Здавалка
Главная | Обратная связь

Секретар на дублюючому протоколі4.13.1. Секретар надублюючому протоколі призначається на змаганнях ІІІ–

VІ рангів.

4.13.2. Обов'язки секретаря на дублюючому протоколі:

а) за годину до початку змагань отримати в секретаріаті лист дублюючого протоколу;

б) після зважування перенести відомості щодо спортсменів (ок) з основного протоколу до дублюючого, а також розмістити його в залі розминки не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку змагань;

в) під час змагань вносити до протоколу результати кожного спортсмена

(ки) після отримання рішення суддів на дану спробу, а також під час замовлень або перезамовлень ваги штанги;

г) передавати секретарю змагань (телефоном або через суддю при учас-никах) інформацію щодо замовлень або пере замовлень ваги штанги;

д) контролювати кількість перезамовлень ваги штанги у кожного спорт-смена (не більше двох у одній спробі);

е) після закінчення змагань у ваговій категорії (потоці) завершення оформ-

лення дублюючого протоколу, його підписання та передача до секретаріату.

 

Судді-асистенти

4.13.1. Судді-асистенти на помості мають такі обов'язки:

а) прибути на місце змагань за 20 хвилин до їх початку для інструктажу з

боку старшого судді на помості;

б) підготувати інвентар до змагань та контроль за його використанням;

в) знаходитись під час змагань біля змагального помосту в однакових спортивних костюмах та страхувати спортсменів від можливого падіння у випадку втрати свідомості або травми;

г) встановлювати ваги штанги згідно оголошенням секретаря та контроль за

її точністю (кожен зі свого боку);

д) контроль за розміщенням штанги на помості та переміщати її на прохання спортсменів (ок);

е) контролювати чистоту грифу штанги після кожної спроби, щоб він мав плям крові та інших речовин;

є) мати дизенфікаційні матеріали для очищення та дезінфекції грифів;

і) виступати в якості бар'єру (ставати всім суддям перед помостом в один ряд) якщо спортсмен впав, отримав травму чи втратив свідомість, а також допомагати черговому лікарю (ям), якщо це необхідно;

к) очищати гриф штанги або змагальний поміст під час перерви в міру необхідності та (або) відповідно до вказівок технічного контролера під час змагань та після їх закінчення;

л) підготувати подіум для проведення церемонії нагородження після закінчення змагань у ваговій категорії;

м) повернути диски штанги після завершення змагань до вагової стійки;

4.13.2. Судді-асистента з дезактивації устаткування зобов’язані:

а) даний суддя працює під керівництвом технічного контролера;

б) забезпечує видалення крові та інших забруднень з платформи, грифу штанги, по мірі необхідності;

в) обслуговуючий персонал повинен дотримуватися загальних запобіжних заходів під час дезактивації устаткування, захищаючи руки рукавичками під час виконанні своїх обов'язків.

Лікар змагань

4.14.1. Лікар змагань виконує такі обов'язки:

а) бере участь в роботі мандатної комісії з метою перевірки правильності оформлення заявок;

б) бере участь у технічній нараді представників, тренерів та суддів перед початком змагань;

в) здійснює медичний нагляд за спортсменами під час зважування, визначення анатомічних вад, які заважають випростати руки;

г) контролює санітарно-гігієнічними умови місць змагань, проживання

та харчування учасників;

д) надає спортсменам медичну допомогу у випадку травм або захворювань та вирішує питання (з головним суддею або головою журі) щодо можливості продовження ними змагань. Якщо спортсмен неспроможний продовжувати змагання, готує медичний висновок щодо причин його звільнення;

е) попередження технічного контролера (старшого суддю) і голову журі про те, кому із спортсменів (ок) накладені додаткові пластирі;

є) робота у складі комісії з допінг-контролю;

ж) знайомиться з правилами змагань та проходить інструктаж (перед початком змагань) у головного судді відносно своїх обов'язків;

з) готує звіту про медичне обслуговування змагань після їх закінчення.

Комендант змагань

4.15.1. Комендант змагань виконує такі обов'язки:

а) своєчасно готує інвентар та устаткування, місць змагань та розминки, харчування та відпочинку спортсменів, тренерів, суддів, розміщення працівників преси, тележурналістів та глядачів;

б) забезпечує місця змагань достатньою кількістю магнезії та каніфолі;

в) готує таблички із назвами команд, держав, спонсорів (на змаганнях І–ІІ рангу), магнітофонні записи гімнів країн, національні прапори та флагштоки для їх піднімання (не менше 3 шт.).

4.15.2. Комендант змагань підпорядковується головному судді та його заступнику з устаткування.

 

Інспектор змагань

4.16.1. Інспектор змагань призначається для надання практичної допомоги у проведенні змагань ІІІ–V рангів і контролює якість роботи суддівських колегій України. Інспектор змагань призначається зі складу найбільш квалі-фікованих суддів національної чи міжнародної категорій.

4.16.2. Інспектори змагань затверджуються Виконкомом ФВА України та

входять до складу суддівської колегії тих змагань, які вони контролюють.

4.16.3. Обов'язки інспектора змагань:

а) до початку змагань: прибути на місце змагань за добу до дня приїзду

спортсменів (ок) (разом з головним суддею) та перевірити рівень готовності спортивної бази до змагань;

б) участь у проведенні суддівського семінару;

в) під час змагань: контроль якості суддівства, виконання правил змагань та дотримання положення; контроль процедури зважування спортсменів; надання консультаційної допомоги членам ГСК; участь у технічних нарадах представни-

ків, тренерів, суддів та ГСК з правом дорадчого голосу; засвідчення своїм

підписом витягів з протоколів змагань (додат. 11);

в) після закінчення змагань: оголошення загальної оцінки суддівства (на

заключній нараді суддів) та аналіз допущених помилок; підготовка звіту про інспектування та доповідь про його підсумки на черговому засіданні президії колегії суддів або Виконкому ФВАУ.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.