Здавалка
Главная | Обратная связь

Яка група факторів не впливає на рівень урожайності?1) природно-кліматичні;

2) агротехнічні;

3) політико-правові;

4) організаційно-економічні.

 

98. В результаті аналізу впливу доз на внесення добрив на зміну урожайності озимої пшениці одержали рівняння , що означає:

1) урожайність у звітному році дорівнює 28,4 ц/га і щорічно збільшується на 1,2 ц;

2) урожайність у базисному році дорівнює 28,4 ц/га і щорічно збільшується на 1,2 ц/га;

3) урожайність у попередньому до вивчаємого періоду році склала 28,4 ц і збільшується на 1,2 ц/га при збільшенні доз внесення добрив;

4) урожайність при умовному (0) внесені добрива складає 28,4 ц/га і при збільшенні доз внесення добрив збільшується на 1,2 ц/га.

 

99. В багатофакторній моделі урожайності с.-г. культур (продуктивності худоби) кожен коефіцієнт при хі показує:

1) на скільки змінився вивчаємий фактор;

2) на скільки змінюється урожайність (продуктивності) залежно від зміни фактора на 1;

3) частку загальної зміни урожайності (продуктивності) від вивчаємого фактора;

4)можливий резерв збільшення урожайності (продуктивності) за рахунок конкретного фактора.

 

100. Можливе збільшення виробництва продукції рослинництва за рахунок розширення посівних площ обчислюється:

1) резерв розширення посівних площ помножити на різницю між фактичною і плановою урожайністю культури, яка буде вирощуватися;

2)фактичну площу посіву, яка планується відвести під конкретну культуру, помножити на різницю між фактичною і плановою її урожайністю;

3) резерв розширення посівних площ помножити на фактичну урожайність культури, яку планують вирощувати на цих землях;

4) плановий валовий збір конкретної культури поділити на фактичну посівну площу.

 

101. Резерв збільшення виробництва продукції окремої культури а рахунок покращення сортового складу посівів обчислюють:

1) зміна питомої ваги кожного сорту множиться на фактично досягнуту урожайність (і ділиться на 100%), добутки сумують і результат множать на фактичну площу посіву;

2) зміна питомої ваги кожного сорту множать на фактично досягнуту урожайність ( і ділять на 100%), добутки сумують і результат множать на планову площу посіву;

3) різницю між можливою і фактично досягнутою урожайністю множать на можливу площу посіву і спів ставляють з фактичним валовим збором;

4) різницю між можливою і фактичною площею посіву множать на різницю між можливою і фактичною урожайністю.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.