Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011.питання 1-3 (с. 59-63)

питання 4-5 (с. 65-69)

Питання для самостійного опрацювання:

1. Хронологія подій української національної революції 1648-1676 рр.: воєнно-політичний і державницький аспекти. Угоди.

2.Основні напрями зовнішньої політики Б.Хмельницького.

3. Гетьман Івана Виговський: основні напрями державної політики. Гадяцький договір 1658. р. Конотопська битва 1659. Початок громадянської війни.

4. Друге гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславський договір. Слободищенська угода та її наслідки.

5. Історичні обставини міжнародно-правового поділу України між Росією і Польщею. Андрусівське перемир'я (1667 р.). Мирний договір (1686 р.).

Реферати:

1. Політичний портрет Б.Хмельницького. Роль Б.Хмельницького в історії України.

2. Українська національна революція в контексті англійської буржуазної революції
середини XVIIст.

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 72-73.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

Тема 4. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності (остання третина XVII- XVIIIст.)

Семінарське заняття

1. Суспільно-політичний та економічний розвиток Лівобережної України наприкінці XVII-
XVIIIст.:

а) характер політичної автономії Гетьманщини, правові засади ЇЇ функціонування в останній
третині XVII- XVIIIст. Особливості суспільно-політичного розвитку Гетьманщини;

б) соціально-класова структура українського суспільства в умовах Гетьманщини, її
еволюція впродовж кінця XVII – XVIIIст.;

в) економічний розвиток Лівобережної України. Зародження ранньокапіталістичних
відносин.

2. Розвиток української культури наприкінці XVII- XVIIIст.

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 76-91

Питання для самостійного опрацювання:

1.Державотворча діяльність І.Мазепи.

2. Діяльність української політичної еміграції на початку XVIIIст. Основні положення
Конституції Пилипа Орлика.

3. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі правобережних та західноукраїнських земель.

4. Реформи Марії-ТерезІЇ і Йосифа IIкінця XVIIIст. таїх вплив на західноукраїнські землі.

Реферати:

1 .Діяльність гетьмана П.Орлика та українська політична еміграція.

2. Наказний гетьман П.Полуботок.: міфи і реальність.

3. Збройні сили Гетьманщини.
4.Формування української буржуазії.

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 93-94

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

Тема 5. Українські землі у складі іноземних держав наприкінці XVIII- у першій половині XIXст.)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.