Здавалка
Главная | Обратная связь

Як оцінюється обсяг виконаних транспортних робіт тракторного парку протягом року?1) За плановою собівартістю;

2) За фактичною собівартістю;

3) За справедливою вартістю;

4) За ціною реалізації.

169. Калькуляційна різниця – це різниця між:

1) Плановою і фактичною собівартістю;

2) Фактичною і плановою собівартістю;

3) Плановою собівартістю і справедливою вартістю;

4) Справедливою вартістю і плановою собівартістю.

170. Загальновиробничі витрати рослинництва розподіляють на об’єкти обліку витрат пропорційно до:

1) Загальної суми витрат;

2) Суми прямих витрат ;

3) Суми прямих витрат за виключенням вартості насіння;

4) Вартості насіння.

 

171. Загальновиробничі витрати усіх напрямів діяльності розподіляють на об’єкти обліку витрат пропорційно до:

1) Суми прямих витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві);

2) Суми прямих витрат без вартості насіння (в рослинництві), матеріалів і напівфабрикатів корів (у промислових виробництвах);

3) Суми прямих витрат без вартості кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів корів (у промислових виробництвах);

4) Суми прямих витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів корів (у промислових виробництвах).

 

172. Внесення змін до кошторисів бюджетних установ вносяться у разі:

1) Необхідності перерозподілу асигнувань розпорядника;

2) Затвердження річного розпису бюджету (кошторису);

3) Затвердження помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на рік;

4) Сплати ПДВ.

 

173. Скільки класів налічує план рахунків бюджетних установ:

1) 9 класів балансових;

2) 8 класів балансових;

3) 9 класів балансових і 1(0 клас) позабалансових рахунків;

4) 8 класів балансових і 1 (0 клас) позабалансових рахунків.

 

174. В якому періоді, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» відображаються в регістрах, здійснені бюджетною установою господарські операції:

1) У тому звітному періоді, в якому вони були здійснені;

2) У попередньому звітному періоді;

3) У наступних звітних періодах;

4) Дата здійсненої операції на дату відображення її в облікових регістрах не впливає.

175. Виберіть правильне твердження:

«Для бюджетних установ метою є/не є…»

1) є отримання прибутку;

2) не є отримання прибутку;

3) є поповнення державного бюджету;

4) правильна відповідь відсутня.

Що таке кошторис?

1) Основний плановий, який визначає склад доходів і видатків бюджетної установи на визначений пері­од, обсяг і напрями використання бюджетних коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнен­ня цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень;

2) Єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

3) Систематизоване згрупування видатків відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

4) План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.