Здавалка
Главная | Обратная связь

Термін «аудит» у перекладі з латинської означає:)Перевірка;

Слухати;

Обстеження;

Контроль.

Який з названих методів передбачає вивчати об’єкти аудиту від загального до часткового:

Аналогії;

Синтезу;

Аналізу;

Дедукції.

Властивий ризик це:

Ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може бути істотним, окремо або разом з використанням залишків на інших рахунках (або класу операцій) якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю;

Міра готовності аудитора визначити, що фінансова звітність може містити істотні помилки після того, як аудит завершено і висловлено позитивну думку без зауважень;

Ризик того, що викривленню залишків на рахунках (або класу операцій), які могли б виникнути і бути істотними, не можна буде своєчасно запобігти за допомогою системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;

Ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявлять викривлення залишку на рахунках (або класу операцій), які можуть бути істотними, окремо або разом з викривленням на інших на рахунках (або класу операцій).

Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази» для одержання доказів щодо наявності активів використовуються спеціальні прийоми:

Інспекція;

Нагляд;

Перерахунок;

Аналітичні процедури.

Видами економічного контролю є:

Службове розслідування;

Ревізія;

Фінансово-економічний контроль;

Внутрішньогосподарський контроль.

МСА 501 «Аудиторські докази — додаткове міркування щодо окремих статей» для отримання аудиторських доказів для окремої статті фінансової звітності для підтвердження достовірності і повноти відображення запасів, передбачає:

Присутність при інвентаризації товарно-матеріальних запасів;

Проведення інвентаризації аудитором;

Аудитор не цікавиться матеріалами проведення інвентаризації;

Все перелічене.

Завдання з надання впевненості це:

Завдання, виконуючи які аудитор складає висновок, призначений підвищити ступінь довіри майбутніх користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями;

Завдання, виконуючи які, аудитор прагне виявити і виправити відхилення і перекручення у фінансовій інформації;

Завдання, виконуючи які, аудитор прагне висловити абсолютну впевненість у відсутності будь-яких помилок у фінансовій інформації і надати відповідну гарантію користувачу;

Все перелічене.

Інформація, що використовується в аудиті поділяється в залежності від пізнавальності інформації на:

Графічну;

Алфавітно-цифрову;

Цифрову;

Релевантну.

За відношенням до суб’єкту аудиторські процедури поділяються на:

Основні;

Однорідні;

Погоджені;

Незалежні.

Облікова політика підприємства це:

Сукупність способів і прийомів ведення бухгалтерського обліку та його організації;

Цінова політика підприємства;

Сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності;

Політика підприємства щодо його розвитку.

Аудит започатковано у:

Франції;

Німеччині;

Великобританії;

США.

У якій формі фінансової звітності відображено витрати від операційної діяльності, як об’єкти аудиту:

Баланс;

Звіт про фінансові результати;

Звіт про рух грошових коштів;

Звіт про зміни у власному капіталі.

Ризик не виявлення це:

Ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може бути істотним, окремо або разом з використанням залишків на інших рахунках (або класу операцій) якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю;

Міра готовності аудитора визначити, що фінансова звітність може містити істотні помилки після того, як аудит завершено і висловлено позитивну думку без зауважень;

Ризик того, що викривленню залишків на рахунках (або класу операцій), які могли б виникнути і бути істотними, не можна буде своєчасно запобігти за допомогою системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;

Ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявлять викривлення залишку на рахунках (або класу операцій), які можуть бути істотними, окремо або разом з викривленням на інших на рахунках (або класу операцій).

Основними причинами, які обумовили використання аудиторських комп’ютерних засобів, є:

Відсутність деяких первинних документів;

Відсутність деяких реєстрів бухгалтерського обліку;

Незадовільний рівень надійності бухгалтерських програм клієнта та системи захисту інформації;

Все перелічене.

Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази» для одержання доказів щодо підтвердження реальності заборгованості за розрахунками використовуються спеціальні прийоми:

Інспекція;

Нагляд.

Запит і підтвердження;

Перегляд.

Видами економічного контролю є:

Службове розслідування;

Ревізія;

Фінансово-економічний контроль;

Внутрішньогосподарський контроль.

До завдань з надання впевненості відносяться:

Завдання з підтвердження: передбачають, що оцінка і вимірювання предмету завдання виконуються відповідальною стороною, а інформація з предмету завдання надається у вигляді твердження відповідальної сторони, яку й надається користувачам;

Завдання з складання безпосереднього висновку: аудитор або безпосередньо виконує оцінку, або вимірювання предмету, або отримує твердження відповідальної сторони, яка виконала оцінку або вимірювання, які не будуть надаватися користувачам;

Завдання з підтвердження і складання безпосереднього аудиторського висновку;

Все перелічене.

Інформація, що використовується в аудиті поділяється в залежності від способу подання на:

Алфавітну;

Цифрову;

Графічну;

Звітну.

За видами (формами) перевірок процедури аудиту поділяються на:

Процедури внутрішнього аудиту;

Аналітичні процедури;

Процедури до складання річної звітності;

Процедури після складання річної звітності.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.