Здавалка
Главная | Обратная связь

Проаналізуйте ситуації та прокоментуйте їх з точки зору відповідності нормам конституційного законодавства1. В місцевому районному суді розглядалася справа про кримінальний злочин депутата районної ради. Голова районної ради народних депутатів вимагає від судді застосувати мінімальний термін ув’язнення , передбачений відповідною статтею Кримінального кодексу, а судове засідання проводити в закритому режимі.

2. Урядом Автономної Республіки Крим видано акт, що протирічить Конституції і законам України. Група депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим звернулася до Конституційного Суду України для вирішення питання щодо відповідності Конституції постанови Уряду.

3. Житель м.Дніпропетровська Петренко О.М. направив подання до Конституційного Суду України. Мова у поданні йшла про невідповідність Конституції рішення виконавчого комітету міської ради народних депутатів.

 

Теми рефератів

1. Конституційні Суди і органи конституційного контролю європейських держав.

2. Конституційний Суд України – гарант верховенства Конституції України як Основного закону держави на всій території України.

3. Принципи здійснення правосуддя в Україні та їх дотримання в судовій практиці.

 

Тема 8. Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів України.

8.1. Конституційні засади діяльності правоохоронних органів.

План

1. Поняття і система правоохоронних органів України.

2. Поняття, система і завдання органів прокуратури України.

3. Поняття та система органів внутрішніх справ України. Основні завдання і функції міліції.

 

1. Правоохоронні органи – це державні органи, які спеціально уповноважені здійснювати контроль за неухильним додержанням законів та інших нормативно-правових актів, забезпечувати правопорядок, здійснювати захист законних прав і інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства і держави в цілому, а також застосовувати заходи державного примусу до правопорушників.

До системи правоохоронних органів належать:

1) органи прокуратури;

2) органи внутрішніх справ;

3) органи служби безпеки;

4) митні органи;

5) органи охорони державного кордону;

6) органи й установи виконання покарань;

7) органи державної податкової служби;

8) органи державної контрольно-ревізійної служби;

9) органи рибної охорони;

10)органи державної лісової охорони;

11) інші органи, які здійснюють право застосовні або правоохоронні функції.

Деякі правоохоронні органи мають спеціальний предмет діяльності. Так, у структурі служби безпеки , органів внутрішніх справ, органів з виконання покарань, податкової міліції є спеціалізовані підрозділи, яким надано право здійснювати оперативно-розшукову роботу.

 

Прокуратура України – це самостійний централізований орган державної влади, що діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує всемірне утвердження верховенства закону, захист від неправомірних посягань на суспільний та державний лад, права та свободи людини.

Прокуратура України становить єдину централізовану систему органів , яка побудована відповідно до державного устрою і адміністративно-територіального поділу країни з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору України.

Систему органів прокуратури складають:

1) Генеральна прокуратура України;

2) Прокуратура Автономної Республіки Крим;

3) Прокуратури областей та прирівняні до них прокуратури міст Києва та Севастополя;

4) Військова прокуратура Військово-морських Сил України і військові прокуратури регіонів;

5) Міські, районні, міжрайонні і військові прокуратури гарнізонів;

6) Спеціальні прокуратури (природоохоронні, транспортні, прокуратури з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства та деякі інші).

Роботу прокуратур на території країни координує Генеральна прокуратура, яку очолює генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України – 5 років.

На прокуратуру покладено такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.