Здавалка
Главная | Обратная связь

Ситуаційні завданняЗадача 1.

Хвора 16 років поступила із скаргами на відсутність менструацій, періодичні носові кровотечі. При огляді: правильної тілобудови, вторинні статеві ознаки розвинуті достатньо. При огляді зовнішніх статевих органів відмічається відсутність входу у піхву. При ректоабдоміальному дослідженні матка не визначається. Яку патологію можна запідозрити при даному симптомокомлексі? (Аплазія матки і піхви (синдром Майєра–Рокитанського–Кюстнера-Хаузера));

 

Задача 2.

Хвора 15 років звернулась із скаргами на різкі приступоподібні болі понизу живота, які виникають за кілька годин до початку менструації; загальну слабкість, головний біль в перші дні менструації. Менструації рясні, із згортками, тривалістю 6-7 днів. При ректоабдомінальному дослідженні - патології не виявлено. Яке захворювання, насамперд, слід запідозрити у хворої? (Альгодисменорея);

 

Задача 3.

Хвора 14 років поступила в стаціонар із скаргами на мажучі кров’янисті виділення із статевих шляхів, які тривають протягом 1 місяця і з’явились після затримки чергової менструації на 1,5 міс. Який стан ендометрія можливий у даної хворої? (Гіперплазія ендометрію)

 

Контрольні питання

1. За якими ознаками оцінюється ступінь статевого розвитку дівчинки?

2. Як проводиться огляд ЗСО?

3. Як проводиться ректо-абдомінальне дослідження?

4. Які покази для виконання зондування піхви та порожнини матки,
аспіраційної біопсії, вишкрібання слизової тіла матки?

5. 3 якою метою і які рентгенологічні дослідження проводяться в підлітковій гінекології?

6. Які ендоскопічні методи використовуються в ювенільній гінекології?

7. Правила забору матеріалу зі статевих шляхів для бактеріоскопічного та бактеріологічного досліджень?

8. Класифікація, АФО періодів життя дівчини.

9. Фізіологія періоду статевого дозрівання.

10. Які ви знаєте вади розвитку матки, яєчників, піхви?

11. Які Ви знаєте методи діагностики вроджених вад розвитку?

12. Що таке передчасний статевий розвиток?

13. Що таке затримка статевого розвитку? Клініка.

14. Методи діагностики та лікування, які застосовуються при порушеннях статевого розвитку дівчаток та підлітків.

15. Перевагу яким методам контрацепції слід надавати в підлітковому віці?

16. Що таке ювенільна маткова кровотеча?

17. Скласти план обстеження хворої з кровотечею пубертатного періоду.

18. Методи негормонального гемостазу при кровотечах.

19. Коли призначається гормональний гемостаз при кровотечах?

20. Які покази до хірургічного гемостазу при ЮМК?

21. Класифікація запальних гінекологічних захворювань у дівчинки та підлітків.

22. Що таке вульвовагініт? Клініка, діагностика, лікування в залежності від віку.

23. Класифікація пухлин жіночих статевих органів у дівчаток та підлітків.

24. Які Ви знаєте пухлиноподібні утворення яєчників.

25. Які новоутворення відносяться до пухлиноподібних утворень вульви та піхви?

26. Пухлини та передпухлинні захворювання матки.

27. Аденоміоз у підлітковому віці.

28. Обсяг обстежень при підозрі на пухлину ЖСО у дівчат

29. Принципи лікування пухлин у дівчат в залежності від виду, важкості, віку

 

. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. оцінити дані загальноклінічного, спеціального гінекологічного і додаткового обстеження хворої дівчинки чи дівчинки-підлітка.;

2. вміти правильно скласти формулу статевого розвитку підлітків;

3. правильно оцінити розвиток дівчаток та підлітків в різні вікові періоди;

4. оцінювати дані загально-клінічного, спеціального, гормонального, рентгенологічного, медико-генетичного обстеження дівчаток з порушенням статевого розвитку;

5. призначити схему негормонального, гормонального гемостазу при порушеннях менструального циклу у підлітків;

6. скласти план обстеження хворих з первинною та вторинною аменореєю;

7. виписати рецепти на лікарські засоби;

8. обгрунтувати симптоматичне і патогенетичне лікування різних видів порушень менструального циклу;

9. обгрунтувати показання дохіругічного методу лікування;

10. обгрунтувати симптоматичне і патогенетичне лікування різних видів порушень менструального циклу, ЮМК;

11. обгрунтувати показання до хіругічного методу лікування;

12. провести об’єктивне гінекологічне дослідження хворої із запальними захворюваннями жіночих статевих органів;

13. скласти план обстеження хворої для встановлення діагнозу;

14. провести диференційну діагностику із захворюваннями суміжних органів;

15. провести об’єктивне гінекологічне дослідження хворої із запальними захворюваннями жіночих статевих органів;

16. скласти план обстеження хворої для встановлення діагнозу;

17. провести диференційну діагностику із захворюваннями суміжних органів;

18. діагностувати пухлину яєчника при об’єктивному обстеження хворої;

19. скласти індивідуальний план додаткового обстеження хворої з метою диференційної діагностики і дати оцінку даних інструментального та клініко-лабораторного обстеження;

20. скласти індивідуальний план лікування конкретного хворого.

Література.

Основна:

1. Богданова Е.А. Гинекология детей и подростков//Москва: МИА.-2000.-314с.Гінекологія дитячого та підліткового віку. За редак. Засл. Діяча науки та техніки України, д.мед.н., проф. Голоти В.Я.//Київ.- 1998.- 375 с.

2. Гуркин Ю.А. Гинекология подростков. Руководство для врачей// СПб: Фолиант.- 2000.- 572 с.

3. Коколина В.Ф. Детская гинекология. Руководство для врачей //Москва: МИА.- 2001.- 360 с.

4. Маркин Л.Б., Яковлева Э.Б. Детская гинекология. Справочник//Киев: Знання.- 2004.- 288 с.

Додаткова:

5. Воронин К.В., Зелинский А.А. Пособие к практическому освоению акушерства и гинекологии (с курсом детской и подростковой гинекологии и ювенильного акушерства)//Одесса: Астропринт.- 2001.- 263 с.

6. Голота В.Я. Эпонизмінами, в акушерстве и гинекологии//Москва: МЕДпресс-информ.- 2004.- 222 с.

7. Наказ № 582 15.12.2003 Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги (зі внесеними згідно з наказами МОЗУ №782 від 29.12.2005; №905 від 27.12.2006; №716 від 14.11.2007)

8. Стандартные принципы обследования и лечения детей и подростков с гинекологическими заболеваниями и нарушениями полового развития. Под редакцией Кулакова В.И., Уваровой Е.В.//Москва: Триада-Х.- 2004.- 135 с.

9. Подзолкова Н.М., Глазкова О.Л. Симптом. Синдром. Диагноз. Дифференциальная диагностика в гинекологии.// Москва: «ГЭОТАР-МЕД».- 2003 .- 467 с.

10. Чайка В.К., Вовк И.Б., Матыцина Л.А. Аменорея у девочек-подростков//Киев «Здоров’я».- 2001.- 655 с.

11. Шушунова М.С. Нетрадиционные методы лечения гинекологических заболеваний у девочек и девочек-подростков// Москва: Триада-Х.-2000.- 210с.

12. Мазорчук Б.Ф Акушерство і гінекологія. - К.: ВЦ Просвіта, 2005.

13. Свистонюк І.У., Польова С.П. Оперативна гінекологія. - К.: Здоров’я, 2009.

14. Паращук Ю.С. Репродуктивне здоров’я дівчаток-підлітків.- К.: Здоров’я, 2003.

15. Запорожан В.М. Акушерство і гінекологія. У 2-х томах. Книга 2. Гінекологія. - К.: Здоров’я, 2000.

 

 


 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.