Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 15. Основи земельного та фінансового права України. 

Загальна характеристика земельного права. Земельний кодекс України. Види земель та їх правовий режим. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами. Форми власності на землю. Право користування землею. Оренда землі. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю. Вирішення земельних спорів. Охорона земель. Джерела і предмет регулювання фінансового права. Фінансова система України. Бюджет і бюджетна система України. Банки та банківська діяльність. Поняття, ознаки податку та його види_.

Література:

 

1. Гега П.Т Основи податкового права: Навч. посіб. – К.,2001.

 

2. Земельний кодекс України: Закон Украъни від 25.10.2001 р. – Відомості ВР України.‐2002. ‐ № 3 – 4.

 

3. Зюнькін А. Фінансове право. – К.,1999.

 

4. Капманов Є.В. Банківське право України: Навч. посіб. – Х., 2000.

 

5. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.,1997.

 

6. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

Тема 16. Основи законодавства про судочинство.

Поняття судової влади та основні засади правосуддя в Україні. Правове регулювання судочинства в Україні. Система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди (господарський та адміністративний). Верховний суд України. Конституційний статус та повноваження суддів.

 

Конституційний суд України, його функції та завдання. Цивільне судочинство. Цивільний процесуальний кодекс України. Господарське судочинство. Господарський процесуальний кодекс України. Кримінальне судочинство. Кримінальний процесуальний кодекс України. Порядок та терміни розгляду справ та виконання судових рішень. Правоохоронні та правозахисні органи України. Прокуратура, міліція, адвокатура, нотаріат, Служба безпеки України.

Література:

 

1. Гель А. Семаков Г.С. Правоохоронні органи України: Курс лекцій. – К.,2000.

 

2. ГельА., Цвіген Д. Судова система України. – К..1999.

 

3. Господарське судочинство в Україні: законодавство та практика застосування. Навч. посіб. – Х., 2001.

 

4. Закон України “Про судоустрій України” від 5.02.2002. – К.,2002.

 

5. ГрошевийЮ.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні. – К., 1997.

 

6. Мельник П.В., Цимбал П.В. Судова система України. – Ірпінь, 2000.

 

7. Прокуратура в Україні. – К., 2000.

 

8. Саліванов І.А. Організація судової влади в Україні: Навч. посіб. – К.,2002.

 

 

Тема 17. Міжнародне право.

 

Поняття та особливості міжнародного права. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. Поняття громадянства в міжнародному праві. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право. Міжнародна правосуб’єктність. Головні міжнародні організації. ООН. Міжнародний правотворчий процес. Головні джерела міжнародного права. Міжнародно‐правова відповідальність. Міжнародно‐правова діяльність України в минулому та теперішньому.

 

Література:

1. Антонович М. Міжнародне публічне право. –К.,2002.

 

2. Дмітрієв А.І.. Муравйов В.І. Міжнародне право: Навч.посіб.‐К.,2000.

 

3. Черкас міжнародне право. Підручник. – К., 2001.

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.