Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 113-129Питання для самостійного опрацювання:

1. Русифікаторська політика царизму, Валуєвський циркуляр і Емський указ.

2. Політизація українського національного руху наприкінці XIX- початку XXст.:
студентський рух і братство тарасівців.

3. Революція 1905-1907 рр і Україна. Українські громади у І та IIросійських Думах.

4. Культурне і духовне життя України на початку XXст.

Реферати:

1.М.Драгоманов і суспільно-політична думка України в др. пол. XIX ст.

2. Ю.Бачинський та обгрунтування ідеї політичної незалежності України.

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 131-132.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

 

Тема 7. Українське суспільство в умовах Першої світовоївійни, революційних подій та державотворчих процесів 1914-1921 рр.

Семінарське заняття

1.Українська Центральна Рада та Генеральний секретаріат - перші державні структури відродженої України:

а) склад і політична програма ЦР, І і IIУніверсали;

б) революційні події у Петрограді в жовтні 1917 р. та їх вплив на Україну. ПІ Універсал;

в) війна Росії проти УНР. ІУ Універсал;

г) здобутки і прорахунки ЦР у державотворчому процесі, внутрішній і зовнішній політиці.

2. Українська держава гетьманської доби: зовнішня і внутрішня політика П.Скоропадського.

3. Утворення Директорії УНР, її реформи і зовнішньополітичні орієнтації.

4. Листопадові (1918 р.) події у Львові й утворення ЗУНР:

а) внутрішня і зовнішня політика ЗУНР;

б) акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р.;

г) причини та наслідки падіння ЗУНР.

5. Причини поразки та Історичні уроки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 135-147.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1.Українські депутати у Віденському парламенті, Галицькому сеймі та Буковинському ландтазі. Виборчі реформи 1907 та 1914 рр.

2. Політика урядів Австро-Угорщини і Російської імперії в українському та польському
питанні у роки Першої світової війни.

3. Брест-Литовська конференція та українське питання.

4.Встановлення радянської влади в Україні: передумови, причини, наслідки.

 

Реферати:

1.Суспільно-політичне життя України в роки громадянської війни.

2.Соціально-економічні передумови і результати повстанського руху в Україні (діяльність отаманів Н. Махно, Григорьєва, Зеленого).

3. Процес міжнародного визнання УСРР (Ризький і Рапалльський договори).

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 149-150.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

Історія сучасного світу. Навчальний посібник /Салабай В.Ф. (керівн.авт. кол.) та інші. -К.:КНЕУ, 2008.

Тема 8. Українське суспільство у 1920-1930-ті рр.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.