Здавалка
Главная | Обратная связь

Які з названих методів відносяться до загальнонаукових?Метод документальної перевірки;

Сканування;

Метод вибіркової перевірки;

Аналіз.

Аудиторський ризик (АР) визначається за формулою:

АР = Властивий ризик / Ризик контролю;

АР = Ризик контролю * Ризик не виявлення / Властивий ризик;

АР = Властивий ризик * Ризик контролю * Ризик не виявлення;

АР = Властивий ризик * Ризик контролю / Ризик не виявлення.

Аудиторські комп’ютерні засоби охоплюють:

Тільки технічне забезпечення;

Тільки програмне забезпечення;

Тільки інформаційне забезпечення;

Технічне, інформаційне і програмне забезпечення.

Для того, щоб запланувати процедури перевірки товарно-матеріальних запасів, аудитор визначає:

Особливості систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

Ризики і рівень суттєвості та необхідність залучення експертів;

Адекватність затвердженого порядку і інструкцій по проведенню інвентаризації;

Все перелічене.

Метою завдання з огляду фінансових звітів є:

Надання аудиторові можливості на основі процедур, які не дають усіх свідчень, що їх вимагала би аудиторська перевірка, констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, що дає йому підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності;

Наданні аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності;

Наданні аудиторові можливості висловити думку щодо відповідності фінансової звітності правилам і вимогам стандартів обліку;

Все перелічене.

За галузями діяльності суб’єкта перевірки аудит поділяється на:

Фінансової звітності;

Одно предметний;

Загальний.

Банківський.

Аудитор здійснює оцінку величини аудиторського ризику:

До моменту складання договору на аудиторську перевірку;

На початковій стадії аудиторської перевірки;

На стадії дослідження;

На завершальній стадії.

Аудиторські процедури включаються:

У загальний план аудиторської перевірки;

У робочий план аудиторської перевірки;

У програму аудиторської перевірки;

У висновки аудиторської перевірки.

Метою аудиту установчих документів є:

Запобігання банкрутству;

Перевірка їх наявності та правильності оформлення;

Підтвердження законних основ діяльності суб’єкта господарювання протягом усього періоду його діяльності від моменту реєстрації до ліквідації чи реорганізації;

Ознайомлення з бізнесом клієнта.

Аудит в Україні вперше започатковано:

У кінці ХІХ століття;

На початку ХХ століття;

У 70-их роках ХХ століття;

У 80-их роках ХХ століття.

За кількісним складом вибірка поділяється на:

Звичайну;

Повторну;

Без повторну;

Первинну.

Ризик контролю це:

Ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може бути істотним, окремо або разом з використанням залишків на інших рахунках (або класу операцій) якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю;

Міра готовності аудитора визначити, що фінансова звітність може містити істотні помилки після того, як аудит завершено і висловлено позитивну думку без зауважень;

Ризик того, що викривленню залишків на рахунках (або класу операцій), які могли б виникнути і бути істотними, не можна буде своєчасно запобігти за допомогою системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;

Ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявлять викривлення залишку на рахунках (або класу операцій), які можуть бути істотними, окремо або разом з викривленням на інших на рахунках (або класу операцій).

Доцільним є прийняття рішення про використання АКЗ:

На початковій стадії аудиторського процесу;

На дослідній стадії аудиту;

На завершальній стадії;

Все перелічене.

Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази» для одержання доказів щодо підтвердження точності відображення операцій на рахунках обліку використовуються спеціальні прийоми:

Інспекція;

Нагляд;

Підрахунок;

Аналітичні процедури.

Які з названих прийомів відносяться до методу аудиту:

Індукція;

Дедукція;

Синтез;

Опитування.

Стосовно аудиту термін «стандарт» означає:

Звичайний порядок дії аудитора;

Рекомендації, дотримання яких є необов’язковим;

Документально оформлені правила, дотримання яких забезпечує відповідний рівень якості аудиту і супутніх йому послуг;

Все перелічене.

Внутрішній контроль це:

Правила та процедури незалежного контролю;

Правила та процедури внутрішнього аудиту;

Правила та процедури, запроваджені керівником підприємства;

Інвентаризація.

Аудиторські тести складають :

Запрошені експерти;

Аудитори;

Керівник підприємства;

Головний бухгалтер.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.