Здавалка
Главная | Обратная связь

Судді Всеукраїнських змагань4.2.1. Суддівська колегія змагань комплектується президією колегії суддів

і затверджується Виконкомом відповідної Федерації не пізніше 30 діб до

початку змагань.

4.2.2. Головна суддівська колегія керує проведенням змагань від їх початку до їх закінчення. До її складу входять (на змаганнях ІІІ–ІV рангу): головний суддя, його заступники та головний секретар. Головою ГСК є головний суддя.

4.2.2.1. Головний суддя та головний секретар прибувають на місце змагань за добу до дня приїзду учасників та суддів.

4.2.2.2. Члени ГСК зобов'язані забезпечувати виконання правил змагань і

положення про них;

4.2.2.3 Члени ГСК мають право:

а) вносити зміни до розкладу змагань;

б) змінити розклад змагань якщо відсутній медичний персонал або устат-кування та інвентар не готові до змагань чи вийшли з ладу;

в) усувати від змагань спортсменів (див. розд. 3.4.4.), представників і тренерів (розд. 3.5.9), суддів (розд. 4.2.8).

4.2.2.4. Члени ГСК не мають права змінювати положення про змагання.

4.2.3. Судді змагань, що викликані на суддівство, повинні бути членами Федерації важкої атлетики України та відповідної суддівської колегії, мати суддівське посвідчення з діючою ліцензією, знак, костюм і примірник правил змагань. Вони повинні знаходитись на місці змагань від початку і до їх закінчення.

4.2.4. До змагань VІ рангу (див. розд. 8.1., табл. 1) можуть залучатися судді, які не мають суддівської категорії, але до складу суддів на помості допус-кається не більше як один такий суддя.

4.2.5. Судді, що прибули на змагання до початку технічної наради прохо-дять реєстрацію у заступника головного судді з кадрового забезпечення, який перевіряє у них наявність суддівських атрибутів (посвідчення судді, костюм тощо).

4.2.6. Для суддівства змагань ІІІ–VІ рангів суддівський костюм склада-

ється з темно-синього піджака, сірих штанів (у жінок - сірої спідниці), білої

сорочки (у жінок - блузи), темно-синьої краватки та чорних черевиків. З лівого боку на лацкані піджака розміщується знак відповідної суддівської категорії. Влітку (у спеку) з дозволу журі піджак дозволяється знімати. Якщо костюм суддів не відповідає вимогам правил у деяких елементах одягу, то такі судді не призначаються на посади: члена журі, суддів на помості, технічного контролера, секретаря змагань та його помічника, судді-інформатора, судді-хронометриста, при учасниках.

4.2.7. Судді зобов'язані досконало знати правила і положення про зма-гання, вміло їх використовувати, а також бути об'єктивними та принциповими в

своїх рішеннях.

4.2.8. Присутність суддів на суддівських семінарах і щоденних суддів-ських нарадах - обов'язкова.

4.2.9. У разі відсутності судді на місці змагань у встановлений правилами

час (до закінчення процедури нагородження) або на щоденних нарадах він

замінюється резервним суддею і до змагань не залучається.

4.2.10. Представники і тренери команд не мають права входити до складу журі та суддів на помості, якщо змагаються їхні учасники.

4.2.11. Суддівська бригада змагань призначається заступником головного судді з кадрового забезпечення, і проводить змагання в окремих вагових категоріях (потоках).

4.2.12. До складу суддівської бригади належать судді, які мають постійні або тимчасові посади:

а) постійними суддівськими посадами є – головний суддя та його заступ-

ники, головний секретар та його помічники, судді з нагородження та допінг-контролю.

б) тимчасовими суддівськими посадами (для суддівства змагань окремої вагової категорії або потоку) є - члени журі, технічний контролер, судді на

помості, секретар змагань та його помічники, суддя-інформатор, суддя-хроно-

метрист, на дублюючому протоколі, на табло, асистенти.

4.2.13 Всі призначені судді повинні бути присутніми на своїх робочих місцях не пізніше ніж за тридцять (30 ) хвилин до початку роботи на посаді.

4.2.14. Загальна кількість суддів для обслуговування змагань V і VІ рангів

наведена у додатку 2 (див. розд. 8.1.).

4.2.15. Для якісного проведення змагань ІІІ–ІV рангів додатково залуча-ються: комендант змагань, обслуговуючий персонал, технік-електрик (радист), оперетор-комп’юторщик (2 особи), окрім лікаря – медсестра, художник.

4.2.16. У разі проведення міжнародних та національних змагань до складу

суддівської колегії додатково призначають: помічників головного секретаря (2-3 чол.), старших суддів: з нагородження, допінг-контролю (1–2 чол.), помічників секретаря (1–2 чол.); суддів на із нагородження (3–4 чол.). Збільшується також кількість суддів на посадах: заступник головного судді (до 3-х чол.), члени журі (5–7 чол.).

4.2.17. З метою контролю за якістю роботи суддів та надання їм практичної допомоги президія колегії суддів ФВА України має право призначити інспек-тора змагань ІІІ– ІV рангів, посада якого б входила до складу суддівської колегії змагань, на які він призначений.

4.2.18. Склад суддівської трійки на помості під час змагань конкретної вагової категорії (потоку) є постійним і в ньому не повинно бути суддів з одного спортивного товариства або міста.

4.2.19. Заміна судді на резервного може проводитись: у зв'язку з хворобою судді або у випадку отримання незадовільної оцінки за суддівство або під час реєстрації рекордної ваги, що замовив спортсмен (якщо суддівська категорія не відповідає вимогам правил).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.