Здавалка
Главная | Обратная связь

Приклад розв’язання завдання 1.Виконати дії з матрицями: 3А+2А; А*В; В*А; А*С;

де

Розв’язання:

а) ; .

.

б)

отже А*В¹В*А, тобто матриці А та В не комутативні.

в) .

 

Обчислити визначник матриці А.

Розв’язання: Обчислимо визначник за допомогою алгебраїчних доповнень.

.

3. Знайти матрицю А-1, обернену до матриці А

Розв’язання: Для знаходження оберненої матриці використаємо формулу:

,

де А· - приєднана до А матриця, складена з алгебраїчних доповнень елементів матриці А, символ Т позначає операцію транспортування.

а) ,

отже, матриця А невироджена, тобто, вона має обернену.

б) Обчислимо алгебраїчні доповнення елементів матриці А:

, , ,

, ,

, , .

Тоді,

.

Отже

в) Отримаємо обернену матрицю

г) Впевнимось, що А-1 – обернена матриця до А.

Таким чином, матриця є оберненою до матриці А.

4. Розв’язати матричне рівняння A*X=B.

Розв’язання: Помножимо обидві частини рівняння А*Х=В на А-1 зліва

тобто

А-1А*Х=А-1*В, або Х=А-1*В.

Таким чином, для розв’язку задачі необхідно побудувати матрицю А-1 обернену до матриці А.

З попередньої задачі маємо

.

Тоді розв’язком матричного рівняння буде матриця:

5. Розв’язати систему рівнянь

а) Методом Крамера

Розв’язання:

 

Тоді:

б) Методом Гаусса

Розв’язання:

Складемо розширену матрицю системи та приведемо її до трикутної за допомогою елементарних перетворень.

А= .

Від другого рядка матриці віднімемо перший рядок помножений на 2, а від третього рядка віднімемо перший помножений на 3:

.

Від третього рядка віднімемо другий помножений на 8:

.

Відповідно запишемо систему:

З другого рівняння системи маємо:

,

а з першого рівняння:

.

Отже, розв’язок системи

.

в) матричним методом

Розв’язання:

Систему можна записати у матричному вигляді , де

, , .

Тоді (якщо ) розв’язок системи знаходимо за формулою .

Знайдемо матрицю , обернену до .

,

,

.

Тоді .

Таким чином, розв’язок системи .©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.