Здавалка
Главная | Обратная связь

Фізіологія післяпологового періоду64. У породіллі масою 80 кг відбулися треті вчасні пологи. Народився хлопчик вагою 4200 г, довжиною 50 см. Загальна крововтрата – 450 мл. Фізіологічний об'єм крововтрати для даної породіллі складає:

A. 500 мл.

B. 350 мл.

C. 800 мл.

D. 450 мл.

* Е. 400 мл.

 

 

65. Через 30 хвилин після наро­дження плода в породіллі зі статевих шляхів з'явилися помірні кров'янисті виділення. Крововтрата склала 150 мл. Яка крововтрата являється припустимою ?

А. 2 % від маси тіла породіллі.

В. 0,7 % від маси тіла породіллі.

С. 1 % від маси тіла породіллі.

D. 1,5 % від маси тіла породіллі.

* Е. 0,5 % від маси тіла породіллі.

 

 

66. При огляді плаценти, яка щойно народилася, встановлено наявність де­фекту розміром 2x3 см. Кровотечі немає. Яка тактика найбільш виправдана ?

А. Призначення утеротонічних пре­паратів.

* В. Ручна ревізія порожнини матки.

С. Зовнішній масаж матки.

D. Нагляд за породіллею.

Е. Інструментальна ревізія порож­нини матки.

 

 

67. Через 10 хвилин після пологів почалася маткова кровотеча, матка не скорочується, м'яка. Стан породіл­лі задовільний: пульс - 80/хв., АТ -115/70 мм рт. ст. В/в введення метилергометрину та зовнішній масаж матки ефекту не дає. Кровотеча не зупиняється. Що робити ?

А. Накласти клеми по Бакшеєву.

* В. Ручне обстеження порожнини матки.

С. Застосувати метод Креде – Лазаровича.

D. Екстирпація матки.

Е. В/в окситоцин.

 

 

68. У породіллі 20 років після наро­дження плода масою 4000 г спостері­гається кровотеча з піхви. Ознаки від­окремлення плаценти відсутні. Матка з чіткими контурами, в нормотонусі. В зв'язку з підозрою на щільне прикрі­плення плаценти проведене ручне від­окремлення та видалення плаценти, в/в введений окситоцин. Матка добре скоротилась, але кровотеча з піхви продовжується. При огляді родових шляхів за допомогою дзеркал вияв­лений глибокий розрив лівої бокової стінки піхви. Тактика лікаря щодо зу­пинки кровотечі:

А. Тампонада піхви.

В. Внутрішньовенне введення утеротоніків.

С. Ручне обстеження порожнини матки.

* D. Зашивання розриву.

Е. Надпіхвова ампутація матки без додатків.

 

 

69. Протягом 30 хвилин після на­родження плода стан роділлі до­брий: матка щільна, куляста, дно її на рівні пупка, кровотечі немає. Затис­кач, накладений на відрізок пуповини, знаходиться на попередньому рівні, при глибокому вдиху і при натисненні ребром долоні над симфізом пуповина втягується в піхву. Кров'янистих виді­лень зі статевих шляхів немає. Що не­обхідно почати робити для уточнення діагнозу ?

А. Застосувати спосіб Абуладзе.

* В. Провести ручне відділення та видалення пла­центи.

С. Застосувати спосіб Креде – Лазаревича.

D. Зробити кюретаж порожнини матки.

Е. Внутрівенно ввести окситоцин.

 

 

70. Породілля 30 років. Народив­ся живий доношений хлопчик вагою 4100 г, довжиною 54 см. Через 20 хви­лин після народження плоду народив­ся послід і виділилось 300 мл крові. Після народження посліду продовжу­ється кровотеча. При огляді плаценти відзначено, що судини проходять че­рез край плаценти на оболонки і там обриваються. При огляді пологових шляхів за допомогою дзеркал травми шийки матки та піхви не знайдено. Кровотеча йде з порожнини матки. Які втручання необхідно провести з метою зупинки кровотечі ?

* А. Провести ручну ревізію порожнини матки.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.