Здавалка
Главная | Обратная связь

Які дії необхідно здійснити для зменшення порога беззбитковості?а) Прогнозування величини доходу.

Б) Скорочувати витрати або збільшувати обсяги та підвищувати ціну реалізації продукції.

в) Оптимізацію виробничої програми підприємства.

г) Усі відповіді правильні.

213. Визначити методи розрахунку критичної точки:

а) Математичний метод.

б) Графічний метод.

в) Метод маржинального доходу.

Г) Усі відповіді правильні.

214. Розрахунок точки беззбитковості за допомогою рівнянь:

а) ТБ гр. од. = Пв + Зві ТБ н.од. = ТБ Гр.Од. / Ц од.

б) ТБ н.од.= Пв / (Ц од. - Зв од).

в) ТБ н.од. = ТБ Гр.Од. / Ц од.

Г) Усі відповіді правильні.

215. Розрахунок точки беззбитковості за допомогою показника маржинального доходу в натуральних та грошових одиницях:

а) ТБН.ОД. = Пв/Мд .

б) МдОд.х ТБн од. = ПВ.

в) ТБ гр.од.= Пв / Кмд.

Г) Усі відповіді правильні.

216. Маржинальний дохід обчислюють:

а) Мд = Вр – Зв.

б) МдОд.х ТБн од. = ПВ.

в) П= Мд – Зв.

г) Усі відповіді правильні.

217. Яким повинен бути обсяг реалізації продукції (ОРП) для отримання бажаного прибутку ? (рівняння):

а) ОРПгрод = Зв + ПВ + ЧП / (1 -t).

б) ОРП гр.од. = Зв + Пв + Мд.

в) ОРП гр.од = (ПВ + БП) / Кмд.

г) Усі відповіді правильні.

218. Розрахувати точку беззбитковості в грошових одиницях (ТБ гр.од.), якщо ціна одного м’якого крісла – 2,5 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 2,0 грн., загальні постійні витрати на виробництво м’яких крісел – 35 грн.:

А) 175 грн.

б) 70 грн.

в) 37 грн.

г) 700 грн.

219. Визначити запас міцності, якщо ціна одиниці продукції – 10 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 7 грн., загальні постійні витрати – 240 грн., врахувавши, що підприємство бажає отримати прибуток 210 грн.:

а) 700 грн.

б) 150 грн.

в) 467 грн.

Г) 70 грн.

220. Обчислити коефіцієнт запасу міцності, якщо ціна одиниці продукції – 10 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 7 грн., загальні постійні витрати – 240 грн., врахувавши, що підприємство бажає отримати прибуток 210 грн.:

А) 0,47.

б) 0,41.

в) 0,43.

г) 0,42.

221. Обчислити фактор операційного важеля для підприємства, якшо валовий дохід склав 250 000 грн., змінні витрати – 200 000 грн., постійні витрати – 25 000 грн.:

а) 9 од.

Б) 2 од.

в) 20 од.

г) 10 од.

222. Підрахувати, який необхідний обсяг реалізації продукції, щоб одержати прибуток – 210 грн, врахувавши що ціна одиниці продукції – 10 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 7 грн., загальні постійні витрати – 240 грн.:

А) 150 шт.

б) 120 шт.

в) 210 шт.

г) 1500 шт.

223. Обчислити обсяг реалізації продукції в грошових одиницях, щоб одержати прибуток – 210 грн, врахувавши що ціна одиниці продукції – 10 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 7 грн., загальні постійні витрати – 240 грн.:

А) 1 500 грн.

б) 700 грн.

в) 1050 грн

г) 150 грн.

224. Якими графічними методами може бути здійснений аналіз взаємозв’язку „витрат – обсяг – прибуток”?

а) Графік беззбитковості.

б) Графік маржинального доходу.

в) Графік взаємозв’язку “обсяг реалізації-прибуток”.

Г) Усі відповіді правильні.

225. Графік беззбитковості відображає:

А) Взаємозв’язок виручки від реалізації, обсягу виробництва та прибутку.

б) Прибуток, який зростатиме по мірі збільшення обсягу реалізації.

в) Залежність прибутку від обсягу реалізації.

г) Усі відповіді правильні.

226. Графік взаємозв’язку “обсяг реалізації-прибуток” відображає:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.