Здавалка
Главная | Обратная связь

Правила поведінки в кабінеті англійської мовиПЕРЕДМОВА

Оскільки саме англійська мова є найпоширенішою мовою передових науково-технічних, комп’ютерних технологій та мовою сучасного спілкування, то іноземною мовою для вивчення на другому курсі навчання доцільно вважати англійську мову.

Основною метою вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

За робочою навчальною програмою дисципліни «Іноземна мова за ПС» передбачено вивчення тем лінгвокраїнознавчого циклу.

Розробки тем спрямовані допомогти студентам у вивченні необхідного обсягу інформації. Вивчення іноземної мови сприяє вихованню необхідних творчих та індивідуальних навичок, активізації розумової діяльності та розвитку мовленнєвої культури студентської молоді.

Навчальне видання включає:

1. Індивідуальну навчальну роботу з виконання практичних завдань.

2. Роботу зі словниками, навчальними посібниками, періодичною та довідковою літературою.

3. Роботу в мережі Інтернет та локальній мережі коледжу.

4. Переклад та вивчення текстів країнознавчого та загальномовного спрямування.

Кожний розділ має тему, практичні завдання та питання для самоконтролю.

 

 

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Всі записи практичних робіт рекомендується вести в окремому зошиті, у відповідності до визначеної структури.

Варто ознайомити студентів з правилами поведінки в кабінетах під час занять:

 

Правила поведінки в кабінеті англійської мови

 

1. Дотримуватись правил техніки безпеки.

2. Бути ввічливим, позитивно ставитись до студентів групи, викладачів, технічного персоналу.

З. На заняття з'являтись вчасно, без запізнень.

4. Слідкувати за зовнішнім виглядом, бути охайним, не з'являтись у спортивному одязі.

5. Адекватно реагувати па зауваження викладачів, дотримуватись нормативної лексики.

б. Дбайливо ставитись до майна коледжу (не псувати парти, стільці, стіни).

7. Систематично, охайно та розбірливо вести конспекти з предмету, виконувати всі домашні завдання.

8. Брати активну участь на заняттях та в позакласній роботі

9. Підтримувати чистоту в аудиторіях, до і після заняття перевіряти стан робочою міста.

10. В кінці зошита вести екран успішності

ДАТА ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ОЦІНКА КЛАСНА РОБОТА ОЦІНКА
         

Порада: Ніколи не чекайте останнього дня, щоб виконати домашнє завдання. Розподіліть його маленькими порціями на весь час, який Ви маєте в своєму розпорядженні. Іноземною мовою краще займатися щодня, навіть якщо це будуть лише 15-20 хвилин. Залежно від свого типу і своїх звичок прагніть чергувати різні види роботи: письмо, читання, слухання і т.д. Всі ці види мовної діяльності на іноземній мові підтримують і стимулюють одне одного. Прагніть більш менш регулярно повторювати пройдений матеріал, людська пам'ять, на жаль, не комп'ютер.

Психологи радять:

• Чітко формулюйте мету і формулюйте для себе її практичну користь.
• Осмислюйте і прагніть розуміти те, що хочете вивчити.
• Інтегруйте все нове у вже знайоме, засвоєне і вивчене.
• Виділяйте в новому матеріалі головне і до нього "прикріплюйте" деталі.
• Експлуатуйте всі канали надходження інформації і, відповідно, різні види пам'яті: нове слово або граматичну структуру слід прочитати, записати, вимовити, заримувати, забезпечити картинкою і т.д.
• Правильно організовуйте матеріал, який потрібно запам'ятати, наприклад, структуруйте його в таблиці, схемі або за допомогою ключових слів.
• Чергуйте при заучуванні матеріали різного вигляду, тому що запам'ятовування масивів схожого матеріалу приводить до їх змішення.
• Більше часу і уваги уділяйте середині інформації, оскільки початок і кінець запам'ятовуються краще ("ефект краю").
• Декілька повторень підряд не дають такого позитивного ефекту, як повторення, розподілене на більш довгий час.

ЧАСТИНА 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.