Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік умовних позначеньМіністерство освіти і науки України

Національна академія Служби безпеки України

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки

Кафедра національної безпеки

Курсова робота

За навчальної дисципліни: «Інформаційна безпека держави»

На тему: «Особливості впливу на інформаційний простір України неурядових організацій та засобів масової інформації»

 

 

Виконала:

Студентка 3-ого курсу

Навчальної групи І-091

Желєзнова Ганна

 

«Київ-2011р.»

Вступ

Розділ I

1.1.Поняття «інформація» та «інформаційна безпека».

1.2.Інформаційний простір України та його особливості.

 

Розділ II

2.1.Характеристика інформаційного впливу через ЗМІ.

2.2.Характеристика окремих видів ЗМІ:

2.2.1.Друковані ЗМІ.

2.2.2.Телебачення

2.2.3.Радіо

2.2.4.Інформаційні агентства

 

Розділ III

3.1.Діяльність неурядових організацій у контексті інформаційної безпеки.

 

Висновок

Список літератури

 

Вступ

Одним з напрямків побудови інформаційного суспільства є розбудова високотехнологічного інформаційного простору. Рівень розвитку інформаційного простору впливає на рівень соціально-економічного, політичного, культурного розвитку суспільства, на стан його інформаційної безпеки. Розглянемо характеристики (показники) за якими можна оцінювати стан інформаційного простору: інформаційно-комунікаційна структура-це компютерні мережі, телекомунікаційні мережі, засоби управління інформаційними потоками та інші технічні засоби; інформаційні та комунікаційні технології-це методи і засоби функціонування інформаційно-комунікаційної структури, забезпечення процесів збору, збереження, обробки інформації, передачі її на далекі відстані, організаційне та кадрове забезпечення, программне забезпечення, наукові розробки; інформаційні ресурси-це всі види інформації, що виробляється в суспільстві, зберігається в банках даних, архівах, бібліотеках,на сайтах в інтернеті і т.п. Одним із видів інформаційних ресурсів є засоби масової інформації, які є найвпливовішими у сучасному житті, так як люди жадають дізнаватися про останні новини суспільства, своєї держави та світу в цілому.

Також, великий вплив на інформаційний простір України та будь-якої іншої країни має неурядові організації, які в свою чергу можуть нести як позитивні так і деструктивні наслідки своєї діяльності.

Отже, тема курсової роботи є дуже актуальною, адже сучасний світ є інформаційним. Інформаційна безпека виступає на перший план, особливо у побудові надійної системи захисту інформаційного простору України від негативного впливу ЗМІ та НО.

Об’єктом даної курсової роботи є інформаційний простір України, а предметом виступають ЗМІ та НО, через які здійснюється вплив на нього.

Головною метою даної роботи виступає вивчення впливу на інформаційний простір Україна засобів масової інформації та неурядових організацій, визначення основних понять та напрямків діяльності даного інформаційного ресурсу та даних організацій.

Завданнями курсової роботи є:

1) визначення основних понять: «інформаційний простір», «засоби масової інформації» та «неурядові організації»;

2) вивчення особливостей та напрямів діяльності ЗМІ та НО;

3) визначення впливу ЗМІ та НО на свідомість та підсвідомість громадян та на політичну, економічну, культурну та інші сфери життя.

Готовлячись до курсової роботи були використанні видання вітчизняних авторів таких як :В. М. Петрик ,В. В. Остроухов та інші,закони України та інші нормативно-правові акти, статті та електронні ресурси мережі Інтернет.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаної літератури із 12 найменувань. Загальний обсяг 37сторінок.

Перелік умовних позначень

 

ЗМІ – засоби масової інформації

НО – неурядові організації

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.