємств громадського харчування за договором.

8.5. Затримані й узяті під варту особи носять власний одяг (верхній одяг, костюм, сорочка, сукня, натільна білизна, шкарпетки панчохи, шапка чи кашкет) і взуття.

За відсутності в них необхідного одягу і взуття та неможливості своєчасно отримати його від родичів чи інших осіб їм безкоштовно видаються одяг і взуття.

8.6. Санітарна обробка осіб в ІТТ проводиться за затвердженим начальником установи графіком один раз на сім днів зі зміною натільної та постільної білизни. Особи, що перебувають в одній камері, проходять санітарне оброблення одночасно. У разі виявлення педикульозу проводиться спеціальна санітарна обробка з обов'язковим дезкамерним обробленням одягу, особистих та постільних речей.

Особам, які тримаються, дозволяється самостійне гоління безпечною, електричною або механічною бритвою - як особистою, так і виданою керівництвом ІТТ, але обов'язково під наглядом постового міліціонера. Леза до безпечних бритв можуть використовуватися лише один раз, після чого повертаються черговому для наступного дезінфекційного оброблення та утилізації. Особам, підозрюваним у вчиненні особливо тяжких злочинів та схильним до членоушкодження, безпечні бритви та леза не видаються.

Особам, що перебувають в ІТТ, використовувати небезпечні бритви для гоління забороняється.

8.7. Черговий по ІТТ у разі скарг особи, яка тримається, на поганий стан здоров'я або виявлення у неї ознак захворювання для надання медичної допомоги викликає працівників територіальних лікувальних закладів органів охорони здоров'я, у разі необхідності вживає заходів щодо конвоювання таких осіб до медичних закладів.

8.8. Використання затриманих і взятих під варту осіб на посадах медичного персоналу, якщо такі є в ІТТ, забороняється.

8.9. Особи, піддані адміністративному арешту та затримані за бродяжництво, тримаються окремо від осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочинів, узятих під варту та засуджених.

9. Порядок медичного та санітарно-протиепідемічного забезпечення в ІТТ

9.1. Екстрена медична допомога утримуваним особам надається бригадами швидкої допомоги лікувально-профілактичних закладів місцевих органів охорони здоров'я за викликом чергового по ІТТ чи ОВС.

9.2. Державний попереджувальний та поточний санітарний нагляд за ІТТ здійснюється санітарно-епідеміологічними станціями головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві.

Відповідальним за додержання санітарно-протиепідемічного режиму в ІТТ є керівництво установи. Результати контролю відображаються у Журналі реєстрації санітарного стану ІТТ.

9.3. Поміщені до ІТТ особи перед розміщенням їх у камери повинні пройти первинний медичний огляд і комплексну санітарну обробку, що включає в себе миття, обробку одягу в дезкамері, коротку стрижку волосся на голові, бороди й вусів (з дозволу органу чи особи, які проводять провадження за справою), пахвових западин. Обсяги й повнота зазначених заходів можуть визначатися медичними показаннями. У період перебування в ІТТ утримувані особи проходять обов'язкове медичне обстеження, що включає загальний лікарський огляд, рентген-флюорографічне обстеження, за необхідності лабораторне обстеження та інші методи досліджень.

Особи, які поміщуються до ІТТ, обстежуються фельдшером ІТТ, у разі відсутності такої посади опитуються черговим по установі про стан здоров'я з метою виявлення осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, а також оглядаються на наявність педикульозу чи корости. Якщо така особа скаржиться на поганий стан здоров'я або в неї виявлені ознаки захворювання, черговий по ІТТ зобов'язаний негайно викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

Про результати опитування затриманих і взятих під варту осіб щодо виявлених при цьому скарг на стан здоров'я, характер наданої медичної допомоги особам, які її потребують, робляться відповідні записи в Журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються в ІТТ (додаток 4), та Журналі надання медичної допомоги особам, які тримаються в ІТТ (додаток 5), що постійно зберігаються в чергового ІТТ. Відомості про відсутність або наявність скарг на стан здоров'я особа, яка тримається, власноруч записує у зазначений журнал.

9.4. Особи, які тривало кашляють, повинні бути обстежені на ймовірність захворювання на туберкульоз шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння.

9.5. Якщо за висновком медпрацівника бригади швидкої і невідкладної медичної допомоги затримана або взята під варту особа потребує стаціонарного лікування, її направляють під охороною у відповідний лікувально-профілактичний заклад місцевих органів охорони здоров'я.

Не дозволяється тримати в ІТТ хворих на психічні та інфекційні захворювання, а також осіб з ознаками гострих захворювань, за наявності відповідних медичних документів.

9.6. Лікарські засоби, призначені медичними працівниками бригади швидкої та невідкладної медичної допомоги затриманим і взятим під варту особам, зберігаються в чергового ІТТ та приймаються хворим тільки в його присутності.

9.7. В ІТТ повинні бути універсальні (медичні) аптечки з розрахунку одна на кожну камеру.

9.8. Працівники міліції у необхідних випадках надають першу медичну допомогу затриманим і взятим під варту особам, у тому числі тим, які одержали травми чи намагалися покінчити життя самогубством (через повішання, розрізування вен, уживання отруйних речовин тощо).

9.9. Усі доставлені для тримання в ІТТ особи, які тримаються у спеціальних карантинних камерах, при поміщенні проходять флюорографічне обстеження та санітарну обробку, про що робиться відмітка у журналі первинного обстеження і реєстрації медичної допомоги особам, які тримаються в ІТТ, із зазначенням дати та часу. Надалі санітарна обробка взятих під варту осіб повинна проводитися не менше одного разу на тиждень.

Якщо в доставленої до ІТТ особи виявлено інфекційну хворобу (педикульоз, коросту тощо), черговий ізолятора зобов'язаний повідомити про це санітарно-епідеміологічну станцію ГУМВС, УМВС, ужити відповідних заходів, у тому числі щодо проведення дезінфекційного оброблення одягу, особистих і постільних речей.

9.10. В ІТТ щоденно робиться вологе прибирання камер та інших приміщень ізолятора з використанням дезінфекційних засобів особами які тримаються в установі.

Провітрювання, освітлення та оздоблення приміщень різного призначення повинно здійснюватися згідно із чинними санітарно-гігієнічними вимогами.

9.11. Постачання їжі для затриманих і взятих під варту осіб здійснюється працівниками чергового наряду ІТТ. Особи, що тримаються в ІТТ, приймають їжу в камерах чи покамерно в спеціально обладнаних для цього приміщеннях ІТТ. Роздачу їжі здійснюють працівники, які мають санітарну книжку. Оброблення й миття посуду проводиться в кімнаті для підігрівання їжі, яка обладнується ваннами на три гнізда з підведенням проточної холодної та гарячої води, з обов'язковим застосуванням мийних і дезінфекційних засобів та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Контроль за якістю їжі, станом здоров'я та зовнішнім виглядом зазначених працівників покладається на фельдшера установи, а у разі його відсутності - на чергового ІТТ.

Начальник Департаменту

громадської безпеки МВС України

генерал-майор міліції В.І.Маєвський

 

Додаток 1

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання

органів внутрішніх справ

України

 

На особистому рахунку є Камера N ____ N квитанції ____

_____ грн. _____ коп. ______________________________

__________ 200 __ року (прізвище, ім'я, по батькові

особи, яка тримається)

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу придбати зазначені нижче продукти харчування і предмети

першої необхідності:

------------------------------------------------------------------

| N з/п| Назва продуктів | Скільки | Відпущено |

| | або предметів | необхідно |---------------------------|

| | | придбати |кількість | ціна |

| | | |(вага) |-------------|

| | | | |грн. | коп. |

|----------------------------------------------------------------|

|Усього: |

------------------------------------------------------------------

_________________________________

(підпис особи, яка тримається)

 

Розписка про одержання

 

Продукти й предмети першої необхідності на суму _________________

(словами)

_________________________________________________________________

 

одержав. Прошу зазначену суму зняти з мого особистого рахунка.

 

______________________________

(підпис особи, яка тримається)

 

________________ 200 __ року

 

Додаток 2

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України

 

 

ЖУРНАЛ

ознайомлення осіб, які поміщуються

до ізолятора, з їх правами та обов'язками

 

 

------------------------------------------------------------------

|N |Прізвище,|Дата і час поміщення до |Підпис поміщеної до ІТТ |

|з/п |ім'я, по | ІТТ |особи про ознайомлення з|

| |батькові | | її правами та |

| |поміщеної| | обов'язками |

| | до ІТТ | | |

| | особи | | |

|----+---------+------------------------+------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 3

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ____________

_____________ міськрайліноргану

_________________________

(підпис, прізвище)

______ 200__ року

 

 

ПОСТАНОВА

про ___________________________________________

(застосування заходів заохочення чи стягнення)

_______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка тримається, рік народження)

 

 

________________________________________________________________

(час, обставини, характер вчинку)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВИВ:

____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка тримається)

_________________________________________________________

 

Начальник ____________ІТТ

________________________

 

_____________ 200___ року

 

З постановою ознайомлений ____________________________________

(дата, підпис особи, яка тримається)

 

Поміщений до карцеру ____________________________________________

(час, дата поміщення)

 

Черговий _____________ міськрайліноргану (ІТТ)

 

Звільнений з карцеру ____________________________________________

(час, дата звільнення)

 

 

Черговий _____________ міськрайліноргану (ІТТ)

 

 

Додаток 4

до правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України

 

 

ЖУРНАЛ

первинного обстеження осіб,

які поміщаються в ІТТ

 

 

------------------------------------------------------------------

|N з/п | Прізвище, ім'я | Дата поміщення |Скарги| Під час |

| |по батькові, |до ІТТ | |обстеження |

| |рік народження | | |виявлено |

|------+----------------+----------------+------+----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

| Вжиті заходи |Підпис |

|----------------------------------------------------|чергового |

|час виклику та| характер |рекомендації|ужиті заходи| |

| прибуття | наданої | лікарів | | |

|медпрацівників| медичної | | | |

| | допомоги | | | |

|--------------+-----------+------------+------------+-----------|

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 5

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України

 

 

ЖУРНАЛ

надання медичної допомоги особам,

які тримаються в ІТТ

 

 

------------------------------------------------------------------

|N з/п | Прізвище, ім'я | Дата поміщення |Скарги| Під час |

| |по батькові, |до ІТТ | |обстеження |

| |рік народження | | |виявлено |

|------+----------------+----------------+------+----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

| Вжиті заходи |Підпис |

|----------------------------------------------------|чергового |

|час виклику та| характер |рекомендації|ужиті заходи| |

| прибуття | наданої | лікарів | | |

|медпрацівників| медичної | | | |

| | допомоги | | | |

|--------------+-----------+------------+------------+-----------|

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

------------------------------------------------------------------

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.