Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначення очікуваного характеру пожежунаслідок вибухів на промислових об'єктах можуть виникати окремі або суцільні пожежі.

Окрема пожежа виникає в окремій будівлі чи споруді.

Суцільна пожежа характеризується тим, що впродовж 1–2 годин вогонь охоплює до 90 % усіх будівель і споруд об'єкта.

Очікуваний характер пожеж з урахуванням наведених чинників можна визначити за допомогою таблиці 2.

 

Таблиця 2 - Можлива пожежна обстановка після вибуху

№ пор. Характер забудови та категорія пожежної безпеки Ступінь вогне- кПа Очікувана пожежна обстановка
стійкості будівель Упродовж перших 30 хв Через 1-2 год після вибуху
Міська забудова або виробничі приміщен- ня, будівлі та споруди категорій пожежної безпеки В, Г, Д IV, V 10 20 Окремі пожежі Суцільні пожежі при Щ>20 %
>20 Окремі пожежі Суцільні пожежі при Щ>10 %
III 20…50 Окремі пожежі Суцільні пожежі при Щ>20 %
    I, II 20…50 Окремі пожежі Суцільні пожежі при Щ>30 %
Виробничі об’єкти категорій пожежної безпеки А і Б - 10…50 Окремі пожежі, що швидко перетворюються на суцільні й супроводжуються вибухами виробничого устаткування

 

Примітка

Щільність забудови – це відсоткове співвідношення загальної площі всіх забудов до площі території об'єкта.

Характер виникнення та розповсюдження пожежі залежить від таких чинників:

- ступеня руйнувань будівель і споруд під час вибуху;

- категорії пожежної небезпеки виробництва (додаток В);

- ступеня вогнестійкості будівель і споруд (додаток Г);

- щільності забудови об'єкта (Щ) та ін.

Приклад 2

Умова: Визначити можливу пожежну обстановку після вибуху, якщо в районі розташування столярного цеху надлишковий тиск ударної хвилі 25 кПа. Будівля цеху має вогнетривкість несучих стін – 2 год, а перекриття - 0,75 год. Щільність забудови об'єкта 23 %.

Розв'язок

1. Визначаємо категорію пожежної небезпеки виробництва.

З додатка В знаходимо, що столярний цех належить до категорії В пожежної небезпеки виробництва.

2. Визначаємо ступінь вогнестійкості будівлі цеху.

З додатка Г знаходимо, що будівля зі збірного залізобетону (матеріал неспалимий) з наведеним значенням межі вогнетривкості стін та перекриттів має III ступінь вогнестійкості.

3. Оцінюємо можливу пожежну обстановку на дільниці, де розташований столярний цех.

За таблицею 2 визначаємо, що для виробництва категорії В III ступеня вогнестійкості будівель при надлишковому тиску 25 кПа і щільності забудови більше 20 % можна очікувати в перші 30 хв окремі пожежі, які за 1–2 год можуть перерости в суцільну.

Висновок: Після вибуху в районі столярного цеху очікуються окремі пожежі з подальшим переростанням їх у суцільну пожежу.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.