Здавалка
Главная | Обратная связь

Частина. Нормативна база з проведення земельних торгів1. Цивільний кодекс України.
2. Земельний кодекс України.
3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».
4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 580 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів.
5. Закон України «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р.
6. Закон України «Про платню за землю» №2535-XII від 03.07.1992 р.
7. Закон України «Про оренду землі»
8. Закон України «Про землеустрій»

 

III. Проект Закону України “Про аукціони”

 

Глава 1. Загальні положення Стаття 1. Договори, що укладаються на аукціоні. 1. Договір купівлі-продажу та найму (оренди) укладається на аукціоні у випадках, встановлених законом. Договір купівлі-продажу та найму (оренди) може бути укладений на аукціоні також за бажанням продавця або наймодавця (орендодавця). 2. Для цілей цього Закону укладення кожного договору вважається окремим аукціоном. Стаття 2. Укладення договору на аукціоні. 1. Договір укладається від імені власника майна, кредитора у зобов’язанні. Договір купівлі-продажу рухомих речей може укладатися від імені організатора аукціону. 2. На аукціоні не може бути використане переважне право купівлі майна, крім випадків, передбачених законом. 3. Укладений на аукціоні договір не підлягає нотаріальному посвідченню. Стаття 3. Договір про проведення аукціону. 1. За договором про проведення аукціону організатор аукціону зобов’язується за свій рахунок провести аукціон та укласти договір з його переможцем, а замовник – сплатити організатору аукціону обумовлену договором винагороду. 2. До договору про проведення аукціону застосовуються правила про комісію (при укладенні договору організатором від свого імені) або доручення (в інших випадках), якщо інше не встановлено цим Законом. 3. Після опублікування оголошення про проведення аукціону організатор може відмовитися від договору лише у випадку, коли проведення аукціону стало неможливим з причин, за які організатор аукціону не відповідає. 4. Організатор аукціону не може застосовувати притримання майна, виставленого на аукціон, для забезпечення своїх вимог до замовника. Стаття 4. Строк проведення аукціону. 1. Організатор аукціону повинен провести аукціон протягом двох місяців з дня укладення договору про проведення аукціону, якщо інше не встановлене законом або договором. Стаття 5. Вимоги до Інтернет-сайтів. 1. При проведенні аукціонів в електронній формі (електронних торгів), а також при розміщенні оголошення про проведення аукціону та відомостей про результати аукціону на сайтах технологічні та програмні засоби повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення аукціону, видом майна, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати. 2. Інформація повинна містити відомості про час її розміщення. 3. Інформація повинна бути доступна на сайтах протягом 10 років з дня проведення аукціону. 4. Відомості, які відповідно до цього Закону підлягають розміщенню на сайті уповноваженого центрального органу виконавчої влади, повинні бути безоплатно розміщені цим органом протягом п’яти днів з дня їх одержання, якщо інше не встановлено цим Законом.   Стаття 6. Відміна проведення аукціону. 1. Проведення аукціону може бути відмінене в разі порушення встановленого порядку його підготовки та проведення, а також в інших випадках, встановлених законом. Організатор зобов’язаний відмінити проведення аукціону у разі, якщо порушення може перешкодити укладенню договору на найкращих умовах. 2. У разі відміни аукціону організатор сплачує учасникам, які внесли гарантійний внесок, штраф у розмірі 20 відсотків гарантійного внеску, якщо не доведе, що відміна проведення аукціону сталося через обставини, за які організатор не відповідає. Стаття 7. Визнання недійсними договорів, укладених з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону. 1. Договір, укладений на аукціоні, проведеному з порушенням встановленого законом порядку його підготовки або проведення, яке перешкодило або могло перешкодити укладенню договору на умовах, найбільш вигідних для продавця або наймодавця (орендодавця), може бути визнаний недійсним за позовом продавця або наймодавця (орендодавця). Стаття 8. Відповідальність організатора аукціону перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні. 1. У разі, якщо порушення порядку підготовки та проведення аукціону перешкодило зацікавленій особі взяти участь або перемогти на аукціоні, організатор аукціону зобов’язаний сплатити такій особі штраф у розмірі гарантійного внеску або у розмірі трьох відсотків ринкової вартості майна (права користування майном), в залежності від того, який розмір є більшим. Глава 2. Підготовка до проведення аукціону Стаття 9. Визначення початкової ціни. 1. Якщо початкова ціна не встановлена договором про проведення аукціону, вона встановлюється організатором аукціону на підставі оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність та про оцінку земель. У цьому випадку початкова ціна не може бути нижчою від 70 відсотків вартості майна (плати за надання майна у користування), визначеної шляхом оцінки. 2. Якщо договір найму (оренди) укладається на умовах внесення плати за надання майна у користування періодичними платежами, початковою ціною є перший платіж. Стаття 10. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону. 1. Організатор аукціону не пізніше як за 15 днів до дня початку аукціону оприлюднює за місцем його проведення у місцевому друкованому засобі масової інформації (при проведенні електронних торгів – на своєму сайті), а також на сайті уповноваженого центрального органу виконавчої влади оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником. Якщо такі особи у разі перемоги на аукціоні мають право сплатити ціну у розмірі, зменшеному на певну суму, про це має бути вказано у письмовому повідомленні. 2. При продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник. 3. При продажу або передачі в найм (оренду) на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщене на нерухомому майні. 4. Організатор аукціону забезпечує доступ до інформації про майно, що підлягає продажу або наданню в найом (оренду), а також можливість ознайомитися з майном за його місцезнаходженням. Стаття 11. Зміст повідомлення про проведення аукціону та оголошення про проведення аукціону у місцевому друкованому засобі масової інформації та на об’єкті нерухомого майна. 1. Повідомлення та оголошення про проведення аукціону повинні містити відомості про: майно, що продається або віддається в найом (оренду), та його місцезнаходження; вид договору, що укладається на аукціоні; час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - сайт, на якому проводиться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги); початкову ціну; строк, на який майно надається у користування, та періодичність платежів, якщо укладається договір найму (оренди); організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку); веб-сторінку, на якій розміщено оголошення про проведення аукціону; спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону. Стаття 12. Зміст оголошення про проведення аукціону на сайті. 1. Оголошення про проведення аукціону повинно містити відомості про: майно, що продається або віддається в найом (оренду), його характеристику та місцезнаходження; час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - сайт, на якому проводиться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги); початкову ціну та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні; розмір та порядок внесення гарантійного внеску; можливість надання переможцю податкової накладної згідно із Законом України “Про податок на додану вартість”; продавця чи наймодавця (орендодавця) майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку); організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку); спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону. 2. В оголошенні наводиться текст договору, що укладається на аукціоні, крім умови про ціну та зазначення особи покупця або наймача (орендаря). 3. Якщо аукціон є повторним або проводиться у зв’язку з розірванням договору, укладеного на попередньому аукціоні, про це зазначається в оголошенні із вказівкою на адресу веб-сторінки, на якій розміщено інформацію про проведення попереднього аукціону. 4. Якщо продажу або передачі в найом (оренду) підлягає земельна ділянка, то у характеристиці майна зазначається її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо. 5. Якщо продажу або передачі в найом (оренду) підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у характеристиці майна зазначаються план, загальна площа та житлова площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди, відомості про земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда, право на земельну ділянку, що переходить до покупця будівлі, споруди, приміщення, квартири тощо. 6. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у характеристиці майна зазначаються марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо. 7. Якщо продажу підлягають акції (частки) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, то у характеристиці майна зазначаються назва господарського товариства, його ідентифікаційний код, місцезнаходження, засоби зв’язку, розмір статутного (складеного) капіталу, кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна вартість однієї акції, форма випуску акцій, середньоспискова кількість працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству, балансова вартість основних фондів, знос основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому береться останній фінансовий рік діяльності. 8. Якщо продажу підлягає майнове право, право вимоги то в оголошені оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права. 9. Оголошення може містити фотографічні зображення майна, що продається або віддається в найом (оренду). Глава 3. Проведення аукціону Стаття 13. Допуск до участі в аукціоні та сплата гарантійних внесків. 1. Заінтересовані особи, які можуть бути покупцями або наймачами (орендарями) майна, допускаються організатором до участі в аукціоні за умови сплати гарантійного внеску. 2. Розмір гарантійних внесків встановлюється у розмірі від 3 до 5 відсотків початкової ціни. 3. Якщо початкова ціна не перевищує 3000 гривень, гарантійний внесок може не встановлюватися. 4. При допуску до участі в аукціоні учаснику видається аукціонна картка з номером учасника. Стаття 14. Забезпечення фіксації проведення аукціону технічними засобами. 1. Організатор аукціону зобов’язаний забезпечити його фіксацію технічними засобами. 2. Організатор аукціону зобов’язаний зберігати носії із записом аукціону протягом не менш як 10 років з дня його проведення. 3. Організатор аукціону зобов’язаний негайно надавати копії записів аукціону у поширених форматах медіафайлів усім бажаючим безоплатно на наданий носій або на власний носій за умови оплати його вартості. Стаття 15. Доступ до місця проведення аукціону та правили поведінки присутніх 1. Організатор має право обмежити доступ до місця проведення аукціону інших осіб, крім замовника аукціону та осіб, вказаних замовником, учасників аукціону, працівників державних органів при виконанні їхніх службових обов’язків та представників засобів масової інформації. У разі обмеження доступу до місця проведення аукціону організатор зобов’язаний забезпечити ведення відеозапису аукціону. 2. Учасникам аукціону і присутнім у залі особам забороняється без дозволу уповноваженого представника організатора аукціону (ліцитатора) розмовляти, пересуватися, користуватися засобами зв'язку тощо. 3. Особи, що перешкоджають проведенню аукціону, можуть бути видалені із приміщення, де проводиться аукціон. Стаття 16. Порядок проведення аукціону. 1. До початку аукціону ліцитатор інформує про: умови договору, що укладається на аукціоні, суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над попередньою (крок аукціону), що не може перевищувати 10 відсотків початкової ціни, спосіб повідомлення про готовність укласти договір, початкову ціну. 2. Початком аукціону вважається момент оголошення початкової ціни. 3. У разі, якщо протягом триразового оголошення початкової ціни учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця, якщо в оголошенні про проведення аукціону не передбачено можливості зниження початкової ціни на цьому ж аукціоні. 4. Якщо перед початком аукціону не було оголошено про інший спосіб повідомлення про готовність укласти договір (за допомогою електронних засобів, шляхом подання пропозицій виключно з голосу тощо), під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника аукціону і пропонують свою ціну. 5. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. 6. У разі, якщо про готовність укласти договір за однією ціною одночасно заявило кілька учасників, ліцитатор називає наступну ціну, збільшену на крок аукціону. Якщо бажаючих укласти договір за новою ціною не виявиться, ліцитатор може зменшити крок аукціону або визначити переможця серед учасників, згодних на попередню ціну, шляхом жеребкування. 7. Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну, та пропонує йому негайно сплатити ціну або частину ціни відповідно до статті 23 цього Закону. Ліцитатор оголошує переможцю та іншим учасникам аукціону наслідки відмови від негайної сплати ціни. Стаття 17. Особливості проведення повторного аукціону. 1. Якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення аукціону без виявлення переможця протягом місяця організатор аукціону зобов’язаний провести повторний аукціон. 2. Якщо інше не встановлено договором, початковою ціною повторного аукціону є ціна, зменшена на 25 відсотків по відношенню до початкової ціни попереднього аукціону. Стаття 18. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни. 1. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни. 2. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни. 3. При проведенні аукціону з можливістю зниження початкової ціни, за відсутності бажаючих укласти договір ліцитатор знижує початкову ціну на крок аукціону доти, поки не виявиться бажаючого укласти договір, але не нижче, ніж до половини початкової ціни, вказаної в оголошенні про проведення аукціону. 4. Якщо після зниження початкової ціни виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку.Якщо після максимально допустимого зниження ціни бажаючого укласти договір не виявиться, ліцитатор оголошує аукціон таким, що закінчився без виявлення переможця.   Стаття 19. Особливості проведення аукціону в електронній формі (електронні торги). 1. Аукціон може проводитися на сайті організатора в мережі Інтернет (електронні торги). Переможцем електронних торгів є особа, що запропонувала найвищу ціну протягом часу проведення електронних торгів. Час проведення електронних торгів не може бути менше п’ятнадцяти діб. 2. Допуск учасника до електронних торгів здійснюється шляхом присвоєння йому кодового номеру, під яким цей учасник подає пропозиції щодо ціни. 3. Технологічні та програмні засоби, що використовуються організатором для проведення електронних торгів, повинні забезпечувати: а) захист інформації, отриманої від замовника та учасників торгів; б) захист інформації, розміщеної на сайті. 4. Система, що забезпечує проведення електронних торгів, повинна забезпечувати: а) безперебійну роботу з проведення електронних торгів; б) подачу учасниками пропозицій про ціну через захищене з’єднання у режимі реального часу; в) візуалізацію всіх пропозицій із посиланням на кодові номери учасників, що внесли пропозиції, протягом проведення аукціону, а також протягом трьох років після його закінчення; г) візуалізацію часу, що залишився до закінчення строку подання пропозицій щодо ціни. 5. Система повинна надавати можливість учасникам електронних торгів подавати пропозиції щодо ціни з точністю до 1 копійки. 6. Система повинна негайно надсилати кожному учаснику електронних торгів повідомлення, яке повинно містити адресу веб-сторінки, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на веб-сторінці або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови. 7. Негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця протокол про проведення аукціону надсилається в електронній формі переможцю та замовнику. У разі продажу нерухомого майна протокол у паперовій формі в той же день надсилається (вручається) переможцю та замовнику. Стаття 20. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги. 1. При зарахуванні проти вимоги, що продається на аукціоні, після отримання боржником повідомлення про проведення аукціону (частина друга статті 10 цього Закону) заява про зарахування має бути зроблена організатору аукціону. Така заява підлягає негайному оприлюдненню в оголошенні про проведення аукціону на сайті. 2. У випадку, якщо до початку аукціону зобов’язання було частково виконане, початкова ціна права вимоги пропорційно зменшується, про що організатором аукціону складається акт. Якщо заборгованість погашена повністю, право знімається з аукціону. Стаття 21. Протокол про проведення аукціону. 1. Протокол складається організатором аукціону негайно після сплати ціни чи її частини відповідно до частини першої статті 23 цього Закону або закінчення аукціону без виявлення переможця. 2. У протоколі зазначаються: майно, що запропоноване для продажу або передачі у найом (оренду); кількість учасників аукціону; початкова ціна; ціна, запропонована переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон закінчився без виявлення переможця; ціна або частина ціни, сплачена переможцем; переможець аукціону; адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону. 3. У протоколі може не зазначатись переможець, якщо він повністю сплатив запропоновану ним ціну за куплену рухому річ, яка або право на яку не підлягає обов’язковій державній реєстрації. 4. У разі, якщо переможець аукціону відмовився від негайної сплати запропонованої ним ціни і аукціон було поновлено, про це зазначається у протоколі. 5. До протоколу додається засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону. 6. Протокол надається переможцю аукціону негайно після його складення та у той же день надсилається (вручається) замовнику аукціону. Один примірник протоколу залишається в організатора аукціону. 7. Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої організатором аукціону. Така копія надається у день звернення. 8. Організатор аукціону зобов’язаний повідомити про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без виявлення переможця для розміщення цих відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону. Глава 4. Розрахунки. Виконання або розірвання договору Стаття 22. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу. 1. Гарантійні внески учасників підлягають поверненню протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону, крім випадків, передбачених частинами другою-четвертою цієї статті. 2. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни, що підлягає сплаті. 3. Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без виявлення переможця, а також якщо переможець аукціону не виконав обов’язку із негайної сплати ціни (стаття 23 цього Закону). 4. Ціна, сплачена переможцем, у разі розірвання договору відповідно до статті 25 цього Закону підлягає поверненню протягом трьох робочих днів з дня розірвання договору за вирахуванням потрійної суми гарантійного внеску. Стаття 23. Порядок сплати ціни. 1. Переможець аукціону (крім електронних торгів) зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну у межах 200000 гривень (з урахуванням сплаченого гарантійного внеску) негайно після оголошення його переможцем аукціону. 2. Організатор аукціону зобов’язаний забезпечити технічні можливості для негайної оплати готівкою або платіжною карткою. 3. Переможець зобов’язаний внести частину запропонованої ним ціни в межах 1000000 гривень протягом 10 днів, а решту ціни – протягом 30 днів з дня оголошення переможця. 4. Замовником можуть бути визначені особи, що мають право сплатити ціну у розмірі, зменшеному на певну суму. Стаття 24. Поновлення аукціону у разі відмови від негайної сплати ціни. 1. Якщо переможець аукціону не виконав обов’язку із негайної сплати ціни (частина перша статті 23 цього Закону), договір вважається розірваним, а аукціон негайно поновлюється з ціни, запропонованої попереднім учасником. Стаття 25. Розірвання договору у разі невиконання обов`язку із сплати ціни. 1. Якщо у встановлений строк переможець не вніс запропонованої ним ціни (частини ціни), договір, укладений на аукціоні, вважається розірваним. 2. Організатор аукціону зобов’язаний надати відомості про розірвання договору для їх включення до відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після розірвання договору, та в той же строк повідомити про розірвання договору переможця аукціону, замовника аукціону та власника майна. 3. Після розірвання договору організатор зобов’язаний протягом місяця провести новий аукціон. Стаття 26. Розрахунки за наслідками аукціону. 1. Сплачена переможцем ціна та гарантійні внески, що не підлягають поверненню, повинні бути сплачені замовнику організатором протягом п’яти днів з дня повної сплати ціни або розірвання договору. 2. Організатор аукціону сплачує пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України з належної до сплати суми за період прострочення. Стаття 27. Передача рухомих речей, майнових прав та відступлення права вимоги. 1. Придбана на аукціоні рухома річ, майнове право передається, а право вимоги відступається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни. 2. Організатор аукціону, який не передав покупцю на його вимогу рухому річ, майнове право або не відступив право вимоги після повної сплати ціни, сплачує пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від ціни продажу за період прострочення. Стаття 28. Акт про передання права власності на нерухоме майно. 1. В акті про передання права власності на куплене нерухоме майно зазначаються: ім’я (назва) та місце проживання (місцезнаходження) продавця та покупця, а також організатора аукціону; продане нерухоме майно; адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону. 2. Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю. За невчасне передання акта нотаріусу організатор торгів сплачує покупцю пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від ціни продажу за період прострочення. 3. Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом. Послуги нотаріуса оплачує організатор аукціону. Стаття 29. Відповідальність за недоліки майна, проданого на аукціоні. 1. Особа, у власності якої перебувало майно до продажу на аукціоні, замовник та організатор аукціону не відповідають за недоліки майна, крім випадків їх навмисного приховування. [7] Але ці положення неповні, так як в 2012 році вийшов закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону». З яким можливо ознайомитись за доступним посиланням - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5077-17.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.