Здавалка
Главная | Обратная связь

Які методи доцільно використовувати для аналізу чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та обсягу реалізації?а) Порівняння звітів про фінансові результати, диференціальний аналіз, порівняння маржинального доходу.

232. Метод порівняння звітів про фінансові результати дозволяє проаналізувати:

в) Фактичну величину маржинального доходу з маржинальним доходом обчисленим із врахуванням прогнозованих змін.

233. Метод диференціального аналізу дозволяє проаналізувати:.

б) Лише релевантні витрати.

234. Метод порівняння маржинального доходу передбачає зіставлення:

а) Фактичної величини маржинального доходу з маржинальним доходом обчисленим із врахуванням прогнозованих змін..

235. Операційний важіль – це:

б) Співвідношення постійних та змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу реалізації.

236. Фактор операційного важеля (Фов) (кількісний показник операційного важеля):

а) Маржинальний дохід(Мд) / прибуток (П).

237. Аналіз беззбитковості на підприємствах, які виробляють декілька видів продукції, можна здійснити двома методами:

А!!!) Середньозваженого маржинального доходу та рівнянь..

238. Комбінація продажу виробів – це:

а) Співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі реалізації..

239. Середньозважений маржинальний дохід – це:

б) Сума величин маржинального доходу різних виробів, зважених за допомогою комбінації їх продажу.

240. Релевантні витрати – це:

а) Витрати, величина яких може бути змінена внаслідок прийняття рішення..

241. Нерелевантні витрати – це:

б) Витрати, величина яких не залежить від прийняття рішення.

242. Релевантний діапазон – це:

а) Діапазон діяльності, в межах якого зберігається взаємозв’язок між величиною витрат та їх фактором.

243. Суть стратегії управління полягає в:

а) Виборі та обґрунтуванні політики залучення та ефективного розміщення ресурсів підприємства.

244. Суть тактики управління – полягає в:

а) Конкретизації поставлених цілей у вигляді системи планів та їх ресурсного забезпечення за різноманітними параметрами.

245. Визначити рівні управління що існують на підприємстві:

а) Нижчий; середній; вищий.

246. На нижчому рівні управління – приймаються рішення:

а) Наслідки яких реалізуються в короткостроковій перспективі.

247. На середніх рівнях управління – приймаються рішення:

а) Встановлення цін на продукцію, обсягу випуску продукції.

248. На вищому рівні управління приймаються рішення:

б) Розробка стратегічних напрямів діяльності підприємства.

249.Основною функцією управління є:

а) забезпечення наявності необхідних матеріалів (сировини) в момент, коли в них виникає потреба.

б) Виборі та обґрунтуванні політики залучення та ефективного розміщення ресурсів підприємства.

в) Забезпечення в будь-який момент часу необхідної кількості матеріалу.

г) !!!!Усі відповіді правильні.

250. Суть оптимізації процесу постачання:

а) Зниження витрат на виконання замовлення.

251. При прийнятті рішень про кількість товарно-матеріальних запасів, вирішальне значення мають витрати:

а) На зберігання і розвантажувально-навантажувальні роботи.

б) На виконання замовлення.

в) На придбання запасів або загальногосподарські витрати, матеріальних запасів.

г)!!! Усі відповіді правильні.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.