Здавалка
Главная | Обратная связь

Для самостійної перевірки знань



* /. Розкрийте визначення загально-соціального та юридичного права шляхом відмежування у таблиці їх загальних і відмінних ознак.

 

Ознаки Загально-соціальне право Юридичне право
Загальні    
Відмінні    

2. Які загально-соціальні та юридичні функції права вам відомі?

* *3. Розкрийте значення загальнолюдських принципів права з на­веденням, за можливості, конкретних прикладів, заповнивши таб­лицю:


 


150


Глава 4


 


                   
 
 
   
 
   
 
   
 
   


Принцип Зміст принципу за Вашим розумінням
Юридична рівність однойменних суб'єктів у всіх правовідносинах  
Взаємопов'язаність юридичних прав і обов'язків  
Право є мірою свободи людини  
Регулювання поведінки людей загальнодозволеним типом праворегуляції  
Регулювання поведінки службових осіб у спосіб, визначений законом  
Юридична відповідальність настає лише за винну і протиправну поведінку  

*4. Охарактеризуйте джерела права, заповнивши відповідну таблицю:

 

Джерело права Характеристика джерел права
Правовий звичай  
Правовий прецедент  
Нормативний договір  
Нормативно-правовий акт  

**5. Покажіть на прикладах за власною участю співвідношення законності, правовопорядку, суспільного порядку і праводисципліни.

6. Знайдіть у Конституції України статті, що характеризують
право громадян на захист.

7. Дайте визначення поняття «правовідносини».

*8. Наведіть приклад конкретних правовідносин і вкажіть їх об'єкт, суб'єкти та інші елементи.

*9. Порівняйте норми права та норми релігії.

*10. Порівняйте правовий звичай та правовий прецедент.

*11. Порівняйте нормативний договір та нормативно-правовий акт.

*12. Порівняйте кодифікацію та інкорпорацію.

* * 13. Розкрийте зміст принципу верховенства права і поясніть, в чому полягає його відмінність від принципу верховенства закону


ГЛАВА5

Основи правосвідомості,

Правової культури







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.