Здавалка
Главная | Обратная связь

Причинами зміни матеріальних витрат на виробництво продукції (безпосередній вплив) не може бути1) зміна кількості витрачених матеріалів;

2) вартість одиниці придбаних матеріалів;

3) собівартість одиниці матеріальних ресурсів власного виробництва;

4) якість витрачених матеріальних ресурсів.

130. Як визначити розмір впливу урожайності (у) на зміну собівартості зерна ( )

1) , де В – витрати на 1 га, грн

2) ; 0, 1 – період часу;

3) ;

4) .

 

131. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока ( ) з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням

1) z=ПВ х У + зв , де У – продуктивність, кг/гол. ;

2) z=ПВ : у - зв;

3) z=ПВ : у+зв;

4) z= У х зв+ ПВ.

 

132. Розмір впливу суми витрат на 1 га (В) на зміну собівартості 1 ц соняшнику ( ) обчислюється так

1) , де У – урожайність, ц/га;

2) ;

3) ;

4) .

 

133. При розрахунку розміру впливу окремих факторів на зміну собівартості одиниці продукції у факторній моделі: z=ПВ : у + зв використовують метод:

1) абсолютних різниць;

2) ланцюгових підстановок;

3) відносних різниць;

4) індексний.

 

134. На відхилення фактичної суми витрат по статті «Корма» від плану впливають фактори першого порядку:

1) затрати кормів на 1 ц продукції (ц к.од.) і собівартості 1 ц к.од. ;

2) затрати кормів на 1 ц продукції та продуктивність 1 голови;

3) продуктивність 1 голови і собівартістю 1 ц корм.од. ;

4) якість кормів і продуктивність 1 голови.

До можливих резервів зниження витрат на виробництво зерна не відноситься

1) правильне агрегатування техніки;

2) термін проведення агротехнічних заходів;

3) сумісництво технологічних операцій;

4) зниження вартості послуг і робіт.

 

Організація проведення аналізу собівартості продукції (робіт, послуг) не передбачає

1) планування проведення аналізу та підбір джерел інформації з перевіркою її на достовірність;

2) проведення факторного аналізу;

3) виявлення і підрахування резервів зниження собівартості;

4) вивчення кон’юнктури ринку даного виду продукції.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.