Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 13. Основи трудового права України.Поняття, принципи і система трудового права України. Правове регулювання зайнятості населення. Загальна характеристика КЗпП та інших джерел трудового права України. Трудові правовідносини та їх особливості. Суб’єкти трудового права. Поняття, сторони і зміст трудового договору. Загальний порядок укладання трудового договору. Форма і строки трудового договору. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Випробування при прийнятті на роботу. Прийняття і види переведень на іншу роботу. Поняття, сторони та зміст колективного договору. Профспілкова організація. Відповідальність сторін за порушення колективного договору. Поняття і види робочого часу. Ненормований робочий день. Надурочні роботи, умови і порядок їх застосування. Поняття і види відпочинку. Надання щорічних основних та додаткових відпусток. Підстави та умови дисциплінарної відповідальності працівників. Види матеріальної відповідальності працівників. Майнова відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду заподіяну працівникові. Індивідуальні та колективні трудові спори та порядок їх вирішення.

 

Література:

 

1. Бущенко П.А. Вєтухова І.А. Трудове право України. Вид. 2‐ге, випр. та доп. – Х.,2002.

 

2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (з додатком станом на _____1 листопада 2001) – К.,2002.

 

3. Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф. Основи правознавства: Навч. посібн. – К.,2000.

 

4. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.,2000.

 

5. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

6. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. – Х., 1999.

 

Тема 14. Основи кримінального права України.

Поняття, предмет, джерела та система кримінального права України. Характеристика кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття, ознаки та стадії вчинення злочину. Склад злочину. Види злочинів за ступенем тяжкості. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення особи від кримінального покарання. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Види замаху на злочин. Поняття та форми вини. Поняття та ознаки співучасті у вчиненні злочину. Поняття злочинної організації. Кримінальне покарання та його види. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що пом’якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання.

Література:

 

1. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальне право України: загальна частина: Підручник. – К.,2000.

 

2. Кримінальний кодекс України (від 5.04.2001.): Офіційний текст. – К.,2001.

 

3. Кримінальне право України. Підручник. – за ред. Матишевського П. –К.,1999.

 

4. Матишевський П.С. Кримінальне право України. – К.,2001.

 

5. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.,2001.

 

6. Тертишник В. Кримінально‐процесуальне право України. Навч.посіб. – К.,1999.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.