Здавалка
Главная | Обратная связь

Виконання обов’язків згідно за місцем роботи у відділіЗАДАЧІ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ

ПРАКТИКИ

Виробнича технологічна практика є продовженням навчання студентів технікуму в виробничих умовах.

Виробнича технологічна практика повинна забезпечити закріплення в виробничих умовах знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних предметів учбового плану, і дати чітку уяву про ті функції, які треба буде виконувати техніку-електроніку після закінчення технікуму.

Знаходячись на практиці, студенти підкоряються внутрішньому розпорядку, встановленому на даному підприємстві (будівництві).

Практиканти повинні в установлений час приходити на базу практики і виконувати всі вказівки керівництва практики від підприємства.

Практиканти повинні бути прикладом у трудовій дисципліні і в поведінці, підтримувати зразковий порядок у гуртожитку і приймати участь у суспільному житті колективу.

В період практики студенти ведуть щоденники, складають технічні звіти, підбирають матеріали для дипломного проекту, вивчають питання охорони праці, техніки безпеки, екологічні питання, виконують збір матеріалу з економіки та організації виробництва.

Щотижня студенти звітують керівникові практики від технікуму про хід виконання задач практики.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п\п Найменування робіт і перелік ділянок виробництва Тривалість періоду в днях
1 2 3 4 5 Знайомство з підприємством і правилами внутрішнього розпорядку підприємства, інструктаж по техніці безпеки та охорони праці, бесіда спеціалістів. Виконання обов’язків згідно з місцем роботи у відділі підприємства: Ø Вивчання роботи окремих підрозділів підприємства; Ø Робота на ЕОМ з стандартним програмним забезпеченням; Ø Робота в середовищі сучасних операційних систем та баз даних; Ø Інсталяція та настройка операційних систем, апаратних, програмних, локальних та мережевих засобів; Ø Обслуговування засобів обчислювальної техніки та оргтехніки, пошук несправностей в мережах ; Підбор та систематизація матеріалу згідно завдання: Ø Призначення та застосування пристрою; Ø Аналіз основних технічних характеристик пристрою; Ø Пристрої – аналоги та порівняльний аналіз; Ø Опис складу пристрою та зовнішніх функціональних зв’язків; Ø Аналіз елементної бази та принципу функціонування окремих великих інтегральних схем; Ø Принцип роботи пристрою; Ø Огляд сучасних методів контролю, налагодження та діагностики, вибір технічних та програмних засобів для контролю, налагодження та діагностики пристрою. Ø Робота над матеріалами з охорони праці , техніки безпеки, вивчання екологічного становища на підприємстві. Узагальнення матеріалу і оформлення звіту по практиці. Залік по практиці. 1 5 10 3 1

Всього: 20

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Ознайомлення з підприємством, правилами внутрішнього розпорядку підприємства, інструктаж по техніці безпеки та охорони праці.

Коротка характеристика підприємства, характер виконуваних робіт. Техніко-економічні показники базового підприємства. Правила охорони праці і протипожежні заходи. Інструктаж по техніці безпеки та охорони праці.

Виконання обов’язків згідно за місцем роботи у відділі

Підприємства.

На протязі роботи у підрозділі студенти повинні вивчити структуру та коло задач, які вирішуються на підприємстві. Студенти виконують обов’язки дублера-оператора електронно - обчислювальних машин. Студенти приймають безпосередньо участь в процесі профілактичної перевірки ,ремонті та експлуатації ЕОМ, обслуговуванні засобів обчислювальної техніки та оргтехніки, виконують пошук несправностей в мережах та обчислювальних системах, виконують тестову перевірку ЕОМ та периферійних пристроїв під наглядом керівника практики на підприємстві виконують інсталяції та настройку операційних систем, апаратних, програмних, локальних та мережевих засобів, виконують роботу на ЕОМ з стандартним програмним забезпеченням, працюють в середовищі сучасних операційних систем та базах даних. На протязі усього періоду практики студенти вивчають технічні параметри обчислювальних машин , функціональні схеми ЕОМ, призначення та застосування периферійних пристроїв, виконують аналіз основних технічних характеристик пристроїв, вивчають пристрої - аналоги та виконують порівняльний аналіз пристроїв аналогічних за призначенням. Описують принцип роботи пристрою, який обрано для більш детального вивчання, виконують огляд сучасних методів контролю, налагодження та діагностики, вибір технічних та програмних засобів для контролю , налагодження та діагностики пристрою. Приймають участь в нанесенні інформації на носії.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.