Здавалка
Главная | Обратная связь

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ1. Загальна характеристика держави. Державний суверенітет.

2. Поняття і риси правової держави.

3. Форми держави.

4. Загальна характеристика права. Поняття норм права.

5. Джерела права. Нормативно-правовий акт і його види.

6. Система права. Предмет і метод правового регулювання.

7. Конституція України - основний закон держави.

8. Державне право України. Апарат держави як система державних органів.

9. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні.

10. Правовий статус народного депутата України.

11. Правове положення Президента України та Кабінету Міністрів України.

12. Органи місцевого самоврядування в Україні.

13. Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові норми. Адміністративні правовідносини.

14. Державне управління. Суб’єкти адміністративного права.

15. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.

16. Суть і види адміністративних стягнень.

17. Порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності.

18. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

19. Цивільне право як галузь права. Предмет і метод правового регулювання.

20. Зміст цивільно-правових відносин. Правосуб’єктність сторін.

21. Поняття і види угод (правочинів).

22. Форми угод (правочинів).

23. Поняття та строки позовної давності.

24. Право власності.

25. Захист права власності. Поняття віндикаційного та негаторного позовів.

26. Поняття зобов'язального права. Суб'єкти зобов'язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

27. Цивільно-правовий договір.

28. Система та види цивільно-правових договорів.

29. Недоговірні зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

30. Поняття та підстави спадкоємства. Час і місце відкриття спадщини.

31. Поняття та порядок спадкування за законом.

32. Поняття та порядок спадкування за заповітом.

33. Поняття трудового права. Трудові правовідносини. Суб’єкти трудових правовідносин.

34. Поняття, види та порядок укладання трудового договору.

35. Контракт як особлива форма трудового договору.

36. Випробування при прийнятті на роботу.

37. Підстави припинення трудового договору.

38. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

39. Підстави та порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

40. Поняття, види та тривалість робочого часу.

41. Порядок встановлення та обмеження щодо нічних та надурочних робіт.

42. Правове регулювання часу відпочинку: перерви, вихідні, святкові, неробочі дні.

43. Поняття, види та тривалість відпусток.

44. Правове регулювання оплати праці.

45. Матеріальна відповідальність працівників.

46. Трудова дисципліна, порядок застосування заохочень і стягнень.

47. Особливості правового регулювання праці жінок.

48. Особливості правового регулювання праці молоді.

49. Розгляд трудових спорів комісією по трудових спорах.

50. Розгляд трудових спорів судами.

51. Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працюючих.

52. Поняття кримінального права. Предмет і метод правового регулювання. Дія кримінального закону в часі і просторі.

53. Поняття, ознаки і елементи злочину.

54. Форми вини в кримінальному праві. Види умислу і необережності.

55. Обставини, що виключають злочинну діяльність. Необхідна оборона, крайня необхідність.

56. Поняття і види стадій вчинення навмисного злочину.

57. Поняття і форми співучасті. Види співучасників.

58. Обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальністьзавчинення злочину.

59. Поняття і мета покарань. Система і види покарань за кримінальним законодавством.

60. Сімейне право. Загальні положення про шлюб і сім’ю.

61. Порядок укладання шлюбу.

62. Порядок розірвання шлюбу.

63. Права і обов’язки подружжя дітей та інших членів сім'ї.

64. Позбавлення батьківських прав.

65. Шлюбний договір.

66. Аліментні обов'язки батьків і дітей.

67. Усиновлення (удочеріння).

68. Опіка і піклування.

69. Загальна характеристика земельного права. Земельний кодекс України.

70. Види земель та їх правовий режим.

71. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами.

72. Форми власності на землю. Право користування землею.

73. Оренда землі.

74. Охорона земель.

75. Вирішення земельних спорів.

76. Житлове право України: загальна характеристика. Житловий кодекс України.

77. Право громадян на житло і форми його реалізації.

78. Приватизація державного житлового фонду.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.