Здавалка
Главная | Обратная связь

Застосування якого методу не дозволяє проаналізувати динаміку обсягу валової продукції с.-г. (рослинництва або тваринництва)?1) кореляційний;

2) індексний;

3) графічний;

4) динамічні ряди.

 

89. Факторну модель детермінованого факторного аналізу, що відображає вартість валової продукції с.-г. , відносять до

1) адитивної;

2) мультиплікативної;

3) кратної;

4) змішаної.

 

90. За допомогою якого методу детермінованого факторного аналізу можна визначити вплив продукції рослинництва (ВПР) і тваринництва (ВПТ) на міну валової продукції с.-г. (ВП=ВПР+ВПТ)?

1) абсолютних різниць;

2) відносних різниць;

3) ланцюгових підстановок;

4) індексний.

 

91. Для визначення розміру впливу факторів на зміну валового збору окремих культур не можна застосувати метод:

1) ланцюгових підстановок;

2) абсолютних різниць;

3) пропорційного ділення;

4) інтегральний.

 

92. Визначення впливу структурного фактора на зміну валового збору по групі однорідних культур можливо методами, окрім:

1) ланцюгових підстановок;

2) інтегрального;

3) абсолютних різниць;

4) індексного.

 

93. Розмір впливу зміни урожайності на відхилення валового збору окремої культури не можна визначити як:

1) добуток різниць між фактичною і плановою урожайністю на фактичну площу посіву;

2) добуток різниць між фактичною і плановою площею посіву на планову урожайність;

3) різниця між фактичними валовим збором і умовним, обчисленим при фактичній площі і плановій урожайності;

4) різниця між чисельником і знаменником загального індексу урожайності фіксованого складу.

 

94. Зміна валового збору окремої культури за рахунок посівної площі не визначається як:

1) добуток різниць між фактичною і плановою урожайністю на фактичну площу посіву;

2) добуток різниць між фактичною і плановою площею посіву на планову урожайність;

3) різниця між фактичними валовим збором і умовним, обчисленим при фактичній площі і плановій урожайності;

4) різниця між чисельником і знаменником загального індексу урожайності фіксованого складу.

95. Розрахунок впливу урожайності окремих культур на зміну валового збору по групі однорідних культур не можна обчислити як:

1) добуток різниці між фактичною і умовною середньою урожайністю на фактичну площу посіву;

2) різницю між умовним валовим збором (при плановій урожайності окремих культур, фактичним розміром і фактичній структурі посівних площ) та плановим валовим збором;

3) різниця між фактичним і умовним (при плановій урожайності, фактичному розмірі і фактичній структурі посівних площ) валовим збором;

4) добуток зміни середньої урожайності на фактичну площу посіву.

 

96. Розмір впливу посівної площі на зміну валового збору по групі однорідних культур визначається як:

1) добуток різниці між фактичною і плановою площею посіву на середню планову урожайність;

2) добуток різниці між фактичною і плановою площею посіву на середню умовну урожайність;

3) добуток різниці між фактичною і плановою площею посіву на середню фактичну урожайність;

4) різницю між фактичним і умовно-розрахунковим валовим збором.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.