Здавалка
Главная | Обратная связь

Штамп на всі аркуші пояснювальної запискиДТЗЕ. 5.091504 00 ТППЗ Арк
Зм Арк № докум Підпис Дата

ЗАДАЧІ ВІРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Виробнича переддипломна практика є продовженням навчання студентів технікуму в виробничих умовах.

Являючись заключною частиною виробничої практики, переддипломна практика повинна забезпечити закріплення в виробничих умовах знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних предметів учбового плану, і дати чітку уяву про ті функції, які треба буде виконувати техніку - електроніку після закінчення технікуму.

Знаходячись на практиці, студенти підкоряються внутрішньому розпорядку, встановленому на даному підприємстві (будівництві).

Практиканти повинні в установлений час приходити на базу практики і виконувати всі вказівки керівництва практики від підприємства.

Практиканти повинні бути прикладом у трудовій дисципліні і в поведінці, підтримувати зразковий порядок у гуртожитку і приймати участь у суспільному житті колективу.

В період практики студенти ведуть щоденники, складають технічні звіти, підбирають матеріали для виконання дипломного завдання у відповідності із завданням керівника по дипломному проектуванню, вивчають питання охорони праці, техніки безпеки, екологічні питання, виконують збір матеріалу з економіки та організації виробництва для виконання економічного розділу дипломного проекту. Виконувати збір матеріалу для реального дипломного проекту


ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п\п Найменування робіт і перелік ділянок виробництва Тривалість періоду в днях
1 2 3 4 Виконання обов’язків згідно з місцем роботи у відділі підприємства: Ø Вивчання роботи окремих підрозділів підприємства; Ø Робота на ЕОМ з стандартним програмним забезпеченням; Ø Робота в середовищі сучасних операційних систем та баз даних; Ø Інсталяція та настройка операційних систем, апаратних, програмних, локальних та мережевих засобів; Ø Обслуговування засобів обчислювальної техніки та оргтехніки, пошук несправностей в мережах ; Підбор та систематизація матеріалу згідно за дипломним завданням: Ø Призначення блоку (або декількох блоків) Ø Технічні характеристики блоку Ø Обґрунтування елементної бази блоку Ø Принцип роботи блоку Ø Розрахунок надійності блоку Ø Розрахунок потужності блоку Ø Розрахунок окремих елементів блоку Ø Збір матеріалу з економіки та організації виробництва на підприємстві Оформлення щоденника та звіту по практиці. Залік по практиці. 7 10 3 1

Всього: 20

ЗМІСТ ПРОГРАМИ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.